Thông qua báo cáo tư vấn, phản biện và giám định xã hội đề án “Quy hoạch phân bổ và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất vùng cát ven biển tỉnh Bình Thuận”   10/10/2017

Sáng ngày 05/10/2017, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiệp hội) tổ chức họp thông qua dự thảo báo cáo tư vấn, phản biện và giám định xã hội đề án “Quy hoạch phân bổ và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất vùng cát ven biển tỉnh Bình Thuận”. TS Lương Thanh Sơn – Phó Chủ tịch Liên hiệp hội chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có các thành viên hội đồng, đại diện chủ đầu tư và đơn vị tư vấn.Đề án “Quy hoạch phân bổ và bảo vê tài nguyên nước dưới đất vùng cát ven biển Bình Thuận” thực hiện theo nhiệm vụ Quy hoạch lưu vực sông trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2534/QĐ-UBND ngày 16/10/2013 và trên cơ sở Phụ lục A “Điều khoản tham chiếu” kèm theo Hợp đồng số 05/HĐ/KT ngày 28/12/2015 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Thuận và Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước miền Trung. Qua dự thảo báo cáo tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp hội đã nêu lên những mặt được và chưa được của quy hoạch, cụ thể: Báo cáo có bộ sản phẩm tương đối đầy đủ về số lượng và chủng loại. Các bản đồ, bản vẽ màu kèm theo được biên tập rõ ràng. Báo cáo đã sử dụng tổ hợp các phương pháp nghiên cứu nhằm thực hiện các yêu cầu của quy hoạch.

Tuy nhiên, về tổng thể báo cáo của đề án nhiều nội dung viết sơ sài, nhiều nội dung còn trùng lặp, chưa làm rõ về vùng quy hoạch (phạm vi, đối tượng, ranh giới, tên gọi), phương pháp luận chưa rõ và xuyên suốt quá trình lập quy hoạch, chưa phân tích và đánh giá kỹ những vấn đề liên quan trực tiếp đến nước dưới đất, một số số liệu, kết quả tính toán thể hiện trong quy hoạch chưa thống nhất, số liệu cũ chưa được cập nhật, các báo cáo chuyên đề chưa phân tích và đánh giá sâu kỹ..., bên cạnh đó các thành viên hội đồng tiếp tục đóng góp nhiều ý kiến bổ sung cho đề án. Tại cuộc họp đại diện chủ đầu tư là Sở Tài nguyên và Môi trường và đơn vị tư vấn Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước miền Trung tiếp thu, giải trình các vấn đề có liên quan đến quy hoạch. Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn tiếp thu các ý kiến  của Liên hiệp hội để chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện đề án trước khi trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt./.

Tác giả bài viết: Trang Minh Thắng


Các tin tiếp
Phản biện đề án “Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh đến năm 2020”   (21/6/2013)
Sơ kết tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 của các trung tâm trực thuộc   (21/6/2013)
Hội Thảo “Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của hội ”   (21/6/2013)
Hội thảo “Giải pháp nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư và các cơ sở sản xuất kinh doanh”   (11/6/2013)
Hiệp hội Điện gió tỉnh Bình Thuận: Hội nghị thường niên năm 2013   (30/5/2013)
Chia sẻ kinh nghiệm trồng và chăm sóc hoa lan   (28/5/2013)
Liên hiệp Hội Bình Thuận: Sơ kết 5 năm (2008 – 2012) thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VI) về nông nghiệp, nông dân và nông thôn   (27/5/2013)
Tập huấn chuyên đề "Sử dụng tỏi, gừng, nghệ trong nuôi gà"   (14/5/2013)
Câu lạc bộ Trí thức tổ chức tọa đàm chuyên đề   (15/4/2013)
Mức giới hạn hàm lượng histamine trong nước mắm   (15/4/2013)
Đại hội Hội Y học lần thứ II   (15/4/2013)
Bí thư Tỉnh ủy gặp mặt trí thức   (15/4/2013)
Đại hội Câu lạc bộ Trí thức tỉnh lần thứ II (nhiệm kỳ 2012 – 2017)   (1/4/2013)
Lễ tặng Huy hiệu Đảng cho Đảng viên có nhiều tuổi Đảng của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận   (28/3/2013)
Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Văn Tí: Gặp gỡ trí thức ngành giáo dục và đào tạo tỉnh   (28/3/2013)
Tìm kiếm
Liên kết
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    3181946