Ban Thường vụ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật   13/10/2014


STT
Họ và tên, thông tin
1
 Ông Lê Văn Tuấn
- Sinh năm: 1958
- Nơi công tác: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật
- Chức vụ: Chủ tịch
- Điện thoại: 0913899679
 
2
Ông Lương Thanh Sơn
- Sinh năm: 1969
- Nơi công tác: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật
- Chức vụ: Phó chủ tịch
- Điện thoại: 0918530280
- Email: lgthanhson@gmail.com
 
3
Ông Hồ Trung Phước
- Sinh năm: 1960
- Chức vụ, nơi công tác: Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
- Chức vụ trong LHH: Phó Chủ tịch
- Điện thoại: 0918.029.572
 
4
 Bà Võ Thị Thu Nguyệt
- Sinh năm: 1972
- Nơi công tác: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật
- Chức vụ: Tổng thư ký
- Điện thoại: 0918935531
- Email: nguyet0272@yahoo.com.vn
 
5
Ông Nguyễn Hữu Long
- Sinh năm: 1957
- Nơi công tác: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Chức vụ: Phó Giám đốc
- Điện thoại: 0903.635.293
 
6
Ông Nguyễn Thanh Hải
- Sinh năm: 1956
- Nơi công tác: Hội Xây dựng
- Chức vụ: Chủ tịch
- Điện thoại: 3832709 - 0913.883.061
 
7
Bà Vũ Thị Minh Thuyết
- Sinh năm: 1952
- Nơi công tác: Hội Kế hoạch hóa gia đình
- Chức vụ: Chủ tịch
- Điện thoại: 0913186246
 
8
Ông Nguyễn Kiến Quốc
- Sinh năm: 1947
- Nơi công tác: Hội Luật gia
- Chức vụ: Chủ tịch
- Điện thoại: 0623.821.480
 
9
Ông Trịnh Trầm
- Sinh năm: 1961
- Nơi công tác: Trung tâm khuyến công
- Chức vụ: Giám đốc
- Điện thoại: 0913.739.923
 

Các tin tiếp
Danh sách Uỷ viên Ban Thường vụ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận khóa IV, nhiệm kỳ 2019 – 2024   (13/9/2019)
Ban Thường vụ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật   (13/10/2014)
Tìm kiếm
Liên kết
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    4410177