Ban Tổ chức Hội thi và Cuộc thi tỉnh họp nắm tình hình triển khai tại huyện Đức Linh

Sáng ngày 14/5/2021, đồng chí Lương Thanh Sơn – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật – Trưởng Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật, Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng, Trưởng đoàn công tác đến làm việc với huyện Đức Linh về tình hình triển khai Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ 9 (2020-2021), Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ 14 (2020-2021), công tác phổ biến kế hoạch xét chọn và tôn vinh trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ lần thứ III năm 2021-2022. Cùng đi có đại diện Tỉnh đoàn và Sở Giáo dục - Đào tạo.

Chi tiết
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tham gia Hội thi và Cuộc thi tại huyện Tánh Linh

Chiều ngày 14/5/2021, Ban Tổ chức Hội thi và Cuộc thi tỉnh đến làm việc tại huyện Tánh Linh nhằm nắm tình hình, kết quả triển khai Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ 9 và Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ 14. Đồng chí Lương Thanh Sơn – Chủ tịch Liên hiệp hội – Trưởng Ban Tổ chức Hội thi và Cuộc thi làm Trưởng đoàn.

 

 

Chi tiết
Công tác triển khai Hội thi và Cuộc thi tại huyện Hàm Thuận Nam

Sáng ngày 12/5/2021, Ban Tổ chức Hội thi và Cuộc thi tỉnh đến làm việc tại huyện Hàm Thuận Nam nhằm nắm tình hình triển khai Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ 9 (2020-2021) và Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ 14 (2020-2021). Đồng chí Võ Thị Thu Nguyệt – Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật – Phó Trưởng Ban Tổ chức Hội thi làm Trưởng đoàn.

Chi tiết
Tình hình tổ chức, tuyên truyền, vận động tham gia Hội thi và Cuộc thi trên địa bàn thành phố Phan Thiết

Chiều ngày 06/5/2021, tại hội trường UBND thành phố Phan Thiết, Đoàn công tác Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ 9 (2020-2021) và Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ 14 (2020-2021) tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Tổ chức Hội thi và Cuộc thi thành phố về tình hình triển khai thực hiện và kết quả thực hiện trong thời gian vừa qua. Đồng thời triển khai kế hoạch xét chọn và tôn vinh trí thức tiêu biểu về KHCN lần thứ III (2021 – 2022). Đồng chí Võ Thị Thu Nguyệt – Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật – Phó Trưởng Ban Tổ chức Hội thi tỉnh làm Trưởng đoàn.

 

Chi tiết
Một số kết quả triển khai Hội thi và Cuộc thi trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc trong thời gian qua và nhiệm vụ giải pháp thời gian đến

Sáng ngày 06/5/2021, đồng chí Võ Thị Thu Nguyệt – Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật – Phó Trưởng Ban Tổ chức Hội thi đã dẫn đầu đoàn công tác đến làm việc tại huyện Hàm Thuận Bắc nhằm nắm tình hình, kết quả triển khai Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ 9 (2020-2021) và Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ 14 (2020-2021) trên địa bàn huyện, đồng thời triển khai, phổ biến kế hoạch xét chọn và tôn vinh trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ lần thứ III năm 2021-2022.

 

Chi tiết
Tình hình triển khai Hội thi, Cuộc thi tại thị xã LaGi trong thời gian qua và nhiệm vụ trong thời gian tới

Sáng ngày 20/4/2021, tại hội trường UBND thị xã LaGi, Đoàn công tác Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ 9 (2020-2021) và Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ 14 (2020-2021) tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Tổ chức Hội thi và Cuộc thi thị xã về tình hình triển khai thực hiện và kết quả thực hiện trong thời gian vừa qua. Đồng thời triển khai kế hoạch xét chọn và tôn vinh trí thức tiêu biểu về KHCN lần thứ III (2021 – 2022). Đồng chí Võ Thị Thu Nguyệt – Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật – Phó Trưởng Ban Tổ chức Hội thi và Cuộc thi tỉnh làm Trưởng đoàn.

Chi tiết
Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền Hội thi và Cuộc thi trên địa bàn huyện Hàm Tân

Chiều ngày 20/4/2021, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã phối hợp Tỉnh đoàn và Sở Giáo dục – Đào tạo tổ chức đoàn đến làm việc với huyện Hàm Tân nắm tinh hình triển khai Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ 9 (2020-2021) và Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ 14 (2020-2021) trên địa bàn huyện, đồng thời triển khai kế hoạch xét chọn Tôn vinh trí thức tiêu biểu về KHCN lần thứ III (2021 – 2022). Đồng chí Võ Thị Thu Nguyệt – Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật – Phó Trưởng Ban Tổ chức Hội thi và thành viên Ban tổ chức Cuộc thi tỉnh làm Trưởng đoàn.

Chi tiết
Ban Tổ chức Hội thi và Cuộc thi tỉnh họp nắm tình hình và kết quả triển khai với UBND huyện Tuy Phong

Sáng ngày 15/4/2021, đồng chí Lương Thanh Sơn - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật - Trưởng Ban Tổ chức Hội thi và Cuộc thi đã dẫn đầu đoàn công tác đến làm việc tại huyện Tuy Phong nhằm nắm tình hình, kết quả triển khai Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ 9 (2020-2021) và Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ 14 (2020-2021) trên địa bàn huyện, đồng thời triển khai, phổ biến kế hoạch xét chọn và tôn vinh trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ lần thứ III năm 2021-2022.

 

Chi tiết
Công tác triển khai Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tại huyện Bắc Bình

Nhằm nắm tình hình, kết quả triển khai Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ 9 (2020-2021) và Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ 14 (2020-2021), chiều ngày 15/4/2021, Ban Tổ chức Hội thi và Cuộc thi tỉnh đến làm việc tại huyện Bắc Bình. Đồng chí Lương Thanh Sơn – Chủ tịch Liên hiệp hội – Trưởng Ban Tổ chức Hội thi và Cuộc thi làm Trưởng đoàn.

Chi tiết
Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ IX họp nắm tình hình triển khai

Chiều ngày 09/4/2021, tại hội trường Liên hiệp hội, Ban tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ IX (2020-2021) tỉnh Bình Thuận đã tổ chức buổi họp để nắm tình hình triển khai Hội thi. Tham dự buổi họp có các thành viên Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận theo (Quyết định số 3054/QĐ-UBND ngày 28/11/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh). Đồng chí Lương Thanh Sơn – Chủ tịch Liên hiệp hội – Trưởng Ban tổ chức Hội thi chủ trì.

Chi tiết
Tổng số : 82 bài viết
Trang
123456789
Tìm kiếm
Liên kết
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    4410255