Bình Thuận có công trình đoạt giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 16 (2020 - 2021)

Ngày 17/01/2022, Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 16 (2020 - 2021) đã công bố danh sách 84 công trình đoạt giải thưởng Hội thi (Quyết định 1167/QĐ-LHHVN ngày 30/12/2021 về việc trao giải thưởng Hội thi lần thứ 16 (2020 - 2021).

 

 

Chi tiết
Thể lệ Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần thứ 10 (2022-2023)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 03/QĐ-BTC ngày 05/01/2022 của Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần thứ 10)

Thực hiện Kế hoạch số 4093/KH-UBND ngày 26/9/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận, Ban Tổ chức Hội thi ban hành Thể lệ Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ 10 (2022-2023) với nội dung sau:

 

Chi tiết
Lễ Tổng kết và trao giải Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 17 (năm 2021)

Vừa qua, tại Nhà hát Lớn thủ đô Hà Nội, Ban Chỉ đạo Tổ chức Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc (gọi tắt là Cuộc thi) đã long trọng tổ chức Lễ Tổng kết và trao giải Cuộc thi cho các tác giả/nhóm tác giả đạt giải lần thứ 17 năm 2021. Cuộc thi do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp thực hiện, Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) là đơn vị tổ chức sự kiện.

Chi tiết
Clip Tổng kết Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần thứ 9 (2020-2021)
Chi tiết
Clip tổng kết Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ 14(2020-2021)
Chi tiết
Thể lệ Cuộc thi sáng tạo kỹ thuật dành cho thanh, thiếu niên nhi đồng lần thứ 15 năm 2021-2022

Ban tổ chức Cuộc thi ban hành Thể lệ Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bình Thuận lần 15 (2021-2022) với nội dung sau:

 

 

Chi tiết
Danh sách các giải pháp đạt giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật Tỉnh lần thứ 9 (2020-2021)

Danh sách các giải pháp đạt giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ 9 (2020-2021)

 

 

Chi tiết
Danh sách các giải pháp đạt giải Cuộc thi sáng tạo lần thứ 14 (2020-2021)

Danh sách mô hình, sản phẩm đạt giải Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bình Thuận lần thứ 14 (2020-2021)

 

 

Chi tiết
Mô hình hoa hồng vỏ sò đạt giải tại Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 17 năm 2021

Ngày 24/11/20201, Ban Chỉ đạo Tổ chức Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 17 năm 2021 đã công bố danh sách 106 đề tài, mô hình, sản phẩm đạt giải (Quyết định 986/QĐ-LHHVN ngày 26/11/2021 về việc trao giải thưởng Cuộc thi lần thứ 17 năm 2021).

Chi tiết
Tổng kết Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ 14, Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ 9

Sáng ngày 25/11/2021, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (cơ quan thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh và Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh) đã tổ chức tổng kết trực tuyến Cuộc thi lần thứ 14 (2020-2021) và Hội thi lần thứ 9 (2020-2021).

Chi tiết
Tổng số : 97 bài viết
Trang
12345678910
Tìm kiếm
Liên kết
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    4475036