Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật họp trực tuyến tổng kết đánh giá tình hình triển khai Hội thi lần thứ IX (2020-2021)

Chiều ngày 30/8/2021, Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh đã tổ chức họp trực tuyến tổng kết đánh giá tình hình triển khai Hội thi lần thứ IX (2020-2021) và xem xét các giải pháp đạt giải do Hội đồng xét giải đề xuất. TS. Lương Thanh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật - Trưởng Ban Tổ chức Hội thi, chủ trì cuộc họp.

 

 

Chi tiết
Họp trực tuyến Hội đồng xét giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần thứ IX (2020-2021)

Sáng ngày 24/8/2021, Hội đồng xét giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần thứ IX (2020-2021) đã tiến hành làm việc. TS. Lương Thanh Sơn – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh – Chủ tịch Hội đồng xét giải, chủ trì phiên họp hội đồng.

Chi tiết
Ban Tổ chức Cuộc thi họp trực tuyến công bố mô hình, sản phẩm đạt giải lần thứ 14 (2020-2021)

Ngày 11/8/2021, Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bình Thuận đã tổ chức họp trực tuyến thông qua kết quả chấm các mô hình, sản phẩm dự thi và đánh giá tổng kết Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu, niên nhi đồng tỉnh Bình Thuận lần thứ 14 (2020-2021). Ông Lương Thanh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật - Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi, chủ trì cuộc họp.

 

 

Chi tiết
Họp trực tuyến chấm thi Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần thứ IX (2020-2021)

Sáng ngày 12/8/2021, Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần thứ IX (2020-2021) đã tổ chức họp trực tuyến. TS. Lương Thanh Sơn – Chủ tịch Liên hiệp hội – Trưởng Ban Tổ chức Hội thi, chủ trì phiên họp toàn thể hội đồng để phổ biến nội dung quy chế chấm thi, phương pháp đánh giá cho điểm và các tiêu chí của Hội thi để các thành viên Hội đồng tiến hành chấm thi.

                                                                     

Chi tiết
Họp trực tuyến chấm thi Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bình Thuận lần thứ 14 (2020-2021)

Sáng ngày 05/8/2021, Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bình Thuận đã bắt đầu tổ chức chấm thi Cuộc thi lần thứ 14 (2020-2021). TS. Lương Thanh Sơn – Chủ tịch Liên hiệp hội – Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi, chủ trì phiên họp toàn thể hội đồng (họp trực tuyến) để phổ biến nội dung quy chế chấm thi, phương pháp đánh giá cho điểm và các tiêu chí của Cuộc thi để các thành viên Hội đồng giám khảo tiến hành chấm thi.

 

Chi tiết
Ban Tổ chức Hội thi và Cuộc thi tỉnh họp nắm tình hình triển khai tại huyện Đức Linh

Sáng ngày 14/5/2021, đồng chí Lương Thanh Sơn – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật – Trưởng Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật, Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng, Trưởng đoàn công tác đến làm việc với huyện Đức Linh về tình hình triển khai Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ 9 (2020-2021), Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ 14 (2020-2021), công tác phổ biến kế hoạch xét chọn và tôn vinh trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ lần thứ III năm 2021-2022. Cùng đi có đại diện Tỉnh đoàn và Sở Giáo dục - Đào tạo.

Chi tiết
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tham gia Hội thi và Cuộc thi tại huyện Tánh Linh

Chiều ngày 14/5/2021, Ban Tổ chức Hội thi và Cuộc thi tỉnh đến làm việc tại huyện Tánh Linh nhằm nắm tình hình, kết quả triển khai Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ 9 và Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ 14. Đồng chí Lương Thanh Sơn – Chủ tịch Liên hiệp hội – Trưởng Ban Tổ chức Hội thi và Cuộc thi làm Trưởng đoàn.

 

 

Chi tiết
Công tác triển khai Hội thi và Cuộc thi tại huyện Hàm Thuận Nam

Sáng ngày 12/5/2021, Ban Tổ chức Hội thi và Cuộc thi tỉnh đến làm việc tại huyện Hàm Thuận Nam nhằm nắm tình hình triển khai Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ 9 (2020-2021) và Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ 14 (2020-2021). Đồng chí Võ Thị Thu Nguyệt – Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật – Phó Trưởng Ban Tổ chức Hội thi làm Trưởng đoàn.

Chi tiết
Tình hình tổ chức, tuyên truyền, vận động tham gia Hội thi và Cuộc thi trên địa bàn thành phố Phan Thiết

Chiều ngày 06/5/2021, tại hội trường UBND thành phố Phan Thiết, Đoàn công tác Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ 9 (2020-2021) và Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ 14 (2020-2021) tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Tổ chức Hội thi và Cuộc thi thành phố về tình hình triển khai thực hiện và kết quả thực hiện trong thời gian vừa qua. Đồng thời triển khai kế hoạch xét chọn và tôn vinh trí thức tiêu biểu về KHCN lần thứ III (2021 – 2022). Đồng chí Võ Thị Thu Nguyệt – Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật – Phó Trưởng Ban Tổ chức Hội thi tỉnh làm Trưởng đoàn.

 

Chi tiết
Một số kết quả triển khai Hội thi và Cuộc thi trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc trong thời gian qua và nhiệm vụ giải pháp thời gian đến

Sáng ngày 06/5/2021, đồng chí Võ Thị Thu Nguyệt – Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật – Phó Trưởng Ban Tổ chức Hội thi đã dẫn đầu đoàn công tác đến làm việc tại huyện Hàm Thuận Bắc nhằm nắm tình hình, kết quả triển khai Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ 9 (2020-2021) và Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ 14 (2020-2021) trên địa bàn huyện, đồng thời triển khai, phổ biến kế hoạch xét chọn và tôn vinh trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ lần thứ III năm 2021-2022.

 

Chi tiết
Tổng số : 87 bài viết
Trang
123456789
Tìm kiếm
Liên kết
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    4439781