Làm việc nắm tình hình triển khai Hội thi lần thứ XI và Cuộc thi lần thứ 17 trên địa bàn huyện Phú Quý   26/4/2024

Chiều ngày 24/4/2024, Thường trực Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh (Hội thi) và Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh (Cuộc thi) đã có buổi làm việc với huyện Phú Quý về tình hình tổ chức, tuyên truyền, vận động tham gia Hội thi lần thứ XI (2024-2025) và Cuộc thi lần thứ 17 (2023-2024), đồng thời phổ biến Kế hoạch xét chọn và tôn vinh trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ tỉnh Bình Thuận lần thứ IV năm (2023-2024). Đồng chí Lương Thanh Sơn - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi, Cuộc thi làm Trưởng đoàn.Tại buổi làm việc, đại diện Ủy ban nhân dân huyện và các phòng, ban đã báo cáo tình hình, kết quả triển khai trên địa bàn, huyện đã ban hành kế hoạch triển khai cụ thể và đặc biệt quan tâm đến chất lượng các giải pháp, mô hình sản phẩm tham gia Hội thi và Cuộc thi.

Về Hội thi, huyện đã giao nhiệm vụ, chỉ tiêu cho các phòng, ban theo dõi nắm bắt thông tin, tuyên truyền và đồng thời hỗ trợ các cá nhân viết giải pháp dự thi. Hiện nay đang trong giai đoạn tuyên truyền và hỗ trợ các tác giả tiếp tục hoàn thiện nội dung giải pháp.

Về Cuộc thi, bộ phận Thường trực là Phòng Giáo dục và Đào tạo và Huyện đoàn, hằng năm đều có công văn triển khai đến các trường trên địa bàn huyện. Theo báo cáo, đến nay đã tiếp nhận trên 06 mô hình sản phẩm từ các trường, đơn vị cơ sở gửi về huyện, đồng thời tiếp tục đôn đốc các đơn vị hoàn thiện các mô hình, sản phẩm đảm bảo nộp về Ban Tổ chức Cuộc thi của tỉnh theo đúng thời hạn.

Thay mặt Đoàn làm việc, đồng chí Lương Thanh Sơn đã ghi nhận những nỗ lực và các kết quả đạt được của địa phương trong công tác triển khai Hội thi lần thứ XI (2024-2025) và Cuộc thi lần thứ 17 (2023-2024) cũng như các thành tích địa phương đã đạt được tại các lần thi trước… Bên cạnh đó, đồng chí Lương Thanh Sơn cũng chia sẻ những khó khăn của địa phương và đề nghị huyện tiếp tục tăng cường đẩy mạnh thực hiện tốt các nhiệm vụ, kế hoạch đề ra nhằm góp phần mang lại hiệu quả cao cho Hội thi, Cuộc thi của tỉnh.

Theo Thể lệ ban hành, thời gian tiếp nhận hồ sơ tham gia dự thi: Cuộc thi lần thứ 17 (2023-2024) đến hết ngày 30/5/2024; Hội thi lần thứ XI (2024-2025) đến hết ngày 15/7/2025; Xét chọn và tôn vinh trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ tỉnh Bình Thuận lần thứ IV năm (2023-2024) đến hết ngày 31/8/2024.

Tôn Văn Bảo


Các tin tiếp
Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh họp thông qua Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi lần thứ 14 (2020-2021).   (1/9/2020)
Công bố các mô hình sản phẩm đạt giải Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đông lần thứ 13 năm 2019-2020.   (26/8/2020)
Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học: Sân chơi trí tuệ, khơi dậy tính sáng tạo   (2/1/2020)
Họp Ban tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ IX năm (2020-2021   (21/12/2019)
Bình Thuận đạt 2 giải khuyến khích Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ 15 năm 2018 - 2019   (8/11/2019)
DANH SÁCH GIẢI PHÁP ĐẠT GIẢI HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT LẦN THỨ VIII (2018-2019)   (18/9/2019)
Tổ chức chấm thi các giải pháp tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ 8 năm 2018-2019   (26/8/2019)
Tổng kết Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ 12   (22/8/2019)
Họp Ban tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ VIII (2018-2019)   (15/8/2019)
Hội thi sáng tạo: Sân chơi bổ ích cho mọi lứa tuổi   (15/8/2019)
Danh sách đạt giải cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bình thuận lần thứ 12 (2018-2019)   (7/8/2019)
Chấm thi các giải pháp tham gia Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ 12 (2018-2019)   (5/7/2019)
Làm việc nắm tình hình triển khai Hội thi và Cuộc thi   (2/4/2019)
Nắm tình hình triển khai Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng   (21/11/2016)
Tìm kiếm
Liên kết
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    4893172