Danh sách Uỷ viên Ban Thường vụ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận khóa IV, nhiệm kỳ 2019 – 2024   13/9/2019


STT

Họ và tên, thông tin

1

Ông Lương Thanh Sơn

- Nơi công tác: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận

- Chức vụ: Chủ tịch

2

Bà Võ Thị Thu Nguyệt

- Nơi công tác: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận

- Chức vụ: Phó Chủ tịch

3

Ông Văn Công Thới

- Nơi công tác: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận

- Chức vụ: Giám đốc

4

Bà Đỗ Vi Thủy

- Nơi công tác: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận

- Chức vụ: Tổng thư ký

5

Ông Lê Văn Hối

- Nơi công tác: Hội Dược học tỉnh Bình Thuận

- Chức vụ: Chủ tịch

6

Ông Nguyễn Hữu Ích

- Nơi công tác: Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận

- Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

7

Ông Nguyễn Đình Kiên

- Nơi công tác: Hội Luật gia tỉnh Bình Thuận

- Chức vụ: Chủ tịch

8

Ông Nguyễn Đức Toàn

- Nơi công tác: Hội kiến trúc sư tỉnh Bình Thuận

- Chức vụ: Chủ tịch

9

Bà Vũ Thị Minh Thuyết

- Nơi công tác: Hội Kế hoạch hóa gia đình

- Chức vụ: Chủ tịch


Các tin tiếp
Danh sách Uỷ viên Ban Thường vụ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận khóa IV, nhiệm kỳ 2019 – 2024   (13/9/2019)
Ban Thường vụ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật   (13/10/2014)
Tìm kiếm
Liên kết
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    4410228