Danh sách Uỷ viên Ban Thường vụ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận khóa IV, nhiệm kỳ 2019 – 2024   13/9/2019


STT

Họ và tên, thông tin

1

Ông Lương Thanh Sơn

- Nơi công tác: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận

- Chức vụ: Chủ tịch

2

Bà Đỗ Vi Thủy

- Nơi công tác: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận

- Chức vụ: Tổng thư ký

3

Ông Lê Văn Hối

- Nơi công tác: Hội Dược học tỉnh Bình Thuận

- Chức vụ: Chủ tịch

4

Ông Nguyễn Hữu Ích

- Nơi công tác: Trường Cao đẳng Bình Thuận

- Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

5

Ông Nguyễn Đức Toàn

- Nơi công tác: Hội kiến trúc sư tỉnh Bình Thuận

- Chức vụ: Chủ tịch

6

Bà Vũ Thị Minh Thuyết

- Nơi công tác: Hội Kế hoạch hóa gia đình

- Chức vụ: Chủ tịch


Các tin tiếp
Danh sách Uỷ viên Ban Thường vụ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận khóa IV, nhiệm kỳ 2019 – 2024   (13/9/2019)
Tìm kiếm
Liên kết
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    4809496