Thể lệ Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần thứ XI (2024-2025)

Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận ban hành Thể lệ Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần thứ XI (2024-2025) với nội dung sau:

Chi tiết
Ban Tổ chức Hội thi tỉnh họp ban hành Thể lệ, kế hoạch Hội thi lần thứ XI (2024-2025)

Chiều ngày 09/01/2024, Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần thứ XI (2024-2025) đã tổ chức buổi họp xem xét ban hành Thể lệ, Kế hoạch triển khai Hội thi lần thứ XI (2024-2025). Ông Lương Thanh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật - Trưởng Ban Tổ chức Hội thi, chủ trì cuộc họp.

Chi tiết
Tổng kết và trao giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ X năm 2022-2023

Chiều ngày 15/11/2023, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận tổ chức Lễ Tổng kết và trao giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ X năm 2022-2023. 

Chi tiết
Danh sách các giải pháp đạt giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ 10 (2022-2023)
Chi tiết
Ban Tổ chức Hội thi họp nắm tình hình triển khai Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần thứ X (2022-2023)

Chiều ngày 09/3/2023, tại hội trường Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần thứ X (2022-2023) đã tổ chức buổi họp để nắm tình hình triển khai Hội thi. Đồng chí Lương Thanh Sơn - Chủ tịch Liên hiệp hội, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi tỉnh chủ trì buổi họp.

Chi tiết
Kỷ yếu Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần thứ IX(2020-2021)
Chi tiết
Lễ tổng kết và trao giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 16 (2020 - 2021)

Tối ngày 11/5/2022, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Ðoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 16 (2020 - 2021).

Chi tiết
Một số giải pháp đẩy mạnh và nâng cao chất lượng Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh

Với mục đích đẩy mạnh phong trào lao động sáng tạo của toàn dân trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh đã phối hợp với các Sở ngành, đoàn thể và địa phương tổ chức tốt phong trào Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh (gọi tắt là Hội thi).

 

 

Chi tiết
Bình Thuận có công trình đoạt giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 16 (2020 - 2021)

Ngày 17/01/2022, Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 16 (2020 - 2021) đã công bố danh sách 84 công trình đoạt giải thưởng Hội thi (Quyết định 1167/QĐ-LHHVN ngày 30/12/2021 về việc trao giải thưởng Hội thi lần thứ 16 (2020 - 2021).

 

 

Chi tiết
Thể lệ Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần thứ 10 (2022-2023)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 03/QĐ-BTC ngày 05/01/2022 của Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần thứ 10)

Thực hiện Kế hoạch số 4093/KH-UBND ngày 26/9/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận, Ban Tổ chức Hội thi ban hành Thể lệ Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ 10 (2022-2023) với nội dung sau:

 

Chi tiết
Tổng số : 23 bài viết
Trang
123
Tìm kiếm
Liên kết
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    4893298