Nguyễn Bùi Anh Kiệt – xuất sắc giành giải nhất Hội thi tin học trẻ Bình Thuận lần thứ 21, năm 2020.

Vừa qua, Ban tổ chức Hội thi tin học trẻ Bình Thuận đã tổ chức buổi Lễ tổng kết và trao giải thưởng Hội thi lần thứ 21, năm 2020. Hội thi là môi trường cho học sinh thi đua học tập, nghiên cứu ứng dụng tin học, thông qua Hội thi, Ban tổ chức đánh giá tiềm năng, phát hiện và bồi dưỡng những tài năng tin học trẻ lựa chọn các thí sinh đạt giải cao tham gia đội tuyển tin học tỉnh Bình Thuận để tham dự Hội thi tin học trẻ toàn quốc lần thứ 26 sắp diễn ra.

Chi tiết
THỂ LỆ HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT TỈNH BÌNH THUẬN LẦN THỨ IX (2020-2021)

Ban Tổ chức Hội thi ban hành Thể lệ Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần IX (2020-2021) gồm các điều khoản như sau:

Chi tiết
Thể lệ Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII (2018-2019)

Ban tổ chức Hội thi ban hành Thể lệ Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần VIII (2018-2019) gồm các điều khoản như sau:

Chi tiết
Tổng kết Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ VII (2016-2017)

Ngày 16/10/2017, Liên hiệp Hội tỉnh Bình Thuận tổ chức Lễ Tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn tỉnh lần thứ VII (2016-2017), phát động Hội thi lần thứ VIII năm (2018-2019). Tham dự có ông Nguyễn Đức Hòa - Phó chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong tỉnh, các tác giả tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần thứ VII (2016 – 2017).

Chi tiết
Danh sách các giải pháp đạt giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ VII (2016-2017)

 

Chi tiết
Tổ chức chấm thi các giải pháp tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ VII năm 2016-2017

Trong 4 ngày từ 22 đến 25/8, Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần thứ VII tiến hành tổ chức chấm thi các mô hình, sản phẩm tham gia Hội thi.

Chi tiết
Bắc Bình tổng kết Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần VI

Chiều ngày 13/4/2016, tại Hội trưởng UBND huyện, Ban tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật huyện Bắc Bình tổ chức hội nghị tổng kết Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần thứ VI (năm 2014-2015) và phát động hội thi lần thứ VII (năm 2016-2017).

Chi tiết
Danh sách các giải pháp đạt giải Hội thi lần VI
Chi tiết
Ban tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật họp tổng kết đánh giá tình hình tổ chức Hội thi lần thứ VI
Ngày 20/10/2015, Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh đã tổ chức họp đánh giá tổng kết Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần VI (2014-2015) và xem xét các giải thưởng do các hội đồng chấm thi đề xuất.
Chi tiết
Tình hình triển khai Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ VI (2014-2015)

Thực hiện công văn số 4216/UBND-VXDL ngày 16/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã tham mưu triển khai phát động Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ VI (2014-2015).

Chi tiết
Tổng số : 22 bài viết
Trang
123
Tìm kiếm
Liên kết
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    4300129