Ý nghĩa của việc tổ chức “Ngày hội toàn dân Bảo vệ an ninh Tổ quốc”

          Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, Liên hiệp hội đã triển khai thực hiện đến các phòng, ban, trung tâm trực thuộc.

Chi tiết
Hội thảo Mô hình hỗ trợ cho phụ nữ nghèo nuôi heo nái

Ngày 12/6/2019, tại Thị trấn Lạc Tánh - huyện Tánh Linh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phối hợp với Trung tâm hỗ trợ và phát triển cộng đồng Thiện Chí – Dự án Tánh Linh tổ chức hội thảo “Mô hình hỗ trợ phụ nữ nghèo nuôi heo nái”.

Chi tiết
Triển khai thực hiện Tháng hành động, phòng chống ma túy (tháng 6/2019)

Để hưởng ứng Tháng hành động phòng chống ma túy, Liên hiệp hội đã tổ chức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác phòng, chống ma túy để nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân hiểu về tác hại của ma túy, nhất là ma túy đá (Methamphetamine); thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy để phòng ngừa và kịp thời cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng; triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; các thông báo, kết luận, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới.

Chi tiết
Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-20190 và 50 năm Ngày mất của Người (02/9/1969-02/9/2019))

     Nhằm mục đích tiếp tục nâng cao nhận thức, khẳng định giá trị trường tồn của Di chúc; tôn vinh công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc cùng với giá trị to lớn về tư tưởng và tấm gương đạo đức, phong cách của Người; cổ vũ, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn Cách mạng mới.

Chi tiết
Kết quả hoạt động của Hội Dược học 6 tháng đầu năm 2019

Sau khi tổ chức thành công Đại hội Hội Dược học nhiệm kỳ III (2018-2023), Ban Thường vụ, Ban Chấp hành đã tổ chức họp để phân công triển khai các nhiệm vụ chuyên môn của Hội trong thời gian tới.

Chi tiết
Hoạt động khoa học về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng

Được Sở Khoa học công nghệ phê duyệt Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường chất lượng trực thuộc Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng theo Quyết định số 15/QĐ-SKHCN ngày 24/01/2019.

Chi tiết
Triển khai thực hiện Quy định số 179-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII)

Quy định 179-QÐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ được ban hành nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Ðảng; sự đoàn kết thống nhất, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương của Ðảng trong công tác cán bộ; đánh giá đúng công tác cán bộ, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý các khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, bảo đảm công tác cán bộ được thực hiện đúng quy định; góp phần chủ động phòng ngừa, ngăn chặn nạn chạy chức, chạy quyền, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống…

Chi tiết
Công tác khuyến công và sản xuất sạch hơn

Năm 2019, Trung tâm Khuyến công đã được Bộ Công thương phê duyệt 03 đề án khuyến công quốc gia với tổng kinh phí hỗ trợ thực hiện là 1,8 tỷ đồng; Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt 05 đề án và 02 chương trình khác với tổng kinh phí hỗ trợ thực hiện là 986 triệu đồng.

Chi tiết
Kết quả hoạt động nhiệm vụ của Hội Kế hoạch hóa gia đình 6 tháng đầu năm 2019

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 03/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao nhiệm vụ công việc cho các hội có gắn với hoạt động nhà nước và Nghị định số 45 của Chính phủ.

Chi tiết
Công tác nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và phát triển công nghệ

Thông qua việc thực hiện các chương trình, đề tài, dự án, các cấp góp phần phát triển lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. Trong thời gian qua, Trung tâm Thông tin và ứng dụng tiến bộ KHCN đã tham gia xây dựng 2 mô hình dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi do Bộ Khoa học công nghệ quản lý. Tiếp tục triển khai 02 đề tài cấp tỉnh: “Nghiên cứu bảo tồn, tư liệu hóa và đánh giá sơ bộ nguồn gen ây mè đen 02 vỏ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận” và “Xây dựng mô hình bảo tồn và khai thác các tài sản trí tuệ trong lĩnh vực ẩm thực Bình Thuận và đặc sản quà tặng nhằm thúc đẩy phát triển du lịch Bình Thuận”. Đã hoàn chỉnh thuyết minh dự án “Dê lai hướng thịt thuộc chương trình nông thôn miền núi”. Tiếp tục hợp tác khoa học công nghệ với trường Đại học Liège (Vương quốc Bỉ).

Chi tiết
Tổng số : 439 bài viết
Trang
12345678910Tiếp
Tìm kiếm
Liên kết
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    3625626