Sự tiện lợi khi sử dụng phần mềm Bảo hiểm xã hội số - VssID

Ngày 16/11/2020, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tổ chức Lễ công bố ứng dụng “VssID – Bảo hiểm xã hội số” (VssID) trên nền tảng thiết bị di động. Đây là ứng dụng dịch vụ thông tin đã được cung cấp trên Google Play cho các thiết bị sử dụng hệ điều hành Android và Appstore cho các thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS của Apple để thiết lập kênh giao tiếp, tạo điều kiện cho người dân tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), tiếp cận thông tin, thực hiện các dịch vụ công một cách tiện lợi, dễ dàng, nhanh chóng. Tiến tới thay thế sổ BHXH, thẻ BHYT giấy như hiện nay.

Chi tiết
Kết quả thực hiện các hoạt động hỗ trợ cộng đồng 6 tháng đầu năm 2021

Trong 6 tháng đầu năm, các trung tâm trực thộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật đã vận động các nguồn tài trợ của các tổ chức phi chính phủ và các nguồn tài trợ khác với hơn 2,3 tỷ đồng để triển khai thực hiện các hoạt động hỗ trợ cộng đồng.

Chi tiết
Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ tại các trường đại học, cao đẳng trong tỉnh

Hoạt động khoa học và công nghệ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các trường, gắn với nhiệm vụ của từng cán bộ, viên chức nhằm nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo của Trường.

Chi tiết
Phản biện “Chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trong nước làm việc tại tỉnh Bình Thuận”

Thực hiện Công văn số 421/UBND-KGVX ngày 01/02/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội năm 2021 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đối với “Chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trong nước làm việc tại tỉnh Bình Thuận”. 

 

Chi tiết
Kết quả phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2021 của Khối thi đua 8

Trong 6 tháng đầu năm 2021, tuy tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng nhiều đến hoạt động cũng như phong trào thi đua nhưng các Hội thành viên trong Khối đã bám sát nhiệm vụ, chức năng, quy định của Điều lệ và nhiệm vụ của UBND tỉnh giao cho các Hội tại Quyết định số 2924/QĐ-UBND ngày 25/11/2020 cố gắng tổ chức triển khai thực hiện, kết quả nhiều nơi đã đạt và vượt kế hoạch, chỉ tiêu.

Chi tiết
Triển khai kế hoạch phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030

Thực hiện Chương trình số 1303/CTr-UBND ngày 19/4/2020 về phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật đã xây dựng Kế hoạch để triển khai thực hiện tại cơ quan.

Chi tiết
Phát động cuộc thi tìm hiểu 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911-05/6/2021)

Nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Cùng với các buổi lễ kỷ niệm đang diễn ra trên cả nước, Ban Tuyên Giáo Tỉnh uỷ Bình Thuận đã tổ chức phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cuộc hành trình cứu nước của Bác từ ngày 04/6/2021 đến ngày 27/8/2021.

Chi tiết
Các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác phòng, chống tham nhũng

Thực hiện Công văn số 1638/UBND-NCKSTTHC ngày 13/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2021 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN) và nhiệm vụ PCTN quý II/2021 theo Kết luận số 230-KL/TU của Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh.

Chi tiết
Tuyên truyền, triển khai thực hiện công tác phòng, chống rác thải nhựa

Vừa qua, lãnh đạo Liên hiệp hội đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 1244/KH-UBND ngày 14/4/2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh và Chỉ thị 10/CT-UBND ngày 05/5/2021của UBND tỉnh về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Chi tiết
Liên hiệp hội tiếp tục triển khai thực hiện công tác dân vận trong năm 2021

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác dân vận, hàng năm Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật đều quan tâm triển khai thực hiện công tác dân vận nhằm xây dựng chi bộ, cơ quan trong sạch, vững mạnh.

Chi tiết
Tổng số : 498 bài viết
Trang
12345678910Tiếp
Tìm kiếm
Liên kết
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    4430160