Tập huấn Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trồng nấm rơm trong nhà theo hướng sử dụng phân bón hữu cơ nhằm đạt giá trị thương phẩm cao

Ngày 07/10/2020, tại Hội trường xã Phú Lạc huyện Tuy Phong, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phối hợp với Hội Nông dân huyện Tuy Phong tổ chức tập huấn chuyên đề “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trồng nấm rơm trong nhà theo hướng sử dụng phân bón hữu cơ nhằm đạt giá trị thương phẩm cao”. Tham dự buổi tập huấn có đồng chí Võ Thị Thu Nguyệt – Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và gần 60 hộ nông dân của xã Phú Lạc huyện Tuy Phong.

Chi tiết
Thông qua dự thảo báo cáo phản biện Đề án Phát triển vùng nguyên liệu cây bạc hà gắn liên kết theo chuỗi giá trị trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến năm 2030.

Chiều ngày 05/10/2020, Liên hiệp hội đã tổ chức họp thông qua báo cáo phản biện đề án trên, tham dự buổi họp có các thành viên Hội đồng phản biện đề án, đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, đại diện đơn vị tư vấn,  phòng ban Sở Nông nghiệp và PTNT, Liên hiệp hội.

Chi tiết
Liên hiệp hội họp giao ban các trung tâm trực thuộc quý III năm 2020

Chiều ngày 28/9/2020, tại Hội trường Liên hiệp hội đã diễn ra cuộc họp giao ban giữa Thường trực Liên hiệp hội và lãnh đạo các trung tâm trực thuộc; ông Lương Thanh Sơn - Chủ tịch Liên hiệp hội, chủ trì cuộc họp.

Chi tiết
Kế hoạch triển khai khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 tại Liên hiệp hội

Thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TU ngày 02/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, vừa qua, Liên hiệp hội đã xây dựng Kế hoạch số 351/KH-LHH triển khai thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TU tại cơ quan.

Chi tiết
Kế hoạch triển khai “Ngày Pháp luật” năm 2020 tại Liên hiệp hội

Ngày 18/9/2020, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật đã ban hành Kế hoạch số 350/KH-LHH về triển khai thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 09/11” năm 2020 trên tinh thần thực hiện Kế hoạch số 3466/KH-UBND ngày 10/9/2020 của UBND tỉnh.

Chi tiết
Phản biện Đề án phát triển vùng nguyên liệu cây bạc hà liên kết chuỗi giá trị trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.

Chiều ngày 18/9/2020, tại Hội trường Liên hiệp hội đã tổ chức họp Hội đồng phản biện Đề án phát triển vùng nguyên liệu cây bạc hà liên kết chuỗi giá trị trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, tham dự buổi họp có các thành viên hội đồng phản biện đề án, các phòng ban cơ quan Liên hiệp hội.

Chi tiết
Họp hội đồng Tư vấn xem xét các nội dung tư vấn, phản biện Đề án phát triển vùng nguyên liệu cây bạc hà trong xây dựng nông thôn mới.

Vấn đề nông nghiệp, nông thôn, nông dân có mối quan hệ mật thiết với nhau, Đảng và Nhà nước ta xác định Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mục tiêu của quá trình phát triển nông nghiệp là không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của dân dân, là nhiệm vụ quan trọng. 

Chi tiết
Họp hội đồng tư vấn, phản biện và giám định xã hội xem xét đề cương, dự toán kinh phí và hội đồng phản biện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

Trong giai đoạn 05 năm vừa qua, tỉnh đã nỗ lực phấn đấu thực hiện đạt kết quả quan trọng, tương đối toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, tạo chuyển biến căn bản trong đời sống xã hội.

Chi tiết
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thực hiện tốt chế độ bảo hiểm cho người lao động năm 2019

Ngày 19/8/2020, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tiến hành kiểm tra đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ, BNN) trong năm 2019 tại Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật. Tham dự buổi kiểm tra có bà Lâm Ngọc Yến Vi - đại diện Bảo hiểm xã hội tỉnh, đại diện Liên hiệp hội gồm ông Lương Thanh Sơn - Chủ tịch cơ quan và bà Vũ Thị Tuyết Nhung - Kế toán cơ quan.

 

Chi tiết
Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Thực hiện Kế hoạch số 174-KH/TU ngày 06/02/2020 của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 54-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật đã xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan và các trung tâm trực thuộc.

 

Chi tiết
Tổng số : 476 bài viết
Trang
12345678910Tiếp
Tìm kiếm
Liên kết
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    4264609