Tích cực phổ biến tham gia Cuộc thi “Chung tay phòng, chống dịch Covid-19”

Trước những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid trên cả nước. Thực hiện Công văn số 580-CV/BTGTU ngày 11/11/2021 về việc chủ động trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, nhằm đẩy mạnh tuyên truyền và nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Ban Tuyên giáo trung ương đã phối hợp với các sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan tuyên truyền và phát động Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch Covid-19” (từ ngày 13/10/2021 đến ngày 26/01/2022).

 

 

Chi tiết
Hội thảo “Giải pháp phát triển thanh long trên địa bàn tỉnh”

Sáng ngày 30-11, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức Hội thảo trực tuyến với chủ đề “Giải pháp phát triển thanh long hữu cơ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận”.

Chi tiết
Hoạt động của Hội Dược học trong năm 2021

Được sự quan tâm và tạo điều kiện của lãnh đạo Sở Y tế trong việc phối hợp triển khai các hoạt động nên công tác Hội đã đạt được những kết quả khả quan.

 

 

Chi tiết
Chi bộ Liên hiệp hội tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng
Chiều ngày 08/11/2021, Chi bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức học tập, triển khai Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.
Chi tiết
Hội thảo “Dạy, học trực tuyến: Thuận lợi, khó khăn và tăng cường giải pháp hiệu quả trong dạy và học”

Sáng ngày 05/11/2021, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phối hợp với Trường Đại học Phan Thiết tổ chức Hội thảo với chủ đề “Dạy, học trực tuyến: Thuận lợi, khó khăn và tăng cường giải pháp hiệu quả trong dạy và học”. Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, hội thảo được tổ chức bằng hình thức trực tuyến.

 

 

Chi tiết
Phản biện “Quy hoạch tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Sáng ngày 03/11/2020, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh họp thông qua phản biện Quy hoạch tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Chi tiết
Tích cực tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Biên cương Tổ quốc tôi”

Để chủ động hơn trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của nhà nước, nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Biên cương tổ quốc. Ban Tuyên giáo trung ương đã phối hợp với các đơn vị có liên quan tuyên truyền và phát động Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu “Biên cương Tổ quốc tôi” (từ ngày 01/10/2021 đến tháng 11/2021).

Chi tiết
Liên hiệp hội xây dựng kế hoạch triển khai “Ngày Pháp luật” năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 3623/KH-UBND ngày 30/9/2021 của UBND tỉnh về tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 09/11” năm 2021, Liên hiệp hội ban hành kế hoạch để triển khai thực hiện trong cơ quan, đơn vị.

Chi tiết
Triển khai phản biện “Quy hoạch tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Thực hiện Công văn số 421/UBND-KGVX  ngày 01/02/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội năm 2021 của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật; Công văn số 5213/SKHĐT-KH ngày 14/10/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp hội) phản biện Quy hoạch tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Chi tiết
Hội thảo Quản trị tài sản trí tuệ tại trường đại học

Sáng ngày 08/10/2021, Trường Đại học Phan Thiết (Hội viên tập thể Liên hiệp hội) phối hợp với Viện Khoa học Sở hữu Trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức Hội thảo “Sở hữu trí tuệ tại trường đại học” bằng hình thức trực tuyến. Hội thảo nhằm phổ biến, trang bị kiến thức quản trị tài sản trí tuệ cho cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên nhà trường.

Chi tiết
Tổng số : 511 bài viết
Trang
12345678910Tiếp
Tìm kiếm
Liên kết
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    4452353