Nắm tình hình triển khai Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng   21/11/2016

Ngày 16/11/2016, Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh đã đến làm việc với huyện Đức Linh. Đồng chí Lê Văn Tuấn - Chủ tịch Liên hiệp hội, Trưởng Ban Tổ chức làm trưởng đoàn.Ban Tổ chức Hội thi và Cuộc thi đã làm việc với lãnh đạo UBND huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Huyện đoàn, Phòng Kinh tế - Hạ tầng và các phòng ban có liên quan của huyện nắm tình hình triển khai Hội thi lần thứ VII (2016-2017) và Cuộc thi lần thứ X (2016-2017).

Tại buổi làm việc, Ban Tổ chức Hội thi và Cuộc thi đã nắm bắt được nhiều thông tin tích cực từ địa phương như kiện toàn Ban tổ chức, xây dựng kế hoạch triển khai, công tác tuyên truyền, vận động tham gia Hội thi và Cuộc thi.

Đối với Hội thi, Ban Tổ chức huyện đã quan tâm chỉ đạo triển khai rộng rãi đến tất cả các xã, thị trấn, các cơ sở sản xuất trên địa bàn huyện. Ngoài ra, Ban tổ chức huyện sẽ có kế hoạch giao chỉ tiêu cho các phòng ban chuyên môn của huyện để có phương pháp triển khai tích cực và hiệu quả hơn.

Về Cuộc thi, Huyện đoàn và Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tích cực phối hợp triển khai tuyên truyền mục địch, ý nghĩa Cuộc thi và tổ chức tập huấn cho các trường học, các cơ sở đoàn trong toàn huyện; đồng thời Huyện đoàn đã đưa việc tham gia Cuộc thi thành một trong những chỉ tiêu thi đua trong hệ thống đoàn đội.

Thay mặt Ban Tổ chức Hội thi và Cuộc thi, đồng chí Lê Văn Tuấn ghi nhận và tiếp thu những ý kiến góp ý, đề xuất của huyện. Đồng chí Tuấn cũng đề nghị UBND huyện và các phòng ban rà soát nắm bắt tình hình và động viên hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tham gia Hội thi. Về Cuộc thi đề nghị Huyện đoàn và Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền giúp các em hiểu rõ mục đích ý nghĩa của Cuộc thi, phát huy tính tư duy sáng tạo của các em để Cuộc thi lần này sẽ nâng cao về số lượng cũng như chất lượng các mô hình, sản phẩm tham gia.

Tác giả bài vết: Tôn Văn Bảo


Các tin tiếp
Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh họp thông qua Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi lần thứ 14 (2020-2021).   (1/9/2020)
Công bố các mô hình sản phẩm đạt giải Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đông lần thứ 13 năm 2019-2020.   (26/8/2020)
Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học: Sân chơi trí tuệ, khơi dậy tính sáng tạo   (2/1/2020)
Họp Ban tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ IX năm (2020-2021   (21/12/2019)
Bình Thuận đạt 2 giải khuyến khích Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ 15 năm 2018 - 2019   (8/11/2019)
DANH SÁCH GIẢI PHÁP ĐẠT GIẢI HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT LẦN THỨ VIII (2018-2019)   (18/9/2019)
Tổ chức chấm thi các giải pháp tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ 8 năm 2018-2019   (26/8/2019)
Tổng kết Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ 12   (22/8/2019)
Họp Ban tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ VIII (2018-2019)   (15/8/2019)
Hội thi sáng tạo: Sân chơi bổ ích cho mọi lứa tuổi   (15/8/2019)
Danh sách đạt giải cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bình thuận lần thứ 12 (2018-2019)   (7/8/2019)
Chấm thi các giải pháp tham gia Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ 12 (2018-2019)   (5/7/2019)
Làm việc nắm tình hình triển khai Hội thi và Cuộc thi   (2/4/2019)
Nắm tình hình triển khai Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng   (21/11/2016)
Tổng kết Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ VII năm 2013-2014   (12/8/2014)
Tìm kiếm
Liên kết
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    4870124