Làm việc nắm tình hình triển khai Hội thi và Cuộc thi   2/4/2019

Ngày 21/3/2019, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức đoàn đến làm việc với huyện Bắc Bình và Tuy Phong nắm tình hình, kết quả triển khai Hội thi sáng tạo kỹ thuật (Hội thi) và Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh (Cuộc thi) trên địa bàn các huyện, đồng thời triển khai kế hoạch xét chọn và tôn vinh trí thức tiêu biểu về KHCN lần thứ II năm 2020. Đồng chí Lương Thanh Sơn - Chủ tịch Liên hiệp hội, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi và Cuộc thi, làm trưởng đoàn.Đoàn đã làm việc với lãnh đạo UBND huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Huyện đoàn, Phòng Kinh tế - Hạ tầng và các phòng ban có liên quan của huyện nắm tình hình triển khai Hội thi lần thứ VIII (2018-2019) và Cuộc thi lần thứ 12 (2018-2019).

Đối với Hội thi, Ban tổ chức huyện đã ban hành kế hoạch, giao chỉ tiêu cho các phòng ban chuyên môn của huyện để có giải pháp triển khai tích cực và hiệu quả. Hiện nay, các địa phương đang tổng hợp danh sách đăng ký tham gia và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ tham gia dự thi.

Đối với  Cuộc thi, Huyện đoàn và Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tích cực phối hợp triển khai tuyên truyền mục địch, ý nghĩa Cuộc thi; đồng thời Huyện đoàn đã đưa việc tham gia Cuộc thi thành một trong những chỉ tiêu thi đua trong hệ thống đoàn đội, giao chỉ tiêu cho mỗi liên đội trường học là 1 mô hình sản phẩm tham gia Cuộc thi. Dự kiến đến tháng 5, Ban tổ chức Cuộc thi của huyện sẽ thu nhận các sản phẩm và nộp về Ban tổ chức tỉnh trước thời hạn 15/6/2019.

Thay mặt Ban Tổ chức Hội thi và Cuộc thi, đồng chí Lương Thanh Sơn ghi nhận và tiếp thu những ý kiến góp ý, đề xuất của huyện; đồng chí Lương Thanh Sơn đề nghị Ban tổ chức huyện thông tin thêm về mức giải thưởng mới sẽ được tăng lên trong thời gian tới, đây là động lực khích lệ tinh thần cho các tác giả tham gia Hội thi và Cuộc thi./.

Tác giả bài viết: Tôn Văn Bảo


Các tin tiếp
Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh họp thông qua Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi lần thứ 14 (2020-2021).   (1/9/2020)
Công bố các mô hình sản phẩm đạt giải Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đông lần thứ 13 năm 2019-2020.   (26/8/2020)
Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học: Sân chơi trí tuệ, khơi dậy tính sáng tạo   (2/1/2020)
Họp Ban tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ IX năm (2020-2021   (21/12/2019)
Bình Thuận đạt 2 giải khuyến khích Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ 15 năm 2018 - 2019   (8/11/2019)
DANH SÁCH GIẢI PHÁP ĐẠT GIẢI HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT LẦN THỨ VIII (2018-2019)   (18/9/2019)
Tổ chức chấm thi các giải pháp tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ 8 năm 2018-2019   (26/8/2019)
Tổng kết Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ 12   (22/8/2019)
Họp Ban tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ VIII (2018-2019)   (15/8/2019)
Hội thi sáng tạo: Sân chơi bổ ích cho mọi lứa tuổi   (15/8/2019)
Danh sách đạt giải cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bình thuận lần thứ 12 (2018-2019)   (7/8/2019)
Chấm thi các giải pháp tham gia Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ 12 (2018-2019)   (5/7/2019)
Làm việc nắm tình hình triển khai Hội thi và Cuộc thi   (2/4/2019)
Nắm tình hình triển khai Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng   (21/11/2016)
Tổng kết Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ VII năm 2013-2014   (12/8/2014)
Tìm kiếm
Liên kết
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    4870241