Họp Ban tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ VIII (2018-2019)   15/8/2019

Sáng ngày 13/08/2019, Ban tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ VIII (2018-2019) tỉnh Bình Thuận đã tổ chức họp thông qua dự thảo Quy chế chấm thi và danh sách Hội đồng chấm thi. Buổi họp do TS Lương Thanh Sơn - Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi, Chủ tịch Liên hiệp hội chủ trì.Tại cuộc họp, Ban Tổ chức đã thông qua dự thảo Quy chế đánh giá các giải pháp dự thi Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ VIII (2018-2019) và danh sách thành viên các Hội đồng chấm thi. Theo đó, Ban tổ chức dự kiến thành lập 5 Hội đồng chấm thi bao gồm: Hội đồng công nghệ thông tin, điện tử viễn thông; Hội đồng nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên môi trường; Hội đồng cơ khí tự động, xây dựng, hóa chất, năng lượng; Hội đồng Y Dược; Hội đồng giáo dục và đào tạo. Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần này trải qua quá trình tuyên truyền, phổ biến sâu rộng thể lệ Hội thi đến các đơn vị cá nhân trên toàn tỉnh nên đã nhu nhận được trên 100 giải pháp tham gia dự thi, vượt kế hoạch (tỉnh giao là 80 giải pháp). Ban tổ chức cũng đã nghe đại diện các sở ngành như: Sở Y tế, Liên đoàn Lao động tỉnh, … phát biểu xây dựng quy chế chấm thi các giải pháp tham gia dự thi lần này.

Kết thúc buổi họp, thay mặt Ban tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh, TS Lương Thanh Sơn – Trưởng Ban tổ chức Hội thi đã ghi nhận, tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu để hoàn chỉnh Quy chế đánh giá các giải pháp dự thi Hội thi lần thứ VIII, đồng thời thống nhất danh sách thành viên các Hội đồng chấm thi .

Tác giả bài viết: Phạm Công Luân


Các tin tiếp
Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh họp thông qua Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi lần thứ 14 (2020-2021).   (1/9/2020)
Công bố các mô hình sản phẩm đạt giải Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đông lần thứ 13 năm 2019-2020.   (26/8/2020)
Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học: Sân chơi trí tuệ, khơi dậy tính sáng tạo   (2/1/2020)
Họp Ban tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ IX năm (2020-2021   (21/12/2019)
Bình Thuận đạt 2 giải khuyến khích Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ 15 năm 2018 - 2019   (8/11/2019)
DANH SÁCH GIẢI PHÁP ĐẠT GIẢI HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT LẦN THỨ VIII (2018-2019)   (18/9/2019)
Tổ chức chấm thi các giải pháp tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ 8 năm 2018-2019   (26/8/2019)
Tổng kết Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ 12   (22/8/2019)
Họp Ban tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ VIII (2018-2019)   (15/8/2019)
Hội thi sáng tạo: Sân chơi bổ ích cho mọi lứa tuổi   (15/8/2019)
Danh sách đạt giải cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bình thuận lần thứ 12 (2018-2019)   (7/8/2019)
Chấm thi các giải pháp tham gia Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ 12 (2018-2019)   (5/7/2019)
Làm việc nắm tình hình triển khai Hội thi và Cuộc thi   (2/4/2019)
Nắm tình hình triển khai Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng   (21/11/2016)
Tổng kết Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ VII năm 2013-2014   (12/8/2014)
Tìm kiếm
Liên kết
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    4856988