Họp Ban tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ IX năm (2020-2021   21/12/2019

Vừa qua, Ban tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ IX (2020-2021) tỉnh Bình Thuận đã tổ chức họp thông qua dự thảo một số nội dung quan trọng của Hội thi Sáng tạo kỹ thuật. Tham dự buổi họp có các thành viên Ban tổ chức Hội thi STKT tỉnh Bình Thuận theo (Quyết định số 3054/QĐ-UBND ngày 28/11/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh). Buổi họp do đồng chí Lương Thanh Sơn - Chủ tịch Liên hiệp hội - Trưởng Ban tổ chức Hội thi chủ trì.



Tại cuộc họp các Đại biểu đã thông qua Dự thảo các nội dung chính như: Thể lệ Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần thứ IX năm (2020-2021); Danh sách các thành viên Tổ thư ký Hội thi; Thông báo phân công nhiệm vụ thành viên Ban tổ chức Hội thi; Kế hoạch thực hiện Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ IX và một số nội dung khác có liên quan. Thay mặt Ban tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh đồng chí Lương Thanh Sơn – Trưởng Ban tổ chức Hội thi đã thông báo phân công nhiệm vụ và chỉ tiêu cụ thể cho các đồng chí trong Ban tổ chức để triển khai trong các cơ quan, đơn vị thuộc lĩnh vực của mình quản lý nhằm khơi dậy niềm đam mê sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ nâng cao hiệu quả công việc góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Kết thúc buổi họp, thay mặt Ban tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh, đồng chí Lương Thanh Sơn – Trưởng Ban tổ chức Hội thi đã ghi nhận, tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu để hoàn chỉnh Quy chế tổ chức Hội thi lần thứ IX năm (2020-2021). Được biết Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần này được áp dụng mức tiền thưởng mới có giá trị cao hơn so với các lần tổ chức trước đã góp phần động viên khuyến khích tác giả đăng ký tham gia Hội thi.

Tác giả bài viết: Phạm Công Luân


Các tin tiếp
Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh họp thông qua Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi lần thứ 14 (2020-2021).   (1/9/2020)
Công bố các mô hình sản phẩm đạt giải Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đông lần thứ 13 năm 2019-2020.   (26/8/2020)
Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học: Sân chơi trí tuệ, khơi dậy tính sáng tạo   (2/1/2020)
Họp Ban tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ IX năm (2020-2021   (21/12/2019)
Bình Thuận đạt 2 giải khuyến khích Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ 15 năm 2018 - 2019   (8/11/2019)
DANH SÁCH GIẢI PHÁP ĐẠT GIẢI HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT LẦN THỨ VIII (2018-2019)   (18/9/2019)
Tổ chức chấm thi các giải pháp tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ 8 năm 2018-2019   (26/8/2019)
Tổng kết Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ 12   (22/8/2019)
Họp Ban tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ VIII (2018-2019)   (15/8/2019)
Hội thi sáng tạo: Sân chơi bổ ích cho mọi lứa tuổi   (15/8/2019)
Danh sách đạt giải cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bình thuận lần thứ 12 (2018-2019)   (7/8/2019)
Chấm thi các giải pháp tham gia Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ 12 (2018-2019)   (5/7/2019)
Làm việc nắm tình hình triển khai Hội thi và Cuộc thi   (2/4/2019)
Nắm tình hình triển khai Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng   (21/11/2016)
Tổng kết Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ VII năm 2013-2014   (12/8/2014)
Tìm kiếm
Liên kết
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    4870239