Kiểm tra tiến độ triển khai Hội thi và Cuộc thi tại thành phố Phan Thiết   15/3/2023

Sáng ngày 14/3/2023, Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng đã đến làm việc với UBND thành phố Phan Thiết nắm tình hình triển khai thực hiện Hội thi lần thứ 10 (2022-2023), Cuộc thi lần thứ 16 (2022-2023). Đồng chí Lương Thanh Sơn - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật làm Trưởng đoàn.Tiếp đoàn làm việc có các đồng chí trong Ban Tổ chức Hội thi, Cuộc thi thành phố Phan Thiết, đại diện các phòng: Giáo dục và Đào tạo, Kinh tế, Văn hóa và Thông tin, Thành đoàn, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đài Phát thanh và các phòng ban có liên quan.

Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng và Hội thi sáng tạo kỹ thuật được triển khai từ Trung ương đến địa phương. Theo đó, ngay sau khi nhận được các văn bản chỉ đạo của tỉnh và Ban Tổ chức Hội thi, Cuộc thi tỉnh, UBND thành phố đã ban hành các quyết định thành lập ban Tổ chức, kế hoạch tổ chức, tuyên truyền, vận động tham gia Hội thi và Cuộc thi; Chỉ đạo phòng GD&ĐT phối hợp với Thành đoàn phổ biến, chỉ đạo các trường học, cơ sở Đoàn - Đội tích cực vận động tuyên truyền, phân công giáo viên, hướng dẫn học sinh tham gia Cuộc thi; Chỉ đạo phòng Kinh tế phối hợp với các đơn vị liên quan vận động người dân, cán bộ, công chức tham gia Hội thi, phân công, giao chỉ tiêu cụ thể cho mỗi xã, phường các cơ quan, đơn vị thành phố có giải pháp dự thi Hội thi, tuyên truyền trên Đài truyền thanh thành phố với 18 tin và 09 bài phóng sự lồng ghép vào một số chuyên mục phát định kỳ các nội dung liên quan tới Hội thi đến người dân một cách hiệu quả nhất.

Kết quả: về Hội thi tiếp tục tuyên truyền vận động tham gia đồng thời lựa chọn các sáng kiến kinh nghiệm và của ngành giáo dục để dự thi. Đối với Cuộc thi, các trường đã thực hiện được 70 sản phẩm chuẩn bị đăng ký dự thi và tiếp tục tiếp nhận các sản phẩm đến 10-15/6/2023 đảm bảo đúng thời gian…

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Lương Thanh Sơn - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật - Trưởng Ban Tổ chức Hội thi, Cuộc thi tỉnh ghi nhận những ý kiến của thành phố về nội dung có liên quan đến Hội thi, Cuộc thi, đồng thời đề nghị UBND thành phố trong thời gian tới tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân, học sinh, các doanh nghiệp, công ty về các quy định Hội thi, Cuộc thi, hướng dẫn, hỗ trợ những em học sinh có ý tưởng sáng tạo cũng như các tác giả có giải pháp mang tính thiết thực và giải quyết vấn đề cấp bách trong cuộc sống; chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp tốt, nhịp nhàng để từ đó có nhiều giải pháp hơn, sản phẩm tốt nhất tham gia Hội thi, Cuộc thi cấp tỉnh.

Bên cạnh đó, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật cũng đã triển khai, phổ biến kế hoạch xét chọn và tôn vinh danh hiệu “Trí thức tiêu biểu về khoa học và công nghệ” tỉnh Bình Thuận lần thứ IV, năm 2023-2024.

 

                                                                                                                                                      Hồ Văn Khang


Các tin tiếp
Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh họp thông qua Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi lần thứ 14 (2020-2021).   (1/9/2020)
Công bố các mô hình sản phẩm đạt giải Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đông lần thứ 13 năm 2019-2020.   (26/8/2020)
Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học: Sân chơi trí tuệ, khơi dậy tính sáng tạo   (2/1/2020)
Họp Ban tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ IX năm (2020-2021   (21/12/2019)
Bình Thuận đạt 2 giải khuyến khích Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ 15 năm 2018 - 2019   (8/11/2019)
DANH SÁCH GIẢI PHÁP ĐẠT GIẢI HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT LẦN THỨ VIII (2018-2019)   (18/9/2019)
Tổ chức chấm thi các giải pháp tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ 8 năm 2018-2019   (26/8/2019)
Tổng kết Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ 12   (22/8/2019)
Họp Ban tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ VIII (2018-2019)   (15/8/2019)
Hội thi sáng tạo: Sân chơi bổ ích cho mọi lứa tuổi   (15/8/2019)
Danh sách đạt giải cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bình thuận lần thứ 12 (2018-2019)   (7/8/2019)
Chấm thi các giải pháp tham gia Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ 12 (2018-2019)   (5/7/2019)
Làm việc nắm tình hình triển khai Hội thi và Cuộc thi   (2/4/2019)
Nắm tình hình triển khai Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng   (21/11/2016)
Tổng kết Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ VII năm 2013-2014   (12/8/2014)
Tìm kiếm
Liên kết
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    4870223