Tình hình triển khai Hội thi và Cuộc thi tại huyện Tuy Phong   22/4/2022
Nhằm nắm tình hình, kết quả triển khai Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ 15 (2021-2022) và Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ 10 (2022-2023), sáng ngày 21/4/2022, Ban Tổ chức Hội thi và Cuộc thi tỉnh đến làm việc tại huyện Tuy Phong, đồng thời triển khai, phổ biến kế hoạch xét chọn và tôn vinh trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ lần thứ III năm 2021-2022. Đồng chí Lương Thanh Sơn – Chủ tịch Liên hiệp hội – Trưởng Ban Tổ chức Hội thi và Cuộc thi làm Trưởng đoàn.

Tiếp Đoàn làm việc có đại diện lãnh đạo UBND huyện, các phòng: Kinh tế - Hạ tầng, Nông nghiệp và PTNT, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa và các phòng ban có liên quan của huyện.

Thực hiện theo kế hoạch và các văn bản có liên quan của Ban Tổ chức Hội thi và Cuộc thi của tỉnh, UBND huyện đã ban hành quyết định, kế hoạch gửi đến các công ty, doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, giao chỉ tiêu cho các đơn vị, khối ngành và phân công thành viên phụ trách khối, để có giải pháp triển khai tích cực, hiệu quả đối với Hội thi và Cuộc thi trên địa bàn huyện. Hiện nay, đối với Hội thi đang được triển khai tuyên truyền, dự kiến Ban tổ chức Hội thi của huyện sẽ tiếp nhận hồ sơ theo 02 đợt (đợt 01 trước ngày 31/10/2022 và đợt 02 trước ngày 31/5/2023). Với Cuộc thi, huyện sẽ tiếp nhận sản phẩm từ ngày 09/5/2022 đến ngày 13/5/2022, đảm bảo chỉ tiêu đề ra. 

Thay mặt Đoàn làm việc, đồng chí Lương Thanh Sơn ghi nhận những ý kiến cũng như các giải pháp triển khai của huyện trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị Ban Tổ chức Hội thi, Cuộc thi của huyện tăng cường tuyên tuyền sâu rộng đến nhân dân, các doanh nghiệp và công ty trên địa bàn huyện để các cá nhân/đơn vị tích cực tham gia và nâng cao chất lượng giải pháp dự thi. Về công tác Tôn vinh trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ, đề nghị UBND huyện tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, căn cứ vào các tiêu chí của giải lựa chọn và mời các tác giả trên địa bàn huyện tham dự./.

                                                                                                                         Tác giả bài viết: Hồ Văn Khang


Các tin tiếp
Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh họp thông qua Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi lần thứ 14 (2020-2021).   (1/9/2020)
Công bố các mô hình sản phẩm đạt giải Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đông lần thứ 13 năm 2019-2020.   (26/8/2020)
Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học: Sân chơi trí tuệ, khơi dậy tính sáng tạo   (2/1/2020)
Họp Ban tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ IX năm (2020-2021   (21/12/2019)
Bình Thuận đạt 2 giải khuyến khích Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ 15 năm 2018 - 2019   (8/11/2019)
DANH SÁCH GIẢI PHÁP ĐẠT GIẢI HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT LẦN THỨ VIII (2018-2019)   (18/9/2019)
Tổ chức chấm thi các giải pháp tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ 8 năm 2018-2019   (26/8/2019)
Tổng kết Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ 12   (22/8/2019)
Họp Ban tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ VIII (2018-2019)   (15/8/2019)
Hội thi sáng tạo: Sân chơi bổ ích cho mọi lứa tuổi   (15/8/2019)
Danh sách đạt giải cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bình thuận lần thứ 12 (2018-2019)   (7/8/2019)
Chấm thi các giải pháp tham gia Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ 12 (2018-2019)   (5/7/2019)
Làm việc nắm tình hình triển khai Hội thi và Cuộc thi   (2/4/2019)
Nắm tình hình triển khai Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng   (21/11/2016)
Tổng kết Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ VII năm 2013-2014   (12/8/2014)
Tìm kiếm
Liên kết
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    4642245