Công tác triển khai Hội thi lần thứ 10 và Cuộc thi lần thứ 16 trên địa bàn tỉnh   31/5/2023

Trong tháng 4-5/2023, Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng của tỉnh đã tổ chức đoàn làm việc với các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Lương Thanh Sơn - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi, Cuộc thi làm trưởng đoàn.Ban Tổ chức Hội thi, Cuộc thi tỉnh đã làm việc với lãnh đạo UBND, phòng kinh tế, kinh tế - hạ tầng, giáo dục - đào tạo, văn hóa - thông tin, đoàn thanh niên, hội nông dân… các huyện, thị, thành phố kiểm tra, đôn đốc, nắm tình hình triển khai Hội thi lần thứ 10 (2022-2023) và Cuộc thi lần thứ 16 (2022-2023) của tỉnh.

Tại các buổi làm việc, đại diện lãnh đạo UBND các địa phương đã báo cáo công tác triển khai, tuyên truyền, vận động tham gia, như: đã thành lập Ban Tổ chức Hội thi, Cuộc thi; ban hành kế hoạch triển khai trên địa bàn và giao chỉ tiêu cho các thành viên trong Ban Tổ chức Hội thi, Cuộc thi của đơn vị; các phòng kinh tế, kinh tế - hạ tầng, giáo dục - đào tạo, đoàn thanh niên… đã ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị cơ sở tham gia Hội thi, Cuộc thi; thực hiện tuyên truyền phổ biến trên các trang mạng, qua hệ thống phát thanh tại các xã, phường, thị trấn và treo băng rôn tại một số địa điểm để học sinh, người dân biết tham gia… Theo báo cáo của các huyện, thị, thành phố, hiện nay đã tiếp nhận trên 100 mô hình sản phẩm từ các đơn vị cơ sở gửi dự thi Cuộc thi; đối với các giải pháp dự thi Hội thi, các tác giả đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ. Đảm bảo sẽ nộp về Ban Tổ chức Hội thi, Cuộc thi của tỉnh theo đúng thời hạn (Hội thi đến hết ngày 15/7/2023 và Cuộc thi đến hết ngày 15/6/2023).

Thay mặt Đoàn làm việc, đồng chí Lương Thanh Sơn đã ghi nhận những nỗ lực và các kết quả đạt được của các địa phương trong công tác triển khai Hội thi lần thứ 10 (2022-2023) và Cuộc thi lần thứ 16 (2022-2023) cũng như các thành tích địa phương đã đạt được tại các lần thi trước… Bên cạnh đó, đồng chí Lương Thanh Sơn cũng chia sẻ những khó khăn, làm rõ thêm các vấn đề trong quá trình triển khai và đề nghị các địa phương với những kinh nghiệm, kết quả đạt được vừa qua tăng cường đẩy mạnh thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra để góp phần mang lại hiệu quả cao Hội thi, Cuộc thi của tỉnh.

 

  Hồ Văn Khang


Các tin tiếp
Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh họp thông qua Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi lần thứ 14 (2020-2021).   (1/9/2020)
Công bố các mô hình sản phẩm đạt giải Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đông lần thứ 13 năm 2019-2020.   (26/8/2020)
Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học: Sân chơi trí tuệ, khơi dậy tính sáng tạo   (2/1/2020)
Họp Ban tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ IX năm (2020-2021   (21/12/2019)
Bình Thuận đạt 2 giải khuyến khích Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ 15 năm 2018 - 2019   (8/11/2019)
DANH SÁCH GIẢI PHÁP ĐẠT GIẢI HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT LẦN THỨ VIII (2018-2019)   (18/9/2019)
Tổ chức chấm thi các giải pháp tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ 8 năm 2018-2019   (26/8/2019)
Tổng kết Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ 12   (22/8/2019)
Họp Ban tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ VIII (2018-2019)   (15/8/2019)
Hội thi sáng tạo: Sân chơi bổ ích cho mọi lứa tuổi   (15/8/2019)
Danh sách đạt giải cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bình thuận lần thứ 12 (2018-2019)   (7/8/2019)
Chấm thi các giải pháp tham gia Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ 12 (2018-2019)   (5/7/2019)
Làm việc nắm tình hình triển khai Hội thi và Cuộc thi   (2/4/2019)
Nắm tình hình triển khai Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng   (21/11/2016)
Tìm kiếm
Liên kết
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    4893287