Thể lệ Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bình Thuận lần thứ 12 (2018-2019)   1/10/2018

Ban tổ chức Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bình Thuận ban hành Thể lệ Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bình Thuận lần 12 (2018-2019) với nội dung sau:Điều 1. Mục đích.

Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bình Thuận lần thứ 12 (sau đây gọi tắt là Cuộc thi) được tổ chức nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của thanh, thiếu niên, nhi đồng trong tỉnh; đồng thời giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, xây dựng ước mơ trở thành những nhà sáng chế trong tương lai.

Điều 2. Cơ quan tổ chức.

- Cơ quan chủ trì: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận (Cơ quan thường trực);

- Cơ quan đồng tổ chức: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn Bình Thuận.

Điều 3. Đối tượng dự thi.

Tất cả các em thanh thiếu niên, nhi đồng trong độ tuổi từ 6 đến 19 tuổi đều có quyền dự thi (có ngày sinh trong khoảng từ 31/7/2000 đến 31/7/2013). Khuyến khích các em nhỏ tuổi, các em ở miền núi, hải đảo, dân tộc ít người tham gia.

Điều 4. Lĩnh vực dự thi.

Các mô hình, sản phẩm Cuộc thi thuộc các lĩnh vực sau đây:

1. Đồ dùng dành cho học tập.

2. Phần mềm tin học.

3. Sản phẩm thân thiện với môi trường.

4. Các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em.

5. Các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.

Điều 5. Yêu cầu và tiêu chuẩn đánh giá đối với giải pháp dự thi.

1. Các đề tài dự thi phải đảm bảo các tiêu chuẩn:

- Nội dung: có tính mới, tính sáng tạo;

- Hình thức: Đảm bảo tính kỹ thuật, mỹ thuật;

- Khả năng ứng dụng: Sử dụng vật liệu rẻ tiền, ít tốn kém và có khả năng ứng dụng trong sản xuất, đời sống.

2. Đề tài dự thi yêu cầu phải có mô hình, sản phẩm. Mô hình, sản phẩm dự thi phải được thực hiện theo đúng ý tưởng của người dự thi.

3. Mô hình, sản phẩm dự thi được làm từ vật liệu, nguyên liệu sẵn có và không nguy hại để làm ra sản phẩm, mô hình trong các lĩnh vực nêu tại Điều 4 của Thể lệ này.

4. Mô hình, sản phẩm bắt buộc phải có bản thuyết minh, hình ảnh kèm theo. Bản thuyết minh phải nêu rõ ý tưởng sáng tạo, phương pháp, vật liệu chế tạo, cách sử dụng vận hành, tính mới, tính sáng tạo, khả năng áp dụng.

5. Nếu mô hình, sản phẩm có kích thước lớn hơn 0,5m x 0,5m x 0,5m và nặng hơn 10kg thì được gửi dự thi bằng video clip. Video clip phải có thuyết minh thể hiện rõ, đầy đủ quá trình lắp ráp, vận hành của sản phẩm.

Điều 6. Yêu cầu đối với người dự thi.

1. Người dự thi phải nằm trong độ tuổi quy định tại Điều 3 của Thể lệ này.

2. Người dự thi có thể thi theo cá nhân hoặc theo nhóm, tập thể (trường hợp có nhiều tác giả tham gia, chỉ được ghi trong phiếu dự thi tối đa 05 tác giả).

3. Người dự thi được quyền nhờ người khác làm sản phẩm theo đúng ý tưởng sáng tạo của mình (trừ lĩnh vực phần mềm tin học).

Điều 7. Hồ sơ tham dự Cuộc thi. (Tải file)

Hồ sơ gồm có:

1. Phiếu đăng ký tham dự Cuộc thi (theo mẫu).

2. Mô hình, sản phẩm dự thi. Đối với lĩnh vực phần mềm tin học phải gửi kèm theo mã nguồn, chương trình cài đặt và hướng dẫn.

3. Bản thuyết minh (theo mẫu).

4. Ảnh: mỗi tác giả gửi 2 ảnh 4 cm x 6 cm, ghi rõ thông tin ở mặt sau.

5. Bản photo giấy khai sinh của người dự thi.

Điều 8. Giải thưởng.

- Giải nhất,  mỗi giải trị giá                : 7.000.000đ

- Giải nhì, mỗi giải trị giá                   : 5.000.000đ

- Giải ba, mỗi giải trị giá                   : 3.000.000đ

- Giải khuyến khích, mỗi giải trị giá   : 1.500.000đ

(Cơ cấu và giá trị các giải thưởng sẽ được điều chỉnh khi UBND tỉnh ban hành Quyết định về mức thưởng đối với Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng theo Thông tư 27/2018/TT-BTC ngày 21/3/2018 của Bộ Tài Chính).

Số lượng giải thưởng không hạn chế (căn cứ khung điểm chấm thi để xác định giải thưởng).

Các giải thưởng bao gồm tiền thưởng, giấy chứng nhận của Ban Tổ chức.

Ngoài ra, Ban Tổ chức đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen cho tác giả đạt giải nhất; tặng giấy khen và tiền thưởng cho những cá nhân và tập thể có thành tích trong tuyên truyền, vận động, tổ chức và tham gia Cuộc thi.

Điều 9. Nộp, nhận hồ sơ dự thi.

1. Hồ sơ dự thi (kể cả mô hình, sản phẩm) nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện cho Ban tổ chức Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bình Thuận theo địa chỉ:

- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận

Số 08 Nguyễn Tất Thành, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

  Điện thoại: 062.3827896; Fax: 062.3834163

  Email: lhh@lhhkhkt.binhthuan.gov.vn

Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ dự thi: Đến hết ngày 15/6/2019 (Nếu gửi qua đường bưu điện, thời gian tính theo dấu bưu điện);

2. Hoặc nộp hồ sơ dự thi về các huyện, thị, thành đoàn, Phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thị, thành phố nơi gần nhất với tác giả hoặc gửi trực tiếp tới Ban giám hiệu nhà trường nơi tác giả hoặc nhóm tác giả đang theo học.

Các huyện, thị, thành đoàn, các Phòng giáo dục và đào tạo, các trường tập hợp hồ sơ dự thi gửi về Ban tổ chức Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh.

3. Mô hình, sản phẩm dự thi không đạt giải chỉ được trả lại nếu tác giả có yêu cầu từ khi nộp hồ sơ dự thi và địa điểm nhận lại mô hình, sản phẩm tại Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.

Điều 10. Kinh phí Cuộc thi.

1. Kinh phí dành cho Cuộc thi được lấy từ các nguồn sau:

- Ngân sách nhà nước cấp từ kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ của tỉnh;

- Tài trợ của các tổ chức, cá nhân.

2. Kinh phí dành cho Cuộc thi được chi cho các nội dung sau:

- Chi thưởng cho các giải pháp đoạt giải thưởng, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền, vận động, tổ chức và tham gia Cuộc thi;

- Tổ chức triển khai các hoạt động Cuộc thi.

Điều 11. Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

Khi các mô hình, sản phẩm dự thi có khả năng bảo bộ quyền sở hữu trí tuệ (sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp…) các tác giả chủ động làm các thủ tục đăng ký sở hữu trí tuệ, Ban Tổ chức có trách nhiệm hướng dẫn cho các tác giả đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định hiện hành./.

Các tin tiếp
Trao giải Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ IX   (23/8/2016)
Giải pháp đạt giải Cuộc thi lần thứ IX   (9/8/2016)
Họp xét giải Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ IX (2015-2016)   (13/7/2016)
Chấm thi các giải pháp tham gia Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ IX (2015-2016)   (8/7/2016)
Họp Ban tổ chức Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ IX (2015-2016)   (28/6/2016)
Nắm tình hình triển khai Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng   (31/12/2015)
Khơi niềm đam mê nghiên cứu khoa học trong học sinh   (14/9/2015)
Tổng kết và trao giải Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ VIII (2014-2015)   (14/8/2015)
Chấm thi các giải pháp tham gia Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ VIII (2014-2015)   (14/7/2015)
Phát động Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ VIII tại các địa phương   (21/11/2014)
Giải pháp đạt giải Cuộc thi lần thứ VII   (30/7/2014)
Tổng kết Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh, thiếu niên, nhi đồng lần thứ VI (2012-2013)   (21/8/2013)
Kết quả triển khai Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh, thiếu niên, nhi đồng lần thứ VI   (26/6/2013)
Giải pháp đạt giải Cuộc thi lần thứ VI   (26/6/2013)
Tổ chức Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh, thiếu niên, nhi đồng   (15/4/2013)
Tìm kiếm
Liên kết
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    4439761