Đơn xin gia nhập Câu lạc bộ trí thức tỉnh Bình Thuận   24/5/2013


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
ĐƠN XIN GIA NHẬP CÂU LẠC BỘ TRÍ THỨC TỈNH BÌNH THUẬN
 

Kính gửi: Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ trí thức tỉnh Bình Thuận
 

Tôi tên (viết hoa):……………………………………………………………

Sinh năm:………………….Quê quán:………………………………………

Trình độ chuyên môn:………………………………………………………..

Hiện đang công tác tại:……………………………………………………….

Chức vụ:………………………………………………………………………

Địa chỉ liên lạc:……………………………………………………………….

Điện thoại:……………………………………………………………………

Sau khi xem xét, nghiên cứu Điều lệ Câu lạc bộ trí thức tỉnh Bình Thuận, tôi nhận thấy rằng Câu lạc bộ trí thức tỉnh là một tổ chức tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ trí thức cùng nhau trao đổi kinh nghiệm về khoa học - công nghệ và cũng là nơi để trí thức đóng góp các ý kiến của mình trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Nay tôi tự nguyện xin gia nhập vào Câu lạc bộ trí thức tỉnh với tư cách là hội viên chính thức. Tôi chấp hành Điều lệ Câu lạc bộ trí thức tỉnh.

Đề nghị Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ trí thức xem xét và kết nạp tôi vào Câu lạc bộ trí thức tỉnh Bình Thuận.

 
                                                          Phan Thiết, ngày…….tháng……….năm……..
                                                            Người viết
                                                              (ký tên)

 File download


Các tin tiếp
Đại hội Câu lạc bộ Trí thức tỉnh nhiệm kỳ III   (2/10/2017)
Mẫu phiếu xác nhận tham gia câu lạc bộ trí thức   (2/6/2017)
Sinh hoạt Câu lạc bộ trí thức tỉnh Bình Thuận   (29/11/2016)
Câu lạc bộ trí thức sinh hoạt chuyên đề quý IV/2016   (29/11/2016)
Câu lạc bộ trí thức sinh hoạt chuyên đề quý III/2016   (21/9/2016)
Câu lạc bộ trí thức sinh hoạt chuyên đề quý I/2016   (21/3/2016)
Câu lạc bộ trí thức sinh hoạt chuyên đề quý IV/2015   (18/11/2015)
Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Trí thức đánh giá tình hình hoạt động năm 2015   (28/10/2015)
Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ trí thức tỉnh thăm và tìm hiểu về tình hình hoạt động của nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2   (18/8/2015)
Câu lạc bộ Trí thức sinh hoạt quý IV/2014   (23/12/2014)
Câu lạc bộ Trí thức tổ chức sinh hoạt chuyên đề “phương pháp học tiếng Anh hiệu quả”   (18/6/2014)
Câu lạc bộ Trí thức sinh hoạt chuyên đề “Biến đổi khí hậu và một số vấn đề cần quan tâm khi xây dựng kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu”   (13/12/2013)
Câu lạc bộ trí thức tỉnh tổ chức tọa đàm chuyên đề “Giao tiếp trong thời kỳ hội nhập”   (1/10/2013)
Đơn xin gia nhập Câu lạc bộ trí thức tỉnh Bình Thuận   (24/5/2013)
Điều lệ Câu lạc bộ Trí thức tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ II (2012-2017)   (24/5/2013)
Tìm kiếm
Liên kết
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    4561396