Danh sách và thông tin liên hệ các Hội thành viên   1/4/2013


1. Hội Làm vườn tỉnh Bình Thuận
- Năm thành lập: 1990
- Địa chỉ: 09B - Nguyễn Tất Thành (Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh)
- Điện thoại CQ : 0623821 534
- Chủ tịch: Ông Nguyễn Ngọc Hưng; ĐT: 0913 786 995
- Phó chủ tịch thường trực: Ông Trần Minh Tiến; ĐT: 0918591157

2. Hội Nghề cá tỉnh Bình Thuận
- Năm thành lập: 2001
- Địa chỉ: 380 - Thủ Khoa Huân (Chi Cục Thủy Sản)
- Điện thoại CQ: 0623 821 534
- Chủ tịch: Ông Trần Quang Huy; ĐT: 0913 883 275 

3. Hội Xây Dựng tỉnh Bình Thuận
- Năm thành lập: 2005
- Địa chỉ: Số 03 - Nguyễn Tất Thành (Sở Xây dựng Bình Thuận)
- Điện thoại CQ: 0623 832 709; Fax: 0623 827 058
- Email : sxdbt@hcm.vnn.vn
- Chủ tịch: Ông Nguyễn Thanh Hải; ĐT: 0913 883 061
- Phó chủ tịch: Mai Chí ; ĐT: 0989 173 261

4. Hội Kiến trúc sư tỉnh Bình Thuận
- Năm thành lập: 1990
- Địa chỉ: Số 03 Nguyễn Tất Thành (Sở Xây dựng Bình Thuận)
- Điện thoại CQ: 0623 821 460
- Email: levanthanhbinh@gmail.com
- Chủ tịch: Ông Lê Văn Thanh Bình; ĐT: 0913 899 559
- Phó chủ tịch: Ông Nguyễn Thanh Hải; ĐT: 0913 883 061

5. Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Bình Thuận
- Năm thành lập: 2013
- Địa chỉ: 59 – Lê Hồng Phong, Phan Thiết, Bình Thuận.
- Điện thoại CQ: 0623818975
- Chủ tịch : Ông Võ Văn Hạnh; ĐT: 0913 671.098

6. Hội Ngoại khoa tỉnh Bình Thuận
- Năm thành lập: 2000
- Địa chỉ: 59 – Lê Hồng Phong, Phan Thiết, Bình Thuận
- Điện thoại CQ: 0623 834 034
- Chủ tịch: Ông Nguyễn Văn Thành; ĐT: 0919003377
- Phó chủ tịch: Ông Đoàn Quốc Công; ĐT:0919 610 993

7. Hội Châm cứu tỉnh Bình Thuận
- Năm thành lập: 1992
- Địa chỉ: 129 - Võ Thị Sáu, Phan Thiết, Bình Thuận.
- Điện thoại CQ: 0623 822 591
- Chủ tịch: Ông Cao Đức Cường; ĐT: 0913 932328
- Phó chủ tịch: Ông Lê Văn Hối ; ĐT: 0913 797078

8. Hội Điều dưỡng Bình Thuận
- Năm thành lập: 2007
- Địa chỉ: 274 -Nguyễn Hội, Phú Trinh, Phan Thiết, Bình Thuận.
- Điện thoại CQ: 0623 831 842; Fax : 0623821 782
- Chủ tịch: Bà Huỳnh Thị Thanh Thúy; ĐT: 0919 599 883
- Phó Chủ Tịch: Bà Phan Thị Diệu Thu ; ĐT 0908255996

9. Hội Kế hoạch hóa gia đình Bình Thuận
- Năm thành lập: 1994
- Địa chỉ: 03 - Kim Đồng, Đức Nghĩa, Phan Thiết, Bình Thuận.
- Điện thoại CQ: 0623 822 701
- Chủ tịch: Bà Vũ Thị Minh Thuyết; ĐT: 0913 186 216
- Phó chủ tịch: Bà Phan Thị Song Vân ; ĐT: 0918 022 123 

10. Hội Y học tỉnh Bình Thuận
- Năm thành lập: 2005
- Địa chỉ: 88 - Phạm Ngọc Thạch, Phú Trinh, Phan Thiết, Bình Thuận.
- Điện thoại CQ: 0623 821 734
- Chủ tịch: Bà Phan Thị Song Vân ; ĐT : 0918022123
- Phó chủ tịch: Ông Lê Văn Hồng; ĐT 0918.359.505

11. Hội Dược học tỉnh Bình Thuận
- Năm thành lập: 2005
- Địa chỉ: 59 - Lê Hồng Phong, Phú Trinh, Phan Thiết, Bình Thuận
- Điện thoại CQ: 0623 830 670
- Chủ tịch: Ông Lê Văn Hối; ĐT: 0913 797078
- Phó chủ tịch: Ông An Văn Giống ; ĐT: 0913 932041

12. Hội Răng Hàm Mặt Bình Thuận
- Năm thành lập: 1997
- Địa chỉ: 36 – Nguyễn Thái học, Đức Thắng, Phan Thiết, Bình Thuận.
- Điện thoại: 0623 822 423
- Chủ tịch: Ông Nguyễn Văn Nhật; ĐT: 0918 221 393
- Phó chủ tịch: Ông Lê Quản; ĐT: 0903 007 207

13. Hội Luật gia tỉnh Bình Thuận
- Năm thành lập: 1989
- Địa chỉ: 28 - Võ Thị Sáu, Bình Hưng, Phan Thiết, Bình Thuận.
- Điện thoại CQ: 0623 821 480
- Email: hoilgbt@yahoo.com
- Chủ tịch: Ông Nguyễn Kiến Quốc; ĐT: 0913 883 031

14. Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh Bình Thuận
- Năm thành lập: 2007
- Địa chỉ: 04 - Nguyễn Hội, Phú Trinh, Phan Thiết, Bình Thuận.
- Điện thoại CQ: 0623 834 576; Fax: 0623 822766
- Email: long45bt@yahoo.com
- Chủ tịch: Ông Huỳnh Thanh Long; ĐT: 0913 883110
- Phó chủ tịch: Ông Đỗ Văn Thái; ĐT: 0918 370055

15. Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường tỉnh Bình Thuận
- Năm thành lập: 2008
- Địa chỉ: 11 - Lê Văn Phấn, Phú Thủy, Phan Thiết, Bình Thuận.
- Điện thoại CQ: 0623 825 098
- Chủ tịch: Ông Nguyễn Hữu Quý; ĐT: 0913 883080
- Phó chủ tịch: Ông Nguyễn Văn Út; ĐT: 0979 822427

16. Hiệp hội thanh long Bình Thuận
- Năm thành lập: 2007
- Địa chỉ: 17 - Thủ Khoa Huân (Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh ).
- Điện thoại CQ: 0623 829 968; Fax: 062 823580.
- Email: dragonbinhthuan@yahoo.com;
- Website: www.dragonbinhthuan.com
- Chủ tịch thường trực: Ông Trần Ngọc Hiệp; ĐT: 0903440740
- Phó chủ tịch: Ông Nguyễn Thuận; ĐT: 0918 238687.

17. Hiệp hội nước mắm Phan Thiết
- Năm thành lập: 2003
- Địa chỉ: Lô 50 (Lều Huy Thiện) Khu chế biến nước mắm Phú Hài - TP. Phan Thiết
- Email: nuocmamptbt@gmail.com
- Chủ tịch: Ông Trương Quang Hiến; ĐT: 0912 099 651
- Phó chủ tịch thường trực: Ông Phạm Cao Khương; ĐT: 0913 643 052

18. Hội Lâm nghiệp tỉnh Bình Thuận
- Năm thành lập: tháng 6 năm 2010
- Địa chỉ: 17 Lý Tự Trọng, Phan Thiết, Bình Thuận.
- Chủ tịch : Ông Trần Văn Út; ĐT: 0919 961 128

19. Hội Sinh vật cảnh tỉnh Bình Thuận
- Năm thành lập:
- Địa chỉ: 17 Lâm Đình Trúc, Phan Thiết, Bình Thuận.
- Chủ tịch : Ông Đoàn Ngọc Long; ĐT: 0982 220 075

20. Hội Tin học tỉnh Bình Thuận
- Năm thành lập: 2011
- Địa chỉ: 284 Trần Hưng Đạo, Phan Thiết, Bình Thuận.
- Điện thoại CQ: 0623 750 292
- Website: www.itabinhthuan.org.vn
- Email: vanphong@itbinhthuan.org.vn
- Chủ tịch : Ông Lê Minh Tuấn; ĐT: 0913 883 002
- Phó chủ tịch: Ông Hồ Đức Minh; ĐT:

21. Hội Thân nhân Kiều bào tỉnh Bình Thuận
- Năm thành lập: 2005
- Địa chỉ: 26 Nguyễn Tất Thành, Phan Thiết, Bình Thuận.
- Chủ tịch : Ông Đồng Văn Chính; ĐT: 0913 883 017

22. Hiệp hội Tôm giống tỉnh Bình Thuận
- Năm thành lập: 2011
- Địa chỉ: Xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận
- Điện thoại CQ: 062 3853792 - Fax: 062 3853792
- Email: tomgiongbinhthuan@yahoo.com.vn
- Chủ tịch: Ông: Nguyễn Hoàng Anh; ĐT:
- Phó Chủ tịch: Ông Trần Hậu Điển; ĐT: 0983.461.095
- Phó Chủ tịch: Ông Phan Tuấn Cự; ĐT: 0903.503.335

23. Chi hội Điện lực tỉnh Bình Thuận
- Năm thành lập:
- Địa chỉ: Đại lộ Tôn Đức Thắng, Xuân An, Phan Thiết, Bình Thuận.
- Chủ tịch : Ông Trần Ngọc Linh; ĐT: 0913 883 003

 24. Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Thuận
- Năm thành lập: 02/6/2005
- Địa chỉ: 04 Lê Hồng Phong - Phan Thiết - Bình  Thuận
- Điện thoại - fax: 0623.833590
- Email: trangdnbt@gmail.com
- Chủ tịch: Ông Trần Thanh Đức
- Phó Chủ tịch: Ông Huỳnh Ngọc Chín; ĐT: 0918.783.226

25. Hiệp hội Điện gió tỉnh Bình Thuận
- Năm thành lập: 2009
- Địa chỉ: 238 Thủ Khoa Huân - Phan Thiết - Bình Thuận
              15A Lê Quý Đôn - Phan Thiết - Bình Thuận
- Điện thoại: 0623.831364
- Email: vungoan2001@yahoo.com
- Chủ tịch: Ông Bùi Văn Thịnh
- Phó Chủ tịch: Ông Nguyễn Văn Khóa

26. Hiệp hội Du lịch Bình Thuận
- Năm thành lập: 
- Địa chỉ: 445 Thủ Khoa Huân - Phan Thiết - Bình Thuận
- Điện thoại: 0908332921 (Mr Vũ - Tổng Thư ký)
- Email: hhdulichbt@gmail.com
- Chủ tịch: Ông Nguyễn Văn Khoa

 


Các tin tiếp
Danh sách và thông tin liên hệ các Hội thành viên   (1/4/2013)
Tìm kiếm
Liên kết
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    4410222