156 giải pháp tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ 5   18/9/2013

Ngày 17/9/2013, Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần thứ 5 (2012-2013) đã họp thông qua quy chế chấm thi các giải pháp tham gia và danh cách các Hội đồng chấm thi.Căn cứ theo Thể lệ và số giải pháp tham gia Hội thi Ban tổ chức đã chia ra thành 5 lĩnh vực: Công nghệ thông tin, điện tử viễn thông 29 giải pháp; Giáo dục và Đào tạo 45 giải pháp, Y Dược 6 giải pháp; Nông nghiệp và phát triển nông thôn 55 giải pháp; Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp 21 giải pháp.
Theo Ban tổ chức Hội thi để có được số lượng các giải pháp tham gia Hội thi lần này tăng gần 200% so với Hội thi lần thứ IV là do sự phối hợp chặt chẻ giữa Ban tổ chức với các Sở, Ngành và huyện thị xã, thành phố làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng đến từng cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh.
Cũng tại cuộc họp này, Ban Tổ chức đã thông qua dự thảo Quy chế về công tác thi đua khen thưởng phong trào Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh, thiếu niên nhi đồng tỉnh Bình Thuận trình UBND tỉnh phê duyệt.
 
Tin, ảnh: Phạm Công Luân

Các tin tiếp
Danh sách các giải pháp đạt giải Hội thi lần VI   (9/11/2015)
Ban tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật họp tổng kết đánh giá tình hình tổ chức Hội thi lần thứ VI   (26/10/2015)
Tình hình triển khai Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ VI (2014-2015)   (26/11/2014)
Hội thảo: Nâng cao chất lượng giải pháp tham dự Hội thi sáng tạo kỹ thuật   (4/9/2014)
Sơ kết tình hình triển khai Hội thi sáng tạo kỹ thuật   (28/7/2014)
Sử dụng chuối sứ thay thế chất Lecithin – chất bao bọc viên thức ăn cho tôm thẻ chân trắng   (2/6/2014)
Huyện Bắc Bình phát động Hội thi sáng tạo kỹ thuật   (18/3/2014)
Tổng kết Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ V   (15/11/2013)
Danh sách Giải pháp đạt giải Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật lần V   (9/10/2013)
Tổ chức chấm các giải pháp tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ V   (24/9/2013)
156 giải pháp tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ 5   (18/9/2013)
Giải pháp đạt giải Hội thi lần thứ IV   (25/4/2013)
Giải pháp đạt giải hội thi lần thứ III   (29/3/2013)
Giải pháp đạt giải hội thi lần thứ I I   (29/3/2013)
Giải pháp đạt giải hội thi lần thứ I   (29/3/2013)
Tìm kiếm
Liên kết
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    4856972