Sơ kết tình hình triển khai Hội thi sáng tạo kỹ thuật   28/7/2014
Ngày 23/7/2014, Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần 6 (2014-2015) đã họp sơ kết tình hình triển khai Hội thi trong 6 tháng đầu năm 2014.


Ban tổ chức đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Hội thi đến các sở, ngành, đoàn thể, địa phương, nhân dân thông qua: tuyên truyền phổ biến Thể lệ Hội thi, thực hiện ghi hình và phát các phóng sự về các giải pháp đạt giải Hội thi lần thứ V trên Đài phát thanh truyền hình tỉnh; làm việc với UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh triển khai Hội thi tại các địa phương; làm việc với Trường cao đẳng Nghề để tuyên truyền, vận động tham gia Hội thi; tổ chức họp các trung tâm, chi cục trong tỉnh triển khai vận động tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật tại các đơn vị. Đặc biệt, Hội thi lần này, Ban Tổ chức đã phối hợp với các tác giả và các đơn vị có giải pháp đạt giải tổ chức phổ biến, nhân rộng các giải pháp vào đời sống.
Tuy mới bước đầu tuyên truyền nhưng Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ 6 đã có nhiều tác giả quan tâm tìm hiểu và đã có 01 tác giả tham gia dự thi.
Trong thời gian tới, Ban Tổ chức sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Hội thi rộng rãi trong nhân dân và có kế hoạch tiếp cận các tác giả có giải pháp kỹ thuật để vận động, hướng dẫn tham gia Hội thi.

BTC Hội thi


Các tin tiếp
Danh sách các giải pháp đạt giải Hội thi lần VI   (9/11/2015)
Ban tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật họp tổng kết đánh giá tình hình tổ chức Hội thi lần thứ VI   (26/10/2015)
Tình hình triển khai Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ VI (2014-2015)   (26/11/2014)
Hội thảo: Nâng cao chất lượng giải pháp tham dự Hội thi sáng tạo kỹ thuật   (4/9/2014)
Sơ kết tình hình triển khai Hội thi sáng tạo kỹ thuật   (28/7/2014)
Sử dụng chuối sứ thay thế chất Lecithin – chất bao bọc viên thức ăn cho tôm thẻ chân trắng   (2/6/2014)
Huyện Bắc Bình phát động Hội thi sáng tạo kỹ thuật   (18/3/2014)
Tổng kết Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ V   (15/11/2013)
Danh sách Giải pháp đạt giải Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật lần V   (9/10/2013)
Tổ chức chấm các giải pháp tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ V   (24/9/2013)
156 giải pháp tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ 5   (18/9/2013)
Giải pháp đạt giải Hội thi lần thứ IV   (25/4/2013)
Giải pháp đạt giải hội thi lần thứ III   (29/3/2013)
Giải pháp đạt giải hội thi lần thứ I I   (29/3/2013)
Giải pháp đạt giải hội thi lần thứ I   (29/3/2013)
Tìm kiếm
Liên kết
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    4844960