Tình hình triển khai Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ VI (2014-2015)   26/11/2014

Thực hiện công văn số 4216/UBND-VXDL ngày 16/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã tham mưu triển khai phát động Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ VI (2014-2015).Sau lễ phát động, Ban tổ chức Hội thi đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Hội thi đến các sở, ngành, đoàn thể, địa phương, nhân dân thông qua: treo Pano tuyên truyền, phổ biến Thể lệ Hội thi, thực hiện ghi hình và phát các phóng sự về các giải pháp đạt giải Hội thi lần thứ V trên Đài phát thanh truyền hình; làm việc với UBND các huyện, thị, thành phố trong tỉnh nắm tình hình triển khai Hội thi tại các địa phương; vận động các trường học, doanh nghiệp tham gia Hội thi, …
Qua gần một năm triển khai, Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ VI đã có gần 100 tác giả đến Ban Tổ chức tỉnh cũng như Ban Tổ chức các sở ngành, huyện, thị, thành phố để tìm hiểu về Hội thi. Đến nay, Ban Tổ chức Hội thi tỉnh đã nhận 03 giải pháp tham gia dự thi và đang tiếp tục hướng dẫn, giúp đỡ các tác giả gặp khó khăn trong việc viết, hoàn thiện hồ sơ dự thi.
Hội thi chỉ mới ở giai đoạn tuyên truyền, phổ biến nhưng đã có nhiều đơn vị, tác giả quan tâm tìm hiểu, đây là tín hiệu rất đáng mừng vì Hội thi đã có sức lan tỏa trong xã hội. Tuy nhiên hiện nay, đối tượng tìm hiểu tham gia Hội thi chủ yếu là cán bộ khoa học công nghệ còn người lao động sản xuất tham gia chưa được nhiều.
Trong thời gian tới, Ban Tổ chức Hội thi sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Hội thi rộng rãi trong toàn tỉnh, đặc biệt tập trung đối tượng tại các doanh nghiệp, người trực tiếp sản xuất, nông ngư dân và có kế hoạch tiếp cận các tác giả có giải pháp sáng tạo để vận động, hướng dẫn tham gia Hội thi.
BTC Hội thi

Các tin tiếp
Danh sách các giải pháp đạt giải Hội thi lần VI   (9/11/2015)
Ban tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật họp tổng kết đánh giá tình hình tổ chức Hội thi lần thứ VI   (26/10/2015)
Tình hình triển khai Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ VI (2014-2015)   (26/11/2014)
Hội thảo: Nâng cao chất lượng giải pháp tham dự Hội thi sáng tạo kỹ thuật   (4/9/2014)
Sơ kết tình hình triển khai Hội thi sáng tạo kỹ thuật   (28/7/2014)
Sử dụng chuối sứ thay thế chất Lecithin – chất bao bọc viên thức ăn cho tôm thẻ chân trắng   (2/6/2014)
Huyện Bắc Bình phát động Hội thi sáng tạo kỹ thuật   (18/3/2014)
Tổng kết Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ V   (15/11/2013)
Danh sách Giải pháp đạt giải Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật lần V   (9/10/2013)
Tổ chức chấm các giải pháp tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ V   (24/9/2013)
156 giải pháp tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ 5   (18/9/2013)
Giải pháp đạt giải Hội thi lần thứ IV   (25/4/2013)
Giải pháp đạt giải hội thi lần thứ III   (29/3/2013)
Giải pháp đạt giải hội thi lần thứ I I   (29/3/2013)
Giải pháp đạt giải hội thi lần thứ I   (29/3/2013)
Tìm kiếm
Liên kết
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    4844956