Ban tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật họp tổng kết đánh giá tình hình tổ chức Hội thi lần thứ VI   26/10/2015
Ngày 20/10/2015, Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh đã tổ chức họp đánh giá tổng kết Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần VI (2014-2015) và xem xét các giải thưởng do các hội đồng chấm thi đề xuất.


Hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần này do làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến nên đã nhu nhận được 149 giải pháp tham gia dự thi, đạt tỉ lệ 186% so với kế hoạch tỉnh giao là 80 giải pháp.

Các giải pháp dự thi lần này được phân thành 5 lĩnh vực, gồm: giáo dục đào tạo; nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên môi trường; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, cơ khí, năng lượng; công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông và y tế. Kết quả, Ban tổ chức Hội thi đã thống nhất có 28 giải pháp được trao giải và khen thưởng cho 7 tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ VI. Dự kiến sẽ tổ chức lễ tổng kết vào tháng 11/2015.

Cũng tại cuộc họp Ban tổ chức Hội thi đã đánh giá mặt đạt và chưa đạt được của Hội thi lần này để rút kinh nghiệm tổ chức Hội thi lần tiếp theo tốt hơn.

Tin, ảnh: Phạm Công Luân


Các tin tiếp
Danh sách các giải pháp đạt giải Hội thi lần VI   (9/11/2015)
Ban tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật họp tổng kết đánh giá tình hình tổ chức Hội thi lần thứ VI   (26/10/2015)
Tình hình triển khai Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ VI (2014-2015)   (26/11/2014)
Hội thảo: Nâng cao chất lượng giải pháp tham dự Hội thi sáng tạo kỹ thuật   (4/9/2014)
Sơ kết tình hình triển khai Hội thi sáng tạo kỹ thuật   (28/7/2014)
Sử dụng chuối sứ thay thế chất Lecithin – chất bao bọc viên thức ăn cho tôm thẻ chân trắng   (2/6/2014)
Huyện Bắc Bình phát động Hội thi sáng tạo kỹ thuật   (18/3/2014)
Tổng kết Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ V   (15/11/2013)
Danh sách Giải pháp đạt giải Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật lần V   (9/10/2013)
Tổ chức chấm các giải pháp tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ V   (24/9/2013)
156 giải pháp tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ 5   (18/9/2013)
Giải pháp đạt giải Hội thi lần thứ IV   (25/4/2013)
Giải pháp đạt giải hội thi lần thứ III   (29/3/2013)
Giải pháp đạt giải hội thi lần thứ I I   (29/3/2013)
Giải pháp đạt giải hội thi lần thứ I   (29/3/2013)
Tìm kiếm
Liên kết
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    4870236