Một số giải pháp đẩy mạnh và nâng cao chất lượng Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh   8/4/2022

Với mục đích đẩy mạnh phong trào lao động sáng tạo của toàn dân trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh đã phối hợp với các Sở ngành, đoàn thể và địa phương tổ chức tốt phong trào Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh (gọi tắt là Hội thi).

 

 Từ năm 2005 đến nay, Hội thi đã trải qua 9 lần tổ chức với nhiều giải pháp đã được Ban Tổ chức công nhận đạt giải. Tại Hội thi lần thứ 9 (2020-2021), mặc dù do ảnh hưởng của đại dịch Covid – 19 trong thời gian qua, song với sự quyết tâm của Ban Tổ chức Hội thi tỉnh, Ban Tổ chức Hội thi các huyện, thị, thành phố và các đơn vị có liên quan, Hội thi đã thành công tốt đẹp. Số lượng các giải pháp và sáng kiến cải tiến kỹ thuật ngày càng tăng, cụ thể là đã tiếp nhận được 174 giải pháp tham gia dự thi (bằng 150% so Hội thi lần thứ 8, tăng 58 giải pháp), kết quả Ban Tổ chức Hội thi tỉnh đã chọn được 19 giải pháp đạt giải; bên cạnh lực lượng cán bộ, công chức, viên chức các sở ngành và địa phương tham gia, Hội thi lần này cũng đã thu hút được sự quan tâm, tham gia của các doanh nghiệp, trường học, người dân trong tỉnh; chất lượng các giải pháp dự thi đảm bảo các yêu cầu về Thể lệ và quy định của Ban Tổ chức, các giải pháp trước khi tham gia cơ bản đã được ứng dụng vào trong thực tiễn, có hiệu quả và giúp cho người sản xuất tăng năng suất, cải thiện đời sống và góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương….

Giải khuyến khích Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần 16 (2020-2021)

Giải pháp của nhóm tác giả: TS. Đỗ Huy Sơn (Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận) và ông Cao Xuân Quan (Trung tâm Y tế La Gi)

Đạt được thành tích trên là đã có sự chuyển biến nhận thức về ý nghĩa, mục đích Hội thi sáng tạo kỹ thuật của nhân dân trong tỉnh, Ban Tổ chức Hội thi đã thực hiện đúng kế hoạch đề ra và tập trung tuyên truyền phổ biến đến tận cơ sở, người sản xuất; Mặt dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhưng UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị và địa phương thường xuyên quan tâm, đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan, đơn vị tại địa phương tuyên truyền vận động, hướng dẫn Nhân dân, CBCCVC và một số doanh nghiệp, cơ sở trên địa bàn tham gia…

Bên cạnh những kết quả đạt được trong triển khai Hội thi lần thứ 9 (2020-2021) vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Số lượng giải pháp tham gia ở các lĩnh vực không đồng đều, phần lớn vẫn tập trung ở các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, nông lâm ngư nghiệp, công nghệ thông tin, vắng các giải pháp về cơ khí tự động, giao thông vận tải, xây dựng, hóa chất; Nhiều giải pháp chưa nêu lên được tính mới tính sáng tạo, một số giải pháp chưa hoặc không thể hiện được khả năng ứng dụng trong thực tiễn.