Ban Tổ chức Hội thi họp nắm tình hình triển khai Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần thứ X (2022-2023)   10/3/2023

Chiều ngày 09/3/2023, tại hội trường Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần thứ X (2022-2023) đã tổ chức buổi họp để nắm tình hình triển khai Hội thi. Đồng chí Lương Thanh Sơn - Chủ tịch Liên hiệp hội, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi tỉnh chủ trì buổi họp. 

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Tổ chức Hội thi đã báo cáo một số nội dung liên quan đến công tác triển khai, tuyên truyền, vận động tham gia Hội thi từ tháng 01/2022 đến nay tại đơn vị phụ trách theo dõi, số lượng các giải pháp tham gia trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc của các thành viên Ban Tổ chức đã được phân công nhiệm vụ tại Thông báo số 05/TB-BTC ngày 05/01/2022 của Ban Tổ chức Hội thi lần thứ X,... Đồng thời, các thành viên cũng đã trình bày những thuận lợi và một số khó khăn để cùng Ban Tổ chức Hội thi tỉnh bàn bạc, trao đổi có hướng xử lý để Hội thi sáng tạo kỹ thuật ngày càng chất lượng hơn.

Kết luận buổi họp, thay mặt Ban Tổ chức Hội thi tỉnh, đồng chí Lương Thanh Sơn - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi, đã ghi nhận, tiếp thu những ý kiến đóng góp của các thành viên, đồng thời đề nghị các thành viên Ban Tổ chức Hội thi tiếp tục bám sát nhiệm vụ đã được phân công tại Thông báo số 05/TB-BTC, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa và nội dung Thể lệ Hội thi thông qua nhiều kênh thông tin để từ đó có nhiều đơn vị/cá nhân, các doanh nghiệp, công ty… tích cực hưởng ứng, tham gia với nhiều giải pháp hơn, chất lượng hơn.

 

                                                                                                                                                       Hồ Văn Khang


Các tin tiếp
Danh sách các giải pháp đạt giải Hội thi lần VI   (9/11/2015)
Ban tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật họp tổng kết đánh giá tình hình tổ chức Hội thi lần thứ VI   (26/10/2015)
Tìm kiếm
Liên kết
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    4893281