Ban Tổ chức Hội thi tỉnh họp ban hành Thể lệ, kế hoạch Hội thi lần thứ XI (2024-2025)   11/1/2024

Chiều ngày 09/01/2024, Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần thứ XI (2024-2025) đã tổ chức buổi họp xem xét ban hành Thể lệ, Kế hoạch triển khai Hội thi lần thứ XI (2024-2025). Ông Lương Thanh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật - Trưởng Ban Tổ chức Hội thi, chủ trì cuộc họp. 

Tại buổi họp, các thành viên Ban Tổ chức Hội thi tỉnh đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn bản dự thảo, đề xuất các giải pháp tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa và nội dung Thể lệ Hội thi, để các tổ chức, đơn vị, cá nhân trong toàn tỉnh hưởng ứng và tham gia dự thi Hội thi, đồng thời đã thống nhất với các dự thảo văn bản: Thể lệ Hội thi, Kế hoạch triển khai, nhiệm vụ của các cơ quan có liên quan và thành viên Ban Tổ chức Hội thi…

Đối tượng dự thi Hội thi lần thứ XI (2024-2025) là các cá nhân đang sinh sống, lao động, học tập và công tác tại Bình Thuận, không phân biệt lứa tuổi, nghề nghiệp…, có giải pháp sáng tạo kỹ thuật thuộc lĩnh vực dự thi, áp dụng hiệu quả tại Bình Thuận... Các giải pháp tham gia dự thi thuộc 06 lĩnh vực, gồm: Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; Cơ khí tự động hoá, xây dựng, giao thông vận tải; Vật liệu, hoá chất, năng lượng; Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường; Y dược; Giáo dục và đào tạo. Giá trị các giải thưởng Hội thi sáng tạo kỹ thuật theo Nghị quyết số 75/2019/NQ-HĐND ngày 25/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận.

Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận được tổ chức nhằm đẩy mạnh phong trào lao động sáng tạo của toàn dân trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

 

 

  Hồ Văn Khang


Các tin tiếp
Danh sách các giải pháp đạt giải Hội thi lần VI   (9/11/2015)
Ban tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật họp tổng kết đánh giá tình hình tổ chức Hội thi lần thứ VI   (26/10/2015)
Tìm kiếm
Liên kết
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    4893278