Thể lệ Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bình Thuận lần 17 (2023-2024)   9/11/2023

Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bình Thuận ban hành Thể lệ Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bình Thuận lần 17 (2023-2024) với nội dung sau:Điều 1. Mục đích

Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bình Thuận lần thứ 17 (sau đây gọi tắt là Cuộc thi) được tổ chức nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của thanh, thiếu niên, nhi đồng trong tỉnh; đồng thời giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, xây dựng ước mơ trở thành những nhà sáng chế trong tương lai.

Điều 2. Cơ quan tổ chức

- Cơ quan chủ trì: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận (Cơ quan thường trực).

- Cơ quan đồng tổ chức: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn Bình Thuận.

Điều 3. Đối tượng dự thi

Tất cả các em thanh, thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn tỉnh, độ tuổi từ 06 đến 18 tuổi đều có quyền dự thi (có ngày sinh từ 31/7/2006 đến 31/7/2018). Khuyến khích các em nhỏ tuổi, các em ở miền núi, hải đảo, dân tộc ít người tham gia.

Điều 4. Lĩnh vực dự thi

 Các mô hình, sản phẩm dự thi Cuộc thi sáng tạo thuộc các lĩnh vực sau đây:

1. Đồ dùng dành cho học tập.

2. Phần mềm Tin học.

3. Sản phẩm thân thiện với môi trường.

4. Các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em.

5. Các mô hình, sản phẩm sáng tạo kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.

Điều 5. Yêu cầu và tiêu chuẩn đánh giá đối với mô hình, sản phẩm dự thi

1. Các mô hình, sản phẩm dự thi phải đảm bảo các tiêu chuẩn:

- Nội dung: có tính mới, tính sáng tạo;

- Hình thức: Đảm bảo tính kỹ thuật, mỹ thuật;

- Khả năng ứng dụng: Sử dụng vật liệu rẻ tiền, ít tốn kém và có khả năng ứng dụng trong sản xuất, đời sống.

2. Mô hình, sản phẩm dự thi phải được thực hiện theo đúng ý tưởng của người dự thi.

3. Mô hình, sản phẩm dự thi được làm từ vật liệu, nguyên liệu sẵn có và không nguy hại để làm ra mô hình, sản phẩm sáng tạo trong các lĩnh vực nêu tại Điều 4 của Thể lệ này.

4. Mô hình, sản phẩm bắt buộc phải có bản thuyết minh, hình ảnh kèm theo, video clip (nếu có). Bản thuyết minh phải nêu rõ ý tưởng sáng tạo, phương pháp, vật liệu chế tạo, cách sử dụng vận hành, tính mới, tính sáng tạo, khả năng áp dụng.

5. Các mô hình, sản phẩm đã từng tham gia và đoạt giải ở các Cuộc thi sáng tạo khác vẫn có thể tham gia Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh, thiếu niên, nhi đồng, nhưng phải có sự cải tiến và có tính mới, tính sáng tạo so với sản phẩm dự thi Cuộc thi trước đó.

6. Nếu mô hình, sản phẩm có kích thước lớn hơn 0,5m x 0,5m x 0,5m và nặng hơn 10kg thì được gửi dự thi bằng video clip (Video clip phải có thuyết minh thể hiện rõ, đầy đủ quá trình lắp ráp, vận hành của sản phẩm).

Điều 6. Yêu cầu đối với người dự thi

1. Người dự thi phải nằm trong độ tuổi quy định tại Điều 3 của Thể lệ này.

2. Người dự thi có thể thi theo cá nhân hoặc theo nhóm, tập thể (trường hợp có nhiều tác giả tham gia, chỉ được ghi trong phiếu dự thi tối đa 05 tác giả).

3. Người dự thi được quyền nhờ người khác làm sản phẩm sáng tạo theo đúng ý tưởng sáng tạo của mình (trừ lĩnh vực phần mềm tin học).

4. Đối với lĩnh vực phần mềm tin học:

- Nếu là website hoặc hệ thống mạng riêng phải triển khai trước và Ban giám khảo có quyền truy cập vào được (ghi trong bản thuyết minh).

- Nếu là các phần mềm chạy độc lập trên máy tính phải đóng gói sản phẩm đầy đủ các thành phần dưới dạng bộ cài đặt.

- Nếu là các ứng dụng trên nền tảng android, ios phải kèm theo phiên bản chạy được trên phần mềm giả lập trên máy tính hoặc có video giới thiệu.

- Nếu sản phẩm có sử dụng các thư viện có sẵn (miễn phí hoặc có phí) của bên thứ 3 thì phải có bản quyền và kê khai đầy đủ trong bản thuyết minh dự thi.

Điều 7. Hồ sơ tham dự Cuộc thi

Hồ sơ bản cứng gồm có:

1. Phiếu đăng ký tham dự Cuộc thi (theo mẫu).

2. Mô hình, sản phẩm dự thi. Đối với lĩnh vực phần mềm tin học phải gửi kèm theo mã nguồn, chương trình cài đặt và hướng dẫn.

3. Bản thuyết minh (theo mẫu).

4. Ảnh: mỗi tác giả gửi 02 ảnh 04 cm x 06 cm, ghi rõ thông tin ở mặt sau.

5. Bản sao giấy khai sinh của người dự thi.

Đồng thời tác giả gửi hồ sơ bản mềm về Ban Tổ chức Cuộc thi theo địa chỉ email tại Điều 10.

Điều 8. Đánh giá mô hình, sản phẩm dự thi

1. Việc đánh giá, chấm điểm các mô hình, sản phẩm được thực hiện theo Quy chế chấm thi do Ban Tổ chức Cuộc thi quy định.

2. Đánh giá mô hình, sản phẩm tham gia dự thi qua 02 vòng:

- Vòng sơ khảo: Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh thành lập các Hội đồng thẩm định (gồm: các chuyên gia, nhà khoa học liên quan đến các lĩnh vực dự thi), có nhiệm vụ thẩm định, kiểm tra, xác minh, phân tích, đánh giá và chấm điểm các mô hình, sản phẩm dự thi theo tiêu chí và thang điểm do Ban Tổ chức quy định.

- Vòng chung kết: Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh thành lập Hội đồng xét giải. Hội đồng xét giải dựa trên cơ sở kết quả thẩm định, đánh giá và chấm điểm các mô hình, sản phẩm dự thi đã được tổng hợp của các Hội đồng thẩm định tại vòng sơ khảo để tiến hành thảo luận, thẩm định lại và đề xuất giải. Trong vòng chấm chung kết, các mô hình, sản phẩm được chọn, tác giả phải trình bày trước Hội đồng xét giải (nếu Hội đồng xét giải có yêu cầu).

3. Ban Tổ chức và Hội đồng xét giải lựa chọn các giải pháp xuất sắc để trao giải và gửi tham gia Cuộc thi toàn quốc.

Điều 9. Giải thưởng

- Giải đặc biệt, mỗi giải trị giá             : 12.000.000đ

- Giải nhất, mỗi giải trị giá                  :  9.000.000đ

- Giải nhì, mỗi giải trị giá                   :  6.000.000đ

- Giải ba, mỗi giải trị giá                     :  5.000.000đ

- Giải khuyến khích, mỗi giải trị giá    :  3.000.000đ

(Cơ cấu và giá trị các giải thưởng Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng theo Nghị quyết số 75/2019/NQ-HĐND ngày 25/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận).

Số lượng giải thưởng không hạn chế (căn cứ khung điểm chấm thi để xác định giải thưởng)

Các giải thưởng bao gồm tiền thưởng, Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức. Đồng thời, Ban Tổ chức Cuộc thi đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen cho tác giả đạt giải đặc biệt, giải nhất theo quy định khen thưởng hiện hành.

Điều 10. Khen thưởng các tập thể

1.  Tặng Giấy khen của Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi:

a) Ban Tổ chức sẽ lựa chọn từ 05 - 07 tập thể trong số các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, tuyên truyền, vận động và tham gia Cuộc thi để khen thưởng.

b) Các tập thể được đề nghị khen thưởng phải đảm bảo đạt các điều kiện, tiêu chuẩn tại Khoản 2 Điều này.

2.  Các điều kiện, tiêu chuẩn xét khen thưởng đối với các tập thể:

a)  Có triển khai các hoạt động Cuộc thi (thành lập Ban Tổ chức, Kế hoạch, Quyết định, văn bản khác…) để tuyên truyển, phổ biến và triển khai thực hiện Cuộc thi tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

b) Tích cực vận động và hướng dẫn các tác giả đăng ký tham gia dự thi.

c)   Về số lượng mô hình, sản phẩm tham gia dự thi:

         - Đối với cấp huyện, có ít nhất 20 mô hình, sản phẩm dự thi và từ 02 mô hình, sản phẩm đạt giải trở lên.

         - Đối với các đơn vị (trường học), có ít nhất từ 05 mô hình, sản phẩm dự thi và từ 01 mô hình, sản phẩm đạt giải trở lên.

d) Không có hồ sơ trả về do nộp chưa đúng theo quy định về Thể lệ.

Điều 11. Nộp, nhận hồ sơ dự thi

1. Hồ sơ dự thi nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện cho Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bình Thuận theo địa chỉ:

- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận

Số 08 Nguyễn Tất Thành, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 0252.3827896; Fax: 0252.3834163;

Email: lhhkhkt@binhthuan.gov.vn

Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ dự thi: Đến hết ngày 30/5/2024 (Nếu gửi qua đường bưu điện, thời gian tính theo dấu bưu điện);

2. Hoặc nộp hồ sơ dự thi về các huyện, thị, thành đoàn, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị, thành phố nơi gần nhất với tác giả hoặc gửi trực tiếp tới Ban Giám hiệu nhà trường nơi tác giả hoặc nhóm tác giả đang theo học.

Các huyện, thị, thành đoàn, các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường tập hợp hồ sơ dự thi gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh.

3. Mô hình, sản phẩm dự thi không đạt giải chỉ được trả lại nếu tác giả có yêu cầu từ khi nộp hồ sơ dự thi và địa điểm nhận lại mô hình, sản phẩm sáng tạo tại Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.

Điều 12. Ban Tổ chức, Thư ký, Hội đồng chấm thi

1. Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi thay mặt Ban Tổ chức Cuộc thi ký Quyết định ban hành Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi, Quy chế chấm thi, thành lập Hội đồng chấm thi, quyết định khen thưởng, các văn bản khác có liên quan…

2. Thư ký Cuộc thi giúp Ban Tổ chức Cuộc thi triển khai các hoạt động của Cuộc thi trên phạm vi toàn tỉnh.

3. Hội đồng chấm thi do Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh thành lập để giúp Ban Tổ chức Cuộc thi xem xét, đánh giá và chấm điểm các mô hình, sản phẩm dự thi.

Điều 13. Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

Khi các mô hình, sản phẩm dự thi có khả năng bảo bộ quyền sở hữu trí tuệ (sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp…) các tác giả chủ động làm các thủ tục đăng ký sở hữu trí tuệ. Ban Tổ chức sẽ hướng dẫn cho các tác giả đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định hiện hành./.

 


Các tin tiếp
Trao giải Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ IX   (23/8/2016)
Giải pháp đạt giải Cuộc thi lần thứ IX   (9/8/2016)
Họp xét giải Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ IX (2015-2016)   (13/7/2016)
Chấm thi các giải pháp tham gia Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ IX (2015-2016)   (8/7/2016)
Họp Ban tổ chức Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ IX (2015-2016)   (28/6/2016)
Nắm tình hình triển khai Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng   (31/12/2015)
Khơi niềm đam mê nghiên cứu khoa học trong học sinh   (14/9/2015)
Tổng kết và trao giải Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ VIII (2014-2015)   (14/8/2015)
Chấm thi các giải pháp tham gia Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ VIII (2014-2015)   (14/7/2015)
Tìm kiếm
Liên kết
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    4893187