Bình Thuận nhiều phương án đảm bảo nguồn nước phục vụ nhân dân mùa khô   25/3/2021
Tính đến ngày 23/02/2021, lượng nước còn lại trong các hồ chứa thủy lợi trên toàn tỉnh (bao gồm cả hồ Sông Lũy) là 169,88 triệu m3/355,38 triệu m3dung tích hữu ích thiết kế, đạt 47,8%; lượng nước tại hồ thủy điện Đại Ninh 190,72 triệu m3/251,73 triệu m3dung tích hữu ích thiết kế, đạt 75,76% và tại hồ thủy điện Hàm Thuận 339,44 triệu m3/522,50 triệu m3dung tích hữu ích thiết kế, đạt 64,96%.

Để phòng, chống hạn hán, thiếu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh và phòng, chống cháy rừng mùa khô năm 2020-2021, thời gian qua UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai nhiều giải pháp như: Xây dựng kế hoạch cấp và sử dụng nước phục vụ sinh hoạt, chăn nuôi, tưới cây trồng lâu năm, tưới cây trồng vụ Đông Xuân năm 2020-2021; theo dõi chặt chẽ lượng dòng chảy đến các hệ thống công trình thủy lợi, thực hiện vận hành, điều tiết nước từ công trình cho phù hợp với tình hình nguồn nước; theo dõi tình hình chạy máy phát điện kết hợp cấp nước về hạ du của 02 Nhà máy thủy điện Đại Ninh và Hàm Thuận để chủ động đăng ký nhu cầu sử dụng nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất cho các huyện Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Tánh Linh, Đức Linh và thành phố Phan Thiết nhằm kịp thời tham mưu UBND tỉnh văn bản đề nghị Bộ Công thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia can thiệp trong trường hợp 02 Nhà máy thủy điện Đại Ninh và Hàm Thuận không duy trì lưu lượng cấp nước về hạ du theo nhu cầu đăng ký sử dụng, gây thiếu hụt nguồn nước. Đặc biệt là vận hành sử dụng và khai thác Tiểu dự án Cấp nước sinh hoạt xã Tân Xuân, huyện Hàm Tân và Tiểu dự án Cấp nước sinh hoạt xã Mương Mán, Hàm Mỹ, Hàm Thạnh - huyện Hàm Thuận Nam cấp nước phục vụ sinh hoạt cho nhân dân các xã, thị trấn thuộc huyện Hàm Tân và huyện Hàm Thuận Nam, đây là 02 địa phương thiếu hụt nguồn nước trong đầu mùa khô 2020-2021...