Liên hiệp Hội Bình Thuận: Sơ kết 5 năm (2008 – 2012) thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VI) về nông nghiệp, nông dân và nông thôn   27/5/2013
Thực hiện Công văn số 68-KH/TU ngày 11/4/2013 của Tỉnh ủy về sơ kết 05 năm (2008-2012) thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân và nông thôn và Công văn số 26-CV/BCS ngày 25/4/2013 v/v xây dựng sơ kết 05 năm (2008-2012) thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân và nông thôn,Liên hiệp Hội báo cáo sơ kết tình hình và kết quả thực hiện và xây dựng phương hướng nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong thời gian tới.


Ngày từ đầu, đã tổ chức phổ biến quán triệt Nghị quyết 26-NQ/TW của Trung ương và Chương trình hành động số 20-NQ/TU của Tỉnh ủy về nông nghiệp, nông dân và nông thôn và các Văn bản có liên quan nhằm tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, sự đồng thuận và sức mạnh tham gia các hoạt động của cán bộ, đảng viên và hội viên.
Căn cứ chức năng nhiệm vụ, Liên hiệp Hội tổ chức phản biện 26 đề án quy hoạch và dự án đầu tư, trong đó lĩnh vực nông nghiệp có 14 dự án chiếm 54%. Một số đề án quan trọng và bức xúc trong nông nghiệp như: Quy hoạch phát triển TTCN và làng nghề nông thôn tỉnh Bình Thuận; Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển kinh tế thủy sản định hướng đến năm 2020; Quy hoạch ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2008-2020; Quy hoạch sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước lưu vực sông Phan huyện Hàm Thuận Nam giai đoạn 2006-2010 và tầm nhìn đến 2020; Quy hoạch vùng nuôi thuỷ sản nước ngọt tập trung tỉnh Bình Thuận đến năm 2020; Quy hoạch phát triển nghành thủy sản tỉnh Bình thuận thời kỳ 2011-2020; Quy hoạch lưu vực sông trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; Quy hoạch phát triển Thủy lợi đến năm 2020; Quy hoạch phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đến năm 2020… Cùng với các Hội viên tập thể đã và đang triển khai trên 20 đề tài khoa học, trong đó hầu hết thuộc lĩnh vực nông nghiệp, một số đề tài được áp dụng rộng rãi và thiết thực trong sản xuất như: Nuôi dông sinh sản tại khu Lê, huyện Bắc Bình; Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và mô hình sản xuất rau trên đất cát nhằm giải quyết tình trạng thiếu rau ở đảo Phú Quý; Ứng dụng công nghệ thu trữ nước mưa xây dựng mô hình nông lâm ngư kết hợp thủy lợi góp phần chống sa mạc hóa vùng đất cát khô hạn ven biển tỉnh Bình Thuận; Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước vào sản xuất nông nghiệp tại huyện Bắc bình và Tuy Phong; Khảo sát đánh giá tính thích nghi giống thanh long ruột tím hồng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; Mô hình so sánh hiệu quả giữa việc sử dụng bóng đèn compact 20W ánh đèn sáng vàng với bóng đèn sợi đốt 60w trong xử lý thanh long ra hoa trái vụ... Chủ trì phối hợp với Hội Nông dân tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các sở ngành và các địa phương tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ III, IV với tổng số tham gia là 197 giải pháp và có 54 giải pháp đạt giải, trong đó lĩnh vực nông nghiệp có 27 giải pháp chiếm 50%. Gửi tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc 4 giải pháp là: “Nghiên cứu thiết kế và ứng dụng hệ thống Photobioreactor để tăng năng suất tảo giống Spirulina platensis”, “Hệ thống tích nước nhỏ giọt tích hợp bộ điều áp”, “Khảo nghiệm sản xuất giống bạch đàn trắng Camal (Eucalyptus camaldulensis)”, “Khảo nghiệm sản xuất giống keo lá liềm (Acacia crassicarpa)”. Tổ chức 44 hội thảo khoa học, trong đó có các hội thảo về lĩnh vực nông nghiệp như: Sử dụng bền vững tài nguyên vùng cát ven biển tỉnh Bình Thuận; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Xử lý rác thải tại huyện Tánh Linh; Quy trình nuôi dông sinh sản khu Lê, Nâng cao chất lượng chế biến nước mắm Phan Thiết... Nội dung các hội thảo ngày càng nâng cao chất lượng, chọn các vấn đề bức xúc, thiết thực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và yêu cầu của bà con nông dân.
Các Trung tâm trực thuộc, từ nguồn vốn tài trợ của các tổ chức phi chính phủ thực hiện có hiệu quả chương trình dự án các vùng nông thôn, nhất là dự án phát triển cộng đồng 3 huyện Hàm Thuận Nam, Tánh Linh, Đức Linh. Hàng năm, tạo việc làm ổn định cho 290 người; hỗ trợ vốn và kỹ thuật giúp hộ khó khăn phát triển kinh tế cho gần 2.700 hộ, hỗ trợ khám chữa bệnh cho hộ gia đình nghèo 250 lượt người; khám mắt sơ bộ cho hơn 101.500 lượt em học sinh tiểu học; cấp học bổng cho 2.235 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hơn 1,2 tỷ đồng; hỗ trợ một phần kinh phí cho 40 hộ khó khăn xây nhà mới, hỗ trợ máy vi tính cho 47 trung tâm (mỗi trung tâm có từ 10 - 20 máy) để dạy vi tính các em học sinh. Ngoài ra còn nhiều hoạt động khác như: Tập huấn cho nông dân về nông nghiệp, vệ sinh môi trường… Tổng số tiền hàng năm gần 6 tỷ đồng.
Kết quả phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới và kỷ niệm 37 năm ngày giải phóng quê hương và 20 năm ngày tái lập tỉnh Bình Thuận, tranh thủ các nguồn vốn tài trợ và huy động đóng góp sức dân, đầu tư xây dựng 6 công trình cầu cống đường giao thông nông thôn của 2 xã: Bắc Ruộng và Nghị Đức, trồng cây xanh, hỗ trợ máy vi tính các trường học với tổng kinh phí hơn 294 triệu đồng.
Ngoài ra, các Hội thành viên, Hội viên tập thể còn chủ động thực hiện các chương trình dự ántheo nhiệm vụ chuyên môn được UBND tỉnh giao hàng năm.
Liên hiệp Hội xây dựng phương hướng nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong thời gian tới là:Thực hiện tốt chương trình phối hợp “xây dựng nông thôn mới” đã ký kết giữa Liên hiệp Hội và Sở Nông nghiệp & PTNT, trước mắt, triển khai mô hình “Phổ biến thực hiện nhân rộng quy trình sử dụng giống lúa xác nhận để sản xuất lúa chất lượng cao tại xã nông thôn mới Nghị Đức, huyện Tánh Linh”. Tiếp tục phối hợp với Hội Nông dân tuyên truyền vận động bà con nông dân tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật của tỉnh. Các Hội thành viên, Hội viên tập thể trung tâm trực thuộc đẩy mạnh tổ chức tập huấn, chuyển giao ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và mô hình trình diễn phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn cho bà con nông dân./.
 
Nguyễn Bá Sum

Các tin tiếp
Phản biện đề án “Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh đến năm 2020”   (21/6/2013)
Sơ kết tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 của các trung tâm trực thuộc   (21/6/2013)
Hội Thảo “Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của hội ”   (21/6/2013)
Hội thảo “Giải pháp nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư và các cơ sở sản xuất kinh doanh”   (11/6/2013)
Hiệp hội Điện gió tỉnh Bình Thuận: Hội nghị thường niên năm 2013   (30/5/2013)
Chia sẻ kinh nghiệm trồng và chăm sóc hoa lan   (28/5/2013)
Liên hiệp Hội Bình Thuận: Sơ kết 5 năm (2008 – 2012) thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VI) về nông nghiệp, nông dân và nông thôn   (27/5/2013)
Tập huấn chuyên đề "Sử dụng tỏi, gừng, nghệ trong nuôi gà"   (14/5/2013)
Câu lạc bộ Trí thức tổ chức tọa đàm chuyên đề   (15/4/2013)
Mức giới hạn hàm lượng histamine trong nước mắm   (15/4/2013)
Đại hội Hội Y học lần thứ II   (15/4/2013)
Bí thư Tỉnh ủy gặp mặt trí thức   (15/4/2013)
Đại hội Câu lạc bộ Trí thức tỉnh lần thứ II (nhiệm kỳ 2012 – 2017)   (1/4/2013)
Top 10 app chơi nhạc tốt nhất trên IOS   (28/3/2013)
Top 10 cửa hàng đồ gỗ nội thất uy tín nhất Tp. HCM   (28/3/2013)
Tìm kiếm
Liên kết
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    4870134