Họp thông qua báo cáo tư vấn, phản biện và giám định xã hội Đề án “Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch hệ thống quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2017 - 2020”   15/10/2018

Chiều ngày 11/10/2018, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiệp hội) tổ chức họp thông qua dự thảo báo cáo tư vấn, phản biện và giám định xã hội đề án “Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch hệ thống quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2017 - 2020”.Tham dự cuộc họp có các thành viên Hội đồng tư vấn, phản biện giám định xã hội đề án, Ông Đỗ Văn Thái – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đại diện cơ quan chủ quan đề án, Ông Trần Hữu Minh Tùng – Giám đốc Trung tâm Quan trắc tài nguyên và Môi trường tỉnh đại diện cơ quan thực hiện, đại diện Viện Môi trường và Tài nguyên – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đơn vị tư vấn và đại diện các phòng/ban có liên quan. Ông Lê Văn Tuấn chủ tịch hội đồng, chủ trì buổi họp.

Qua báo cáo tư vấn, phản biện và giám định xã hội đề án của Liên hiệp hội đã nêu bật lên những ưu điểm cũng như tồn tại của quy hoạch, cụ thể: Báo cáo tổng hợp Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch đã được xây dựng đảm bảo các nội dung về mục tiêu, nhiệm vụ lập quy hoạch theo Quyết định số 1792/QĐ-UBND ngày 29/6/2017 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí Dự án Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch hệ thống quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2017 - 2020. Báo cáo đã có điều tra, khảo sát để cập nhật, bổ sung các yếu tố ảnh hưởng từ quá trình phát triển kinh tế - xã hội đến môi trường trong thời gian qua; dự báo các tác động đến môi trường do triển khai các quy hoạch phát triển trên địa bàn tỉnh đến 2020; rà soát, đánh giá lại toàn bộ hệ thống quan trắc trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 3035/QĐ-UBND ngày 29/12/2010 của UBND tỉnh; kế thừa các điểm quan trắc lưu vực sông La Ngà theo Quyết định số 3414/QĐ-UBND ngày 21/11/2016 và các điểm quan trắc ở đảo Phú Quý theo Quyết định số 130/QĐ-UBND ngày 11/3/2013 của UBND tỉnh Bình Thuận; trên cơ sở đó, báo cáo đã đề xuất điều chỉnh, bổ sung các điểm, tần suất và thông số quan trắc phù hợp, đảm bảo hoạt động quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh có hiệu quả.

Tuy nhiên, nhìn chung đề án vẫn còn nhiều điểm tồn tại, thiếu sót và hạn chế như: nội dung đánh giá hiện trạng về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội còn sơ sài, không đồng nhất số liệu, chưa nêu lên được sự phân bố về không gian và thời gian của các đối tượng kinh tế xã hội để làm cơ sở cho việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung các điểm quan trắc trong giai đoạn quy hoạch; việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung mạng lưới quan trắc môi trường đến năm 2020 có nhiều nội dung không phù hợp so với hiện trạng, văn bản quy định của nhà nước và còn thiếu cơ sở; chưa thể hiện rõ các nội dung nghiên cứu, tham khảo, kế thừa các kết quả nghiên cứu khoa học của tỉnh trong thời gian gần đây có liên quan đến đánh giá chất lượng môi trường để bổ sung một số vị trí quan trắc cần thiết; dự án xác định nguồn kinh phí chưa phù hợp, chưa nêu rõ cụ thể từ nguồn nào, thuộc chương trình nào, dự án nào để đảm bảo tính khả thi trong triển khai thực hiện...

Tại cuộc họp đại diện cơ quan chủ quản Sở Tài nguyên và Môi trường, cơ quan thực hiện Trung tâm Quan trắc Tài nguyên Môi trường và đơn vị tư vấn Viện Môi trường và Tài nguyên đã tiếp thu, giải trình một số vấn đề có liên quan đến đề án. Cơ quan chủ quan, cơ quan thực hiện cùng đơn vị tư vấn sẽ tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện thêm các nội dung nêu trong báo cáo phản biện đề án trước khi trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt./.

Tác giả bài viết: Trang Minh Thắng


Các tin tiếp
Phản biện đề án “Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh đến năm 2020”   (21/6/2013)
Sơ kết tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 của các trung tâm trực thuộc   (21/6/2013)
Hội Thảo “Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của hội ”   (21/6/2013)
Hội thảo “Giải pháp nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư và các cơ sở sản xuất kinh doanh”   (11/6/2013)
Hiệp hội Điện gió tỉnh Bình Thuận: Hội nghị thường niên năm 2013   (30/5/2013)
Chia sẻ kinh nghiệm trồng và chăm sóc hoa lan   (28/5/2013)
Liên hiệp Hội Bình Thuận: Sơ kết 5 năm (2008 – 2012) thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VI) về nông nghiệp, nông dân và nông thôn   (27/5/2013)
Tập huấn chuyên đề "Sử dụng tỏi, gừng, nghệ trong nuôi gà"   (14/5/2013)
Câu lạc bộ Trí thức tổ chức tọa đàm chuyên đề   (15/4/2013)
Mức giới hạn hàm lượng histamine trong nước mắm   (15/4/2013)
Đại hội Hội Y học lần thứ II   (15/4/2013)
Bí thư Tỉnh ủy gặp mặt trí thức   (15/4/2013)
Đại hội Câu lạc bộ Trí thức tỉnh lần thứ II (nhiệm kỳ 2012 – 2017)   (1/4/2013)
Lễ tặng Huy hiệu Đảng cho Đảng viên có nhiều tuổi Đảng của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận   (28/3/2013)
Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Văn Tí: Gặp gỡ trí thức ngành giáo dục và đào tạo tỉnh   (28/3/2013)
Tìm kiếm
Liên kết
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    3633847