Quyết định phê duyệt nhiệm vụ năm 2019 cho Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh   5/1/2019

Vừa qua, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 03/01/2019 về việc giao nhiệm vụ cho các Hội thực hiện trong năm 2019. Theo đó, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật được giao các nhiệm vụ chủ yếu năm 2019 như sau:Một là, tổ chức phản biện 05 Đề án, quy hoạch của tỉnh. Hai là, Liên hiệp hội chủ động chọn các chuyên đề khoa học và phối hợp với các Sở, ngành, các Hội thành viên triển khai thực hiện. Ba là, phổ biến các giải pháp hữu ích trong Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật (tổ chức 10 lớp); duy trì website của Liên hiệp hội. Bốn là, tiếp nhận ít nhất 80 giải pháp dự thi Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ IX; tổ chức cho các tác giả đạt giả Hội thi toàn quốc tham dự Lễ tổng kết Hội thi toàn quốc. Năm là, tiếp nhận ít nhất 100 mô hình, sản phẩm dự thi Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ XII; tổ chức cho các tác giả đạt giải Cuộc thi tham dự Lễ tổng kết Cuộc thi toàn quốc. Sáu là, Câu lạc bộ trí thức tỉnh tổ chức Hội nghị gặp mặt giữa Bí thư Tỉnh ủy và trí thức tỉnh, tổ chức sinh hoạt các chuyên đề bổ ích cho trí thức. Bảy là, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến việc tổ chức xét chọn và tôn vinh “Trí thức tiêu biểu về khoa học và công nghệ tỉnh lần thứ III”. Tám là, tham dự các Hội thảo khoa học, Hội thảo chuyên ngành cấp khu vực/toàn quốc do Liên hiệp hội Việt Nam tổ chức. Cuối cùng, tổ chức Đại hội đại biểu Liên hiệp hội tỉnh Bình Thuận lần thứ IV (nhiệm kỳ 2019-2024).

Căn cứ 9 nhiệm vụ chủ yếu được phê duyệt trên, Liên hiệp hội tích cực chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tốt, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao trong năm 2019.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Bích Hạnh


Các tin tiếp
Phản biện đề án “Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh đến năm 2020”   (21/6/2013)
Sơ kết tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 của các trung tâm trực thuộc   (21/6/2013)
Hội Thảo “Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của hội ”   (21/6/2013)
Hội thảo “Giải pháp nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư và các cơ sở sản xuất kinh doanh”   (11/6/2013)
Hiệp hội Điện gió tỉnh Bình Thuận: Hội nghị thường niên năm 2013   (30/5/2013)
Chia sẻ kinh nghiệm trồng và chăm sóc hoa lan   (28/5/2013)
Liên hiệp Hội Bình Thuận: Sơ kết 5 năm (2008 – 2012) thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VI) về nông nghiệp, nông dân và nông thôn   (27/5/2013)
Tập huấn chuyên đề "Sử dụng tỏi, gừng, nghệ trong nuôi gà"   (14/5/2013)
Câu lạc bộ Trí thức tổ chức tọa đàm chuyên đề   (15/4/2013)
Mức giới hạn hàm lượng histamine trong nước mắm   (15/4/2013)
Đại hội Hội Y học lần thứ II   (15/4/2013)
Bí thư Tỉnh ủy gặp mặt trí thức   (15/4/2013)
Đại hội Câu lạc bộ Trí thức tỉnh lần thứ II (nhiệm kỳ 2012 – 2017)   (1/4/2013)
Lễ tặng Huy hiệu Đảng cho Đảng viên có nhiều tuổi Đảng của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận   (28/3/2013)
Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Văn Tí: Gặp gỡ trí thức ngành giáo dục và đào tạo tỉnh   (28/3/2013)
Tìm kiếm
Liên kết
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    3614559