Hội thảo “Tín chỉ carbon rừng cơ hội và thách thức”   11/4/2024

Mục đích hội thảo là thông tin, trao đổi thảo luận những thuận lợi khó khăn, bài học kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện tín chỉ carbon rừng, đề xuất giải pháp phát triển tín chỉ carbon của tỉnh trong thời gian tới. Sáng ngày 10/4/2024, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tổ chức hội thảo Tín chỉ carbon rừng cơ hội và thách thức”.Tham dự hội thảo có PGS. TS Viên Ngọc Nam - Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo các sở ngành; các Ban Quản lý chuyên ngành thuộc UBND tỉnh, cơ quan quản lý ngành; các ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng; các hội thành viên, hội viên tập thể, đơn vị trực thuộc Liên hiệp hội và Cơ quan báo đài đến dự và đưa tin hội thảo.

Các tham luận trình bày tại hội thảo gồm hiện trạng tài nguyên rừng của tỉnh; tình hình triển khai các chương trình, dự án bảo tồn, nâng cao trữ lượng carbon và quản lý bền vững tài nguyên rừng, phát triển tín chỉ carbon của tỉnh; kết quả đàm phán, ký kết và thực hiện thỏa thuận mua bán giảm phát thải từ rừng vùng Tây Nguyên và Nam Trung Bộ (ERPA) trong tiến trình triển khai sáng kiến Liên minh giảm phát thải thông qua tăng cường tài chính cho lâm nghiệp, mức độ sẵn sàng tham gia thị trường carbon của tỉnh; tình hình thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng của tỉnh; định hướng sự tham gia và vai trò của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng khi thí điểm, vận hành thị trường carbon rừng trên địa bàn tỉnh; tình hình thực hiện quản lý rừng bền vững (FSC).

(Báo cáo viên trình bày tham luận)

Đặc biệt hội thảo thông tin về thị trường và tín chỉ carbon rừng, trong đó làm rõ các khái niệm có liên quan đến tín chỉ và thị trường carbon, phân tích tiềm năng và trữ lượng carbon rừng tại Việt Nam, các chính sách liên quan tới thị trường carbon nói chung và thị trường carbon rừng nói riêng; chia sẻ quan điểm và góc nhìn của các bên có liên quan đối với cơ hội và thách thức trong việc vận hành thị trường carbon ở nước ta đồng thời gi mở một số nhiệm vụ, giải pháp tham gia thị trường carbon của tỉnh.

Qua hội thảo đã cung cấp cho các đại biểu, cơ quan quản lý chuyên ngành, các nhà khoa học của tỉnh được nhiều kiến thức, thông tin hữu ích nhất là những vấn đề khó khăn, cơ hội phát triển tín chỉ carbon rừng để có giải pháp phù hợp thực hiện tín chỉ carbon rừng của tỉnh./.

 

  VN

Tìm kiếm
Liên kết
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    4893297