Hội thảo “Phát triển sản xuất giảm phát thải các bon gắn với truy xuất nguồn gốc và tiêu thụ sản phẩm”   27/5/2024

Chiều ngày 24/5/2024, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật phối hợp Trung tâm Khuyến nông tỉnh tổ chức hội thảo khoa học Phát triển sản xuất giảm phát thải các bon gắn với truy xuất nguồn gốc và tiêu thụ sản phẩm”.Tham dự hội thảo có đại diện một số sở ban ngành của tỉnh, ThS. Lại Châu Quang - Giám đốc Công ty Cổng thông tin Số; một số Trung tâm Kỹ thuật dịch vụ nông nghiệp các huyện, hợp tác xã, một số hộ dân sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam và cơ quan báo đài đến dự và đưa tin hội thảo. TS. Lương Thanh Sơn - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, ThS. Ngô Thái Sơn - Phó giám đốc Trung tâm Khuyến nông và ThS.  Lại Châu Quang - Giám đốc Công ty Cổng thông tin Số đồng chủ trì hội thảo.

Hội thảo được nghe các báo cáo viên, chuyên gia trình bày các tham luận có liên quan đến tổng quan về chuyển đổi số và giảm phát thải trong sản xuất nông nghiệp; chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh, sản xuất giảm phát thải trong sản xuất nông nghiệp, cơ hội, thách thức tham gia chuyển đổi số gắn với chuyển đổi xanh, giải pháp thị trường với vai trò của quản lý số và truy xuất nguồn gốc gắn với chuyển đổi xanh; nội dung và phương pháp hoạt động khuyến nông đáp ứng yêu cầu chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp an sinh sang nông nghiệp hàng hóa, liên kết theo chuỗi giá trị, kết nối thị trường; Ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong nông nghiệp; xây dựng các ứng dụng phần mềm phục vụ khuyến nông; nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ khuyến nông; kết nối, tư vấn hình thành các hình thức tổ chức sản xuất theo chuỗi liên kết gắn với phát triển nông nghiệp hàng hóa, giúp nông dân chủ động tham gia vào thị trường và tiếp cận khoa học công nghệ; Đặc biệt khuyến nông hướng đến sản xuất nông nghiệp giảm phát thải, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất để đổi mới mô hình tăng trưởng, triển khai mô hình xây dựng sinh kế gắn với ứng phó biến đổi khí hậu, mô hình sản xuất gắn với liên kết, tiêu thụ, các mô hình chăn nuôi hướng tuần hoàn, thích ứng biến đổi khí hậu, các mô hình gắn với sản xuất cộng đồng bền vững; trao đổi, thông tin về cơ hội, thách thức tham gia chuyển đổi số gắn với chuyển đổi xanh trong sản xuất nông nghiệp.

Qua hội thảo đã cung cấp cho các đại biểu nhiều kiến thức mới trong sản xuất giảm phát thải các bon gắn với truy xuất nguồn gốc và tiêu thụ sản phẩm, đồng thời là dịp để trao đổi, chia sẻ hướng phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững, giảm phát thải các bon hướng đến nền nông nghiệp xanh trên địa bàn tỉnh.

 

  Hà Tùng Lâm

Tìm kiếm
Liên kết
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    4893263