Kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh nhiệm kỳ IV (2019-2025)   2/7/2024
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành vào sáng ngày 24/6/2024 để kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký và Ban Kiểm tra Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh nhiệm kỳ IV (2019-2025).

 

 

Hội nghị đã thống nhất miễn nhiệm 01 Ủy viên và bầu bổ sung 02 Ủy viên Ban Chấp hành Liên hiệp hội. Miễn nhiệm chức vụ Tổng thư ký đối với đồng chí Đỗ Vi Thủy và đồng thời bầu đồng chí Thủy giữ chức vụ Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Ban kiểm tra Liên hiệp hội nhiệm kỳ IV (2019-2025). Hội nghị cũng đã bầu bổ sung đồng chí Huỳnh Hữu Khôi - Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp hội nhiệm kỳ IV (2019-2025).

Tại Hội nghị, thay mặt Ban Chấp hành Liên hiệp hội, đồng chí Lương Thanh Sơn đã tặng hoa và chúc mừng đồng chí Huỳnh Hữu Khôi và đồng chí Đỗ Vi Thủy đã được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch, đồng thời đề nghị các đồng chí tiếp tục nổ lực, phấn đầu cùng với tập thể Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Liên hiệp hội hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới./.

 

  Trần Lê Bảo Hân 

Tìm kiếm
Liên kết
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    4893213