Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Trí thức họp đánh giá tình hình hoạt động năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021   28/1/2021

Ngày 26/01/2021, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Trí thức (CLBTT) tổ chức họp tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Thay mặt Ban chủ nhiệm CLBTT đồng chí Lương Thanh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp hội -Chủ nhiệm Câu lạc bộ trí thức, đã báo cáo tình hình hoạt động của Câu lạc bộ trong năm 2020 vừa qua.Năm 2020 vừa qua mặc dù chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19, nhưng nhờ sự quan tâm của lãnh đạo Liên hiệp hội cũng như sự cố gắng nổ lực của Ban Chủ nhiệm; Câu lạc bộ Trí thức đã tập hợp đoàn kết đội ngũ trí thức, tổ chức nhiều hoạt động có chất lượng, đạt kế hoạch đề ra. Một số kết quả đạt được cụ thể như: Củng cố kiện toàn tổ chức, kết nạp thêm hội viên mới vào Câu lạc bộ trí thức, thay đổi thành viên Ban Chủ nhiệm, số lượng hội viên Câu lạc bộ hiện nay là 109 người, trong đó có: 8 tiến sĩ, 58 thạc sĩ và 43 đại học; Ban Chủ nhiệm CLB vẫn là 15 đồng chí.

Câu lạc bộ đã phối hợp tốt với Liên hiệp hội tổ chức thành công buổi gặp mặt đầu năm 2020 giữa Bí thư Tỉnh ủy với đội ngũ trí thức trong tỉnh; tổ chức lấy ý kiến của các thành viên trong CLBTT về những ý kiến đóng góp cho sự phát triển kịnh tế - xã hội của tỉnh trong buổi gặp mặt với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy năm 2021; tổ chức 04 buổi sinh hoạt chuyên đề đạt 100% kế hoạch. Đó là các chủ đề “Chương trì phát triển nhà ở Bình Thuận đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2030; góp ý dự thảo Báo các chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ (2020-2025); giải pháp nâng cao hiệu quả dự báo ứng phó hạn hán trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại Bình Thuận”; các chuyên đề sinh hoạt được lựa chọn có nội dung thiết thực, bổ ích, thu hút nhiều trí thức tham gia nhằm góp ý xây dựng cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Vận động Hội viên tham gia viết tin, bài cho Bản tin Khoa học công nghệ và website của Liên hiệp Hội; đề cử các Hội viên của Câu lạc bộ Trí thức, các chuyên gia có nhiều hiểu biết, kinh nghiệm tham gia phản biện xã hội các đề án, quy hoạch cấp tỉnh; tổ chức 15 hội thảo khoa học;  tham gia  báo cáo viên 12 lớp tập huấn do Liên hiệp hội, các cơ quan, đơn vị tổ chức; tiếp tục tham gia tổ chức tuyên truyền sâu rộng Hội thi sáng tạo kỹ thuật của tỉnh lần thứ 9 năm (2020-2021) và Cuộc thi dành cho thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ 14 năm (2020 -2021) đến các thành viên trong cơ quan đơn vị đang công tác.

Năm 2021, Câu lạc bộ Trí thức tiếp tục tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong đội ngũ trí thức tỉnh nhà về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết sức hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân thông qua nhiều hình thức phối hợp với các hoạt động của Liên hiệp hội để đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục tư tưởng chính trị, tổ chức gặp mặt Bí thư Tỉnh ủy với đội ngũ Trí thức; tổ chức sinh hoạt chuyên đề, hội thảo khoa học tọa đàm định kỳ thường xuyên vận động kết nạp lực lượng Trí thức là các nhà khoa học đầu ngành trong và ngoài tỉnh để chuyển giao các ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật cho Hội viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh áp dụng nhằm nâng cao đời sống góp phần phát triển kinh tế - xã hộp tỉnh nhà đồng thời xem xét, rà soát chọn lọc, tập hợp lại những hội viên tự nguyện, nhiệt tình tham gia Câu lạc bộ; thường xuyên vận động kết nạp lực lượng Trí thức là các nhà khoa học đầu ngành trong và ngoài tỉnh có quê hương Bình Thuận tham gia vào CLB Trí thức; tiếp tục củng cố và triển khai sinh hoạt các tổ theo hướng chuyên ngành, nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt định kỳ của Câu lạc bộ./.

  Tác giả bài viết: Phạm Công Luân


Các tin tiếp
Đại hội Câu lạc bộ Trí thức tỉnh nhiệm kỳ III   (2/10/2017)
Mẫu phiếu xác nhận tham gia câu lạc bộ trí thức   (2/6/2017)
Sinh hoạt Câu lạc bộ trí thức tỉnh Bình Thuận   (29/11/2016)
Câu lạc bộ trí thức sinh hoạt chuyên đề quý IV/2016   (29/11/2016)
Câu lạc bộ trí thức sinh hoạt chuyên đề quý III/2016   (21/9/2016)
Câu lạc bộ trí thức sinh hoạt chuyên đề quý I/2016   (21/3/2016)
Câu lạc bộ trí thức sinh hoạt chuyên đề quý IV/2015   (18/11/2015)
Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Trí thức đánh giá tình hình hoạt động năm 2015   (28/10/2015)
Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ trí thức tỉnh thăm và tìm hiểu về tình hình hoạt động của nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2   (18/8/2015)
Câu lạc bộ Trí thức sinh hoạt quý IV/2014   (23/12/2014)
Câu lạc bộ Trí thức tổ chức sinh hoạt chuyên đề “phương pháp học tiếng Anh hiệu quả”   (18/6/2014)
Câu lạc bộ Trí thức sinh hoạt chuyên đề “Biến đổi khí hậu và một số vấn đề cần quan tâm khi xây dựng kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu”   (13/12/2013)
Câu lạc bộ trí thức tỉnh tổ chức tọa đàm chuyên đề “Giao tiếp trong thời kỳ hội nhập”   (1/10/2013)
Đơn xin gia nhập Câu lạc bộ trí thức tỉnh Bình Thuận   (24/5/2013)
Điều lệ Câu lạc bộ Trí thức tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ II (2012-2017)   (24/5/2013)
Tìm kiếm
Liên kết
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    4642121