Tư vấn, phản biện và giám định xã hội “Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bình Thuận đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030”   12/6/2020

Sau khi họp Hội đồng tư vấn thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội thuộc Liên hiệp hội cho ý kiến về đề cương và danh sách Hội đồng tư vấn, phản biện và giám định xã hội chương trình. Sáng ngày 10/6/2020, Liên hiệp hội đã tổ chức tư vấn, phản biện và giám định xã hội chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bình Thuận đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Tham dự buổi họp có lãnh đạo Liên hiệp hội, các thành viên Hội đồng tư vấn, phản biện và giám định xã hội chương trình, tại buổi họp các thành viên cho ý kiến về đề cương, tiến độ thực, tài liệu và các nội dung có liên quan đến thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội chương trình. Hội đồng tư vấn, phản biện và giám định xã hội chương trình có mười thành viên ở các lĩnh vực khác nhau từ các sở ngành tham gia trong đó nhóm chuyên gia  lĩnh vực xây dựng chiếm đa số, thời gian thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội chương trình trong vòng hai tuần, sau đó tổng hợp các ý kiến tư vấn, phản biện và giám định xã hội của từng thành viên hội đồng thành báo cáo tư vấn, phản biện và giám định xã hội chương trình,  mời chủ đầu tư và đơn vị tư vấn họp thông qua dự thảo báo cáo, chỉnh sửa báo cáo tư vấn, phản biện và giám định xã hội chương trình tư vấn gửi chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan, kết thúc tư vấn, phản biện và giám định xã hội chương trình./.
                                                                                                                                                         Tác giả bài viết: Ngô Viết Năng


Các tin tiếp
Hội thảo chuyên đề “Xây dựng, phát triển tổ chức và đẩy mạnh hoạt động của Liên hiệp Hội địa phương”   (18/11/2015)
Tiếp tục tạo môi trường thuận lợi phát huy vai trò của đội ngũ trí thức   (26/4/2015)
UBND tỉnh ban hành Quy chế xét chọn và tôn vinh danh hiệu “Trí thức tiêu biểu về khoa học và công nghệ tỉnh Bình Thuận”   (28/10/2014)
Hội thảo “ Phổ biến Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi”   (23/9/2014)
10 lợi ích sức khỏe tuyệt vời của quả Thanh long   (1/8/2014)
Thủ tướng Chính phủ làm việc với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam   (1/8/2014)
Đại hội Hiệp hội vận tải ô tô   (18/6/2014)
Sạc pin không dây từ cách xa 5 m   (25/4/2014)
Pin điện thoại mỏng như tờ giấy có thể uốn cong   (25/3/2014)
Dự án phát triển cộng đồng huyện Hàm Thuận Nam tổng kết giai đoạn II (2009-2013)   (25/3/2014)
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy gặp mặt đội ngũ trí thức   (17/2/2014)
CHỈ DẪN ĐỊA LÝ: Mô hình kiểm soát tại Pháp và Việt Nam, đôi điều suy ngẫm.   (27/1/2014)
Tổng kết tình hình thực hiện Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ năm 2013   (8/1/2014)
Tổng kết 5 năm hoạt động dự án cạnh tranh nông nghiệp của tỉnh   (7/1/2014)
Tổng kết khóa tin học dành cho người mù lần thứ I   (30/8/2013)
Tìm kiếm
Liên kết
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    4246892