Họp thông qua báo cáo tư vấn, phản biện và giám định xã hội Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bình Thuận đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030   1/7/2020

Chiều ngày 29/6/20120, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp hội) tổ chức họp thông qua dự thảo báo cáo tư vấn, phản biện và giám định xã hội Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bình Thuận đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Tham dự cuộc họp có các thành viên Hội đồng phản biện, lãnh đạo Liên hiệp hội, lãnh đạo và phòng chuyên môn thực hiện chương trình của Sở Xây dựng, đại diện đơn vị tư vấn Chương trình. TS. Lương Thanh Sơn - Chủ tịch hội đồng tư vấn, phản biện và giám định xã hội Chương trình chủ trì buổi họp.Thông qua báo cáo phản biện của Liên hiệp hội đã phân tích làm rõ những ưu điểm và những tồn tại hạn chế của chương trình như đã thực hiện theo mục tiêu, nội dung nhiệm vụ đề cương đã được UBND tỉnh phê duyệt và các căn cứ pháp lý có liên quan; chương trình đã nêu lên được sự cần thiết, đánh giá các yếu tố về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tác động đến phát triển nhà ở của tỉnh, đánh giá thực trạng nhà ở của tỉnh; dự báo nhu cầu nhà ở của tỉnh và đề xuất quan điểm, mục tiêu, giải pháp, tổ chức thực hiện Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bình Thuận đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

Tuy nhiên, dự thảo Chương trình vẫn còn một số tồn tại cần bổ sung như: Bố cục chương trình chưa hợp lý, chưa cân đối giữa các phần; Báo cáo chưa bổ sung phần nội dung, nhiệm vụ cụ thể của chương trình trong giai đoạn tới sẽ tập trung thực hiện, nhất là giai đoạn đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; Cần bổ sung các bảng biểu, phụ lục kèm theo để làm rõ các cơ sở, diễn giải cách tính toán, xác định các chỉ tiêu, nội dung nhiệm vụ chương trình.

Tại cuộc họp ngoài báo cáo tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp hội, các thành viên hội đồng tư vấn, phản biện chương trình tiếp tục đóng góp ý kiến cho chương trình và được lãnh đạo Sở Xây dựng và đơn vị tư vấn giải trình lại một số vấn đề có liên quan trong đến góp ý và dự thảo báo cáo tư vấn, phản biện; các nội dung báo cáo tư vấn, phản biện được chủ đầu tư và đơn vị tiếp thu chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện chương trình trước khi trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt./.

                                                                       Tác giả bài viết: Hồ Văn Khang


Các tin tiếp
Hội thảo chuyên đề “Xây dựng, phát triển tổ chức và đẩy mạnh hoạt động của Liên hiệp Hội địa phương”   (18/11/2015)
Tiếp tục tạo môi trường thuận lợi phát huy vai trò của đội ngũ trí thức   (26/4/2015)
UBND tỉnh ban hành Quy chế xét chọn và tôn vinh danh hiệu “Trí thức tiêu biểu về khoa học và công nghệ tỉnh Bình Thuận”   (28/10/2014)
Hội thảo “ Phổ biến Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi”   (23/9/2014)
10 lợi ích sức khỏe tuyệt vời của quả Thanh long   (1/8/2014)
Thủ tướng Chính phủ làm việc với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam   (1/8/2014)
Đại hội Hiệp hội vận tải ô tô   (18/6/2014)
Sạc pin không dây từ cách xa 5 m   (25/4/2014)
Pin điện thoại mỏng như tờ giấy có thể uốn cong   (25/3/2014)
Dự án phát triển cộng đồng huyện Hàm Thuận Nam tổng kết giai đoạn II (2009-2013)   (25/3/2014)
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy gặp mặt đội ngũ trí thức   (17/2/2014)
CHỈ DẪN ĐỊA LÝ: Mô hình kiểm soát tại Pháp và Việt Nam, đôi điều suy ngẫm.   (27/1/2014)
Tổng kết tình hình thực hiện Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ năm 2013   (8/1/2014)
Tổng kết 5 năm hoạt động dự án cạnh tranh nông nghiệp của tỉnh   (7/1/2014)
Tổng kết khóa tin học dành cho người mù lần thứ I   (30/8/2013)
Tìm kiếm
Liên kết
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    4246919