Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND ngày 28/7/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xét chọn và tôn vinh danh hiệu “Trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ tỉnh Bình Thuận”   12/8/2020

 (21QĐQP_TON VINH TRI THUC.pdf)

Các tin tiếp
Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1980-19/5/2023)   (18/5/2023)
Đề cương tuyên truyền kết quả của Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV   (26/7/2022)
Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND ngày 28/7/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xét chọn và tôn vinh danh hiệu “Trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ tỉnh Bình Thuận”   (12/8/2020)
Điều lệ Liên hiệp hội Việt Nam   (1/10/2019)
Tìm kiếm
Liên kết
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    4856966