Bình Thuận kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương tạo điều kiện thúc đẩy các dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh   25/3/2021

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, góp phần thực hiện chủ trương xã hội hóa nguồn điện, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội bền vững; UBND tỉnh Bình Thuận đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương bổ sung các dự án năng lượng của tỉnh vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn tới năm 2045 (Quy hoạch điện VIII).Theo đó, có 11 dự án điện gió, 62 dự án điện mặt trời, 01 dự án điện khí (Dự án điện khí LNG mũi Kê Gà) được UBND tỉnh kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương bổ sung vào Quy hoạch điện VIII. Đặc biệt, đối với Dự án điện gió Thăng Long Wind và Dự án điện khí LNG mũi Kê Gà, UBND tỉnh kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công thương sớm bổ sung vào Quy hoạch điện lực quốc gia, từ đó tạo ra tính đột phá, động lực phát triển trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, năng lượng khí và kinh tế - xã hội của địa phương; phát huy hiệu quả hệ thống truyền tải 500kV từ Hàm Thuận Nam - Bình Thuận về Long Thành (Đồng Nai) và Bình Dương.

UBND tỉnh cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương xem xét xây dựng các chính sách hỗ trợ và cơ chế đột phá cho điện gió ngoài khơi gắn với chiến lược biển Việt Nam, cần xem xét cách thức bổ sung quy hoạch, đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư (khảo sát, đầu tư), tính toán giá điện, hợp đồng mua bán điện, phương án đấu nối với hệ thống điện lưới quốc gia của các dự án điện gió ngoài khơi theo cơ chế ưu tiên cho các dự án đi tiên phong, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội, qua đó tạo môi trường đầu tư hấp dẫn cho các dự án tiếp theo.

Để giải tỏa công suất và phát huy hiệu quả các dự án điện trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, giao các đơn vị có liên quan, các đơn vị trực thuộc nghiên cứu, xem xét thực hiện bổ sung quy hoạch điện lực, đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp các hệ thống đường dây truyền tải và các trạm biến áp 500 kV, 220 kV và 110 kV, triển khai đồng bộ để phục vụ đấu nối, truyền tải, giải tỏa công suất và phát huy hiệu quả các dự án nguồn điện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, trong đó, có các trạm 220 kV đã được Bộ Công Thương phê duyệt danh mục trong Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bình Thuận tại Quyết định số 4761/QĐ-BCT ngày 24/12/2018. Bên cạnh đó, xem xét bổ sung quy hoạch và đầu tư các công trình trạm biến áp (giai đoạn trước mắt) và đường dây 500 kV để giải tỏa công suất các dự án điện, gồm: TBA 500 kV Hồng Phong (900 MVA), TBA 500 kV Kê Gà - Hàm Thuận Nam (8x900 MVA) và TBA 500 kV điện gió La Gàn, Cổ Thạch (4x900 MVA), các đường dây 500 kV mạch kép từ trạm biến áp 500 kV Nhà máy điện gió La Gàn - Thuận Nam (Ninh Thuận), đường dây 500kV mạch kép Hàm Thuận Nam - Long Thành, Hàm Thuận Nam - Bình Dương, đường dây 500 kV mạch kép đấu nối TBA 500 kV Hồng Phong.

Đối với các dự án điện gió, điện mặt trời trên địa bàn tỉnh hiện đang nằm trong vùng Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng titan và vùng quy hoạch dự trữ khoáng sản titan nên chưa thể triển khai đầu tư xây dựng, UBND tỉnh đề nghị Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng titan và vùng quy hoạch dự trữ khoáng sản titan theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 293/TB-VPCP ngày 13/8/2020 của Văn phòng Chính phủ./.

Nguồn: binhthuan.gov.vn


Các tin tiếp
Sản lượng thủy sản 4 tháng đầu năm 2020 ước đạt gần 17 nghìn tấn   (15/5/2020)
Bình Thuận công bố tình huống khẩn cấp do hạn hán cấp độ 2: Nhiều việc cấp bách cần làm để chống hạn   (8/5/2020)
4 tháng đầu năm 2020: Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục được duy trì ổn định   (6/5/2020)
Tình hình Kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2020   (6/5/2020)
QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Ngân hàng (cơ sở dữ liệu) tên đường và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh   (6/5/2020)
Bình Thuận: Ban hành quyết định công bố chỉ số cải cách hành chính (Par index) năm 2019 của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh   (5/5/2020)
Đảm bảo thị trường hoạt động ổn định xuyên suốt thời gian phòng, chống dịch COVID-19   (4/5/2020)
Bình Thuận đạt nhiều kết quả tích cực sau hơn 2 năm thực hiện giải pháp cấp bách chống khai thác IUU   (4/5/2020)
Sẽ sớm có giải pháp phục hồi nền kinh tế   (4/5/2020)
TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI QUÝ I NĂM 2020   (7/4/2020)
TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2019   (7/4/2020)
TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2018 TỈNH BÌNH THUẬN   (7/4/2020)
TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2017 TỈNH BÌNH THUẬN   (7/4/2020)
TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI THÁNG 12 VÀ CẢ NĂM 2016   (7/4/2020)
Bình Thuận thu ngân sách trong Quý I năm 2020 đạt 2.712 tỷ đồng   (6/4/2020)
Tìm kiếm
Liên kết
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    4343206