Bình Thuận: Ban hành quyết định công bố chỉ số cải cách hành chính (Par index) năm 2019 của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh   5/5/2020

BTO-  Công tác cải cách hành chính được Tỉnh ủy, UBND tỉnh xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để chỉ đạo triển khai thực hiện hường xuyên, liên tục trong toàn hệ thống chính trị của tỉnh.  Là tiêu chí quan trọng trong đánh giá, xếp loại thi đua hàng năm của các cơ quan chuyên môn và UBND cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh. Ngày 31/3/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận ký ban hành Quyết định số 754/QĐ-UBND về việc công bố kết quả đánh giá, xếp loại Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) triển khai đánh giá cho 19 cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh và 10 đơn vị cấp huyện, riêng UBND cấp xã được giao cho UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai đánh giá xếp loại. Kết quả chỉ số CCHC năm 2019 như sau:

- Có 18/19 cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh xếp loại tốt (1 đơn vị xếp loại khá) với chỉ số dao động từ 84,07% đến 94,05%. Trong đó nhóm 5 đơn vị dẫn đầu thuộc về Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải và Sở Khoa học và Công nghệ.

- Có 4/10 đơn vị cấp huyện xếp loại tốt (6 huyện xếp loại khá) với chỉ số giao động từ 80,16% đến 82,6%. Trong đó 4 đơn vị dẫn đầu thuộc về UBND các huyện Phú Quý, Hàm Thuận Nam, La Gi, Đức Linh.

Kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý các Khu  công nghiệp tỉnh  và UBND các huyện, thị xã, thành phố là tiêu chí để xem xét đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng cho tập thể, cá nhân có liên quan. Đồng thời UBND tỉnh đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh căn cứ Chỉ số hài lòng và Chỉ số cải cách hành chính năm 2019, tổ chức quán triệt, rút kinh nghiệm, đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, chất lượng phục vụ người dân, tổ chức; cải thiện Chỉ số hài lòng và Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trong các năm tiếp theo.

Nguồn: Baobinhthuan


Các tin tiếp
Sản lượng thủy sản 4 tháng đầu năm 2020 ước đạt gần 17 nghìn tấn   (15/5/2020)
Bình Thuận công bố tình huống khẩn cấp do hạn hán cấp độ 2: Nhiều việc cấp bách cần làm để chống hạn   (8/5/2020)
4 tháng đầu năm 2020: Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục được duy trì ổn định   (6/5/2020)
Tình hình Kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2020   (6/5/2020)
QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Ngân hàng (cơ sở dữ liệu) tên đường và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh   (6/5/2020)
Bình Thuận: Ban hành quyết định công bố chỉ số cải cách hành chính (Par index) năm 2019 của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh   (5/5/2020)
Đảm bảo thị trường hoạt động ổn định xuyên suốt thời gian phòng, chống dịch COVID-19   (4/5/2020)
Bình Thuận đạt nhiều kết quả tích cực sau hơn 2 năm thực hiện giải pháp cấp bách chống khai thác IUU   (4/5/2020)
Sẽ sớm có giải pháp phục hồi nền kinh tế   (4/5/2020)
TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI QUÝ I NĂM 2020   (7/4/2020)
TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2019   (7/4/2020)
TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2018 TỈNH BÌNH THUẬN   (7/4/2020)
TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2017 TỈNH BÌNH THUẬN   (7/4/2020)
TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI THÁNG 12 VÀ CẢ NĂM 2016   (7/4/2020)
Bình Thuận thu ngân sách trong Quý I năm 2020 đạt 2.712 tỷ đồng   (6/4/2020)
Tìm kiếm
Liên kết
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    4809545