Sản lượng thủy sản 4 tháng đầu năm 2020 ước đạt gần 17 nghìn tấn   15/5/2020

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tháng 4 thời tiết và ngư trường diễn biến thuận lợi hơn so với tháng trước. Tuy nhiên, do tác động của dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến việc tiêu thụ sản phẩm thủy sản, giá bán hải sản giảm khoảng 40% so cùng kỳ, nên một số tàu thuyền còn nằm nghỉ bờ, chưa tham gia khai thác.Trong tháng, sản lượng thủy sản ước đạt 16.850,8 tấn, tăng 2,8% so cùng kỳ năm trước. Lũy kế 4 tháng ước đạt 59.769,9 tấn, giảm 0,5% so cùng kỳ năm trước và đạt 18,58% so kế hoạch năm. Công tác quản lý môi trường và phòng trừ dịch bệnh tại các vùng nuôi thủy sản được tăng cường. Tình hình nuôi thủy sản nước ngọt và nuôi lồng bè tương đối ổn định. Riêng nuôi tôm thương phẩm, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên tiêu thụ chậm, đồng thời giá tôm thương phẩm giảm thấp nên các hộ nuôi tôm giảm công suất nuôi, hạn chế thả tôm. Hiện nay các hộ nuôi đang chuẩn bị cải tạo ao để chuẩn bị vào nuôi vụ chính.

Sản lượng nuôi trồng thủy sản tháng 4 ước đạt 1.175 tấn, lũy kế 4.456 tấn/KH 13.200 tấn (33,8%), bằng 97,2% so cùng kỳ. Sản lượng tôm giống sản xuất và tiêu thụ trong 4 tháng đầu năm ước đạt 6,4 tỷ/KH 24,3 tỷ (26,3%), bằng 86,4% so cùng kỳ. Sản lượng sản phẩm thủy sản chế biến trong tháng ước đạt 2.886 tấn, lũy kế 12.440 tấn/KH 56.600 tấn (22%), bằng 86,7% so cùng kỳ năm 2019.

Ngoài ra, công tác quản lý, khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản luôn được tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ. Đã tổ chức triển khai công tác đăng kiểm thường kỳ. Thực hiện công tác thanh tra, kiểm soát trong lĩnh vực bảo vệ nguồn lợi thủy sản; công tác đăng ký, đăng kiểm tàu cá đảm bảo an toàn khi hoạt động trên biển. Lũy kế 4 tháng (đến ngày 15/4/2020) có 6 vụ vi phạm xảy ra; trong đó: 01 vụ tàng trữ công cụ kích điện để khai thác thủy sản; 01 vụ không chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng; 01 vụ không đánh dấu nhận biết tàu cá; qua 4 tháng đầu năm không có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài.

TT Dân

                                                                              Nguồn: https://binhthuan.gov.vn/


Các tin tiếp
Sản lượng thủy sản 4 tháng đầu năm 2020 ước đạt gần 17 nghìn tấn   (15/5/2020)
Bình Thuận công bố tình huống khẩn cấp do hạn hán cấp độ 2: Nhiều việc cấp bách cần làm để chống hạn   (8/5/2020)
4 tháng đầu năm 2020: Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục được duy trì ổn định   (6/5/2020)
Tình hình Kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2020   (6/5/2020)
QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Ngân hàng (cơ sở dữ liệu) tên đường và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh   (6/5/2020)
Bình Thuận: Ban hành quyết định công bố chỉ số cải cách hành chính (Par index) năm 2019 của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh   (5/5/2020)
Đảm bảo thị trường hoạt động ổn định xuyên suốt thời gian phòng, chống dịch COVID-19   (4/5/2020)
Bình Thuận đạt nhiều kết quả tích cực sau hơn 2 năm thực hiện giải pháp cấp bách chống khai thác IUU   (4/5/2020)
Sẽ sớm có giải pháp phục hồi nền kinh tế   (4/5/2020)
TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI QUÝ I NĂM 2020   (7/4/2020)
TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2019   (7/4/2020)
TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2018 TỈNH BÌNH THUẬN   (7/4/2020)
TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2017 TỈNH BÌNH THUẬN   (7/4/2020)
TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI THÁNG 12 VÀ CẢ NĂM 2016   (7/4/2020)
Bình Thuận thu ngân sách trong Quý I năm 2020 đạt 2.712 tỷ đồng   (6/4/2020)
Tìm kiếm
Liên kết
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    4809477