TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI QUÝ I NĂM 2020   7/4/2020
Quý I năm 2020, các địa phương trên toàn tỉnh tập trung vào gieo trồng và chăm sóc cây vụ Đông xuân, tính đến nay diện tích gieo trồng vụ cơ bản đã hoàn thành. Sản xuất vụ Đông xuân năm 2019-2020 gặp nhiều khó khăn do xảy ra tình trạng nắng hạn, lượng mưa năm 2019 thấp hơn so với trung bình nhiều năm trước, nên nguồn nước tưới được tích trữ trong các công trình hồ chứa, đập thủy lợi trong thời gian qua xuống thấp.

I. Nông - Lâm - Thuỷ sản

1. Trồng trọt

* Cây hàng năm: Quý I năm 2020, các địa phương trên toàn tỉnh tập trung vào gieo trồng và chăm sóc cây vụ Đông xuân, tính đến nay diện tích gieo trồng vụ cơ bản đã hoàn thành. Sản xuất vụ Đông xuân năm 2019-2020 gặp nhiều khó khăn do xảy ra tình trạng nắng hạn, lượng mưa năm 2019 thấp hơn so với trung bình nhiều năm trước, nên nguồn nước tưới được tích trữ trong các công trình hồ chứa, đập thủy lợi trong thời gian qua xuống thấp. Do nguồn nước không đảm bảo phục vụ sản xuất, nên nhiều địa phương phải điều chỉnh kế hoạch sản xuất cho phù hợp với khả năng nguồn nước; kế hoạch điều chỉnh diện tích gieo trồng chủ yếu ở cây lương thực và đã cắt giảm không bố trí sản xuất 13.216 ha lúa và 770 ha bắp. Dự báo, tình hình nắng hạn còn ảnh hưởng từ đây cho đến vụ Hè thu 2020.

Tính đến thời điểm ngày 15/03/2020, diện tích gieo trồng vụ Đông xuân đạt 31.394,3 ha, giảm 35,1 % (giảm 17.007,3 ha) so với cùng kỳ năm trước, trong đó:

- Cây lúa diện tích xuống giống đạt 21.298,5 ha (giảm 15.337,6 ha), giảm 41,9 % so với cùng kỳ năm trước; trong đó chủ yếu giảm ở: Bắc Bình 7.415,3 ha, Hàm Thuận Bắc 7.406 ha, Tuy Phong 1.005 ha; tuy nhiên, một số địa phương đảm bảo được nguồn nước tưới, nên diện tích gieo trồng tăng như: La Gi 104 ha, Tánh Linh 278 ha. Đặc biệt trong quý ở Bắc Bình, có 129 ha lúa bị mất trắng do không chủ động được nguồn nước tưới, người nông dân ngừng chăm sóc.

Description: http://cucthongke.vn/fckeditor/editor/filemanager/connectors/aspx/FCKeditor/img/ttrot01.jpg

- Cây bắp diện tích gieo trồng đạt 2.717,2 ha (giảm 773,8 ha), giảm 22,2 % so với cùng kỳ năm trước; trong đó giảm ở Bắc Bình 542 ha, La Gi 161 ha. Diện tích sụt giảm cũng do tình hình tưới tiêu gặp nhiều khó khăn, người nông dân chủ động giảm gieo trồng.

- Nhóm cây chất bột, diện tích xuống giống đạt 1.509,3 ha, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước. Diện tích chủ yếu ở cây lang và cây mỳ, gieo trồng nhiều ở Hàm Tân, do mỳ được giá, có lời nên xu hướng người nông dân tăng diện tích gieo trồng; diện tích mỳ đạt 1.360 ha, tăng 11,0% so với cùng kỳ năm trước.

- Cây thực phẩm rau đậu các loại, diện tích xuống giống đạt 4.485,5 ha, giảm 4,2 % so với cùng kỳ năm trước; trong đó: rau các loại xuống giống đạt 2.945 ha, tăng 7,8 % so với cùng kỳ năm trước, do tận dụng nguồn nước gió để gieo trồng và chuyển đổi diện tích gieo trồng từ những loại cây trồng khác như lúa, bắp (712 ha trồng rau các loại, 267 ha trồng dưa hấu); đậu các loại xuống giống đạt 1.540,5 ha, bằng 79,1 % so với cùng kỳ năm trước, giảm nhiều ở huyện Bắc Bình do lượng nước tưới ở huyện này không đủ điều kiện gieo trồng (giảm 546 ha so với cùng kỳ).

- Cây công nghiệp ngắn ngày, diện tích xuống giống đạt 1.068,5 ha, giảm 36,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, chiếm đa số là diện tích cây đậu phụng đạt 1.014,5 ha, bằng 73,8% so với cùng kỳ năm trước, giảm nhiều ở huyện Bắc Bình do lượng nước tưới ở huyện này không đủ điều kiện gieo trồng (giảm 394 ha so với cùng kỳ năm trước).

- Cây hàng năm khác, diện tích xuống giống đạt 315,3 ha, giảm 29,4% so với cùng kỳ năm trước, do điều kiện tưới tiêu trong vụ không thuận lợi, chủ yếu giảm diện tích cỏ voi và ớt ở Bắc Bình và Đức Linh.

* Cây lâu năm: Trong quý trên địa bàn tỉnh chưa có mưa, nhìn chung cây lâu năm không phát triển thêm diện tích trồng mới, chủ yếu tập trung vào khâu chăm sóc và thu hoạch.

- Cây thanh long: Tổng diện tích ước đạt 30.700 ha, tăng 4,88% (tăng 1.428,1 ha) so với cùng kỳ năm trước. Do ảnh hưởng của dịch bệnh viêm phổi Covid-19, sau tết nhiều nhà vườn hạn chế chong đèn ra hoa trái vụ, do tâm lý e ngại rớt giá. Đến thời điểm ngày 15/3/2020, toàn tỉnh có 10.165,7 ha được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGap; trong đó, Hàm Thuận Nam 6.269,1 ha; Hàm Thuận Bắc 3.077,7 ha; Bắc Bình 482,7 ha; Phan Thiết 89,8 ha; La Gi 152,1 ha; Hàm Tân 58,8 ha; Tuy Phong 35,4 ha.

- Cây điều: Tổng diện tích ước đạt 17.170,7 ha, giảm 2,2% (giảm 383,8 ha) so với cùng kỳ năm trước. Hiện đang bước vào mùa thu hoạch, diện tích điều của tỉnh phát triển ở một số huyện phía nam như Hàm Tân, Đức Linh, Tánh Linh do có điều kiện thích hợp; các địa phương phía bắc như Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc diện tích phát triển chậm và có xu hướng giảm, do phần lớn diện tích đất cát kém màu mỡ, năng suất thấp,… Riêng khu vực thành phố Phan Thiết diện tích giảm do một số diện tích nằm trong vùng quy hoạch sân bay, La Gi giảm do san lắp mặt bằng chuyển sang đất thổ cư.

- Cây cao su: Tổng diện tích ước đạt 42.300 ha giảm 0,13% (giảm 6 ha) so với cùng kỳ năm trước. Hiện đang trong mùa thay lá, nhà vườn đang tập trung quét dọn vườn, bón phân chăm sóc cho vụ thu hoạch tới. Những năm gần đây giá cao su ở mức thấp, thị trường xuất khẩu chưa có dấu hiệu chuyển biến tích cực, dự tính diện tích trồng mới trong thời gian đến sẽ tiếp tục giảm.

- Cây tiêu: Tổng diện tích ước đạt 1.430,8 ha, giảm 5,53% (giảm 83,8 ha) so với cùng kỳ năm trước. Hiện sắp kết thúc vụ thu hoạch; những năm gần đây giá tiêu ở mức thấp, dẫn đến việc đầu tư chăm sóc của nhà vườn có phần hạn chế, diện tích trồng mới trong các quý tiếp theo dự tính không cao.

- Các loại cây lâu năm còn lại, đang được chăm sóc và phát triển bình thường, diện tích biến động không đáng kể,…

* Tình hình dịch bệnh: Trong quý tình hình sâu bệnh trên các loại cây trồng không diễn biến phức tạp, xảy ra dưới dạng cục bộ ảnh hưởng không đáng kể đến cây trồng.

- Cây lúa: Bọ trĩ là loài gây hại phổ biến và phát triển mạnh hơn so với cùng kỳ năm 2019, diện tích nhiễm 2.276 ha, tăng 1.996 ha so với cùng kỳ năm trước, xảy ra chủ yếu ở Đức Linh và Tánh Linh; các loại sâu bệnh gây hại khác trên cây lúa vụ Đông xuân 2019-2020 giảm đáng kể so với cùng kỳ năm trước.

-  Cây bắp: Sâu keo mùa thu là đối tượng gây hại chính và phổ biến với diện tích nhiễm cao nhất vào tháng 3 là 361 ha, xảy ra chủ yếu ở Bắc Bình, Tánh Linh, Đức Linh.

- Cây mỳ: Bệnh nhện đỏ gây hại 190 ha, giảm 60 ha so với cùng kỳ, chủ yếu xảy ra ở huyện Hàm Tân.

- Cây thanh long: Bệnh đốm nâu trong quý mức độ gây hại và diện tích nhiễm bệnh qua các tháng giảm so với năm trước (diện tích nhiễm là 319 ha, giảm so với cùng kỳ năm trước 801 ha). Bệnh thối rễ tóp cành, nám vàng cành phát sinh và gây hại mạnh, diện tích nhiễm bệnh tăng so với cùng kỳ năm trước (nám vàng cành diện tích nhiễm 4.753 ha, tăng 3.868 ha; bệnh thối rễ tóp cành diện tích nhiễm 1.492 ha, tăng 1.274 ha), chủ yếu xảy ra ở Tp. Phan Thiết, Tx. La Gi, Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam.

- Cây cao su: Diện tích nhiễm 147 ha, giảm 40 ha so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu diễn ra ở Hàm Thuận Nam.

- Cây điều: Diện tích nhiễm bệnh thán thư 238 ha, giảm 845 ha so với cùng kỳ năm trước; diện tích nhiễm bệnh bọ xít muỗi 261 ha, giảm 462 ha so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu diễn ra ở Hàm Tân, Tánh Linh, La gi , Tuy Phong.

* Tình hình tưới vụ Đông Xuân 2019-2020:

Căn cứ vào khả năng cấp nước và tình hình hạn hán đang xảy ra, tỷ lệ thực hiện kế hoạch tưới tiêu sản xuất hiện tại chỉ có Chi nhánh La Ngà đảm bảo được nguồn nước tưới theo kế hoạch (100%), La Gi – Hàm Tân (68%), Tuy Phong (47%), Bắc Bình (23%), Hàm Thuận Bắc là khu vực có lượng nước tưới thấp nhất (4%). Các đơn vị quản lý sử dụng công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh thực hiện biện pháp tích trữ và phân phối nguồn nước trong các hệ thống công trình thủy lợi hợp lý; phối hợp với Công ty Thủy điện Đại Ninh và Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi tận dụng triệt để nguồn nước chạy máy phát điện, kết hợp cấp nước về hạ du của thủy điện Đại Ninh và Hàm Thuận – Đa Mi trữ vào các hồ chứa, ao bàu, kênh trục lớn. Kết quả cấp nước sản xuất vụ Đông Xuân 2019-2020 được tưới từ nguồn nước thủy lợi, thủy điện trên toàn tỉnh đạt 37.076 ha, so với kế hoạch đạt 99,6%; trong đó diện tích lúa được tưới đạt 17.285 ha, so với kế hoạch đạt 99,2%, bằng 57,11% so cùng kỳ năm trước; diện tích thanh long được tưới là 19.791 ha.

2. Chăn nuôi

Trong quý, hoạt động chăn nuôi tiếp tục phát triển; dịch bệnh được kiểm soát chặt chẽ; hiện nay trên địa bàn tỉnh đã qua 30 ngày không phát sinh Dịch tả lợn Châu Phi; cúm gia cầm cúm A/H5N1 và A/H5N6 trên địa bàn tỉnh chưa xảy ra. Số lượng gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh tại thời điểm ngày 15/3/2020, như sau:

- Đàn trâu, bò:  Đàn trâu có khuynh hướng giảm do thời gian sinh trưởng và phát triển đàn chậm so với các loại vật nuôi khác. Đàn bò phát triển ổn định, ở một số khu vực vùng nông thôn trong tỉnh, nuôi bò là một trong những là nguồn thu nhập của hộ. Toàn tỉnh có 8.750 con trâu, giảm 2,7% so với cùng kỳ năm trước; 167.000 con bò, tăng 0,01% so với cùng kỳ năm trước.

Tỉnh hiện có 01 doanh nghiệp nuôi bò ứng dụng công nghệ cao ở xã Sông Bình huyện Bắc Bình với quy mô ban đầu 2.100 con bò thịt lai Úc và 50 con bò sữa. Tuy nhiên, do khí hậu không thích hợp, số lượng bò sữa đã chuyển sang tỉnh Lâm Đồng chăn thả, đến thời điểm đầu quý I/2020 tổng đàn đã giảm xuống còn 1.300 con bò thịt.

- Đàn lợn: Đang có dấu hiệu dần phục hồi do bệnh dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh đã được khống chế, nhưng tốc độ phát triển tổng đàn còn chậm; giá lợn hơi đang ở mức cao, người chăn nuôi đang tái đàn nhưng gặp khó khăn về con giống, do sau thời gian dịch bệnh số lượng lợn nái chăn nuôi ở các hộ dân giảm; ở chiều ngược lại các doanh nghiệp, trang trại lớn do chủ động về con giống nên dễ dàng phát triển tổng đàn; ước toàn tỉnh có 271.000 con, giảm 1,1% so với cùng kỳ năm trước.

Đến thời điểm đầu quý toàn tỉnh có 16 doanh nghiệp (tăng 6 doanh nghiệp so quý cùng kỳ năm trước) chăn nuôi lợn với quy mô 82.661 con (tăng 37.477 con so quý cùng kỳ năm trước) chiếm 30,5% (quý cùng kỳ năm trước chiếm 16,2%) trong tổng đàn lợn của tỉnh; còn lại là các hộ, gia trại, trang trại với quy mô 188.339 con (giảm 44.878 con so quý cùng kỳ năm trước) chiếm 69,5% (quý cùng kỳ năm trước chiếm 83,8%). Xu thế trên cho thấy chăn nuôi lợn nông hộ nhỏ lẻ giảm dần, các dự án, doanh nghiệp chăn nuôi công nghệ cao (CP) đang dần hình thành, do đó tỉnh cần có những chính sách về đất đai, vốn, quy hoạch phát triển vùng chăn nuôi tập trung để tránh trình trạng ô nhiễm, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, tạo điều kiện cho phát triển chăn nuôi nói chung và chăn nuôi lợn nói riêng trong thời gian tới.

Description: http://cucthongke.vn/fckeditor/editor/filemanager/connectors/aspx/FCKeditor/img/channuoi01.jpg

- Chăn nuôi gia cầm đang phát triển khá tốt, do giá thịt lợn cao, người tiêu dùng chuyển sang tiêu thụ thịt và trứng gia cầm, giá đầu ra ổn định. Mặc dù ở một số tỉnh trên toàn quốc đã bị nhiễm cúm gia cầm cúm A/H5N1 và A/H5N6 nhưng trên địa bàn tỉnh chưa xảy ra, không ảnh hưởng đến việc phát triển đàn gia cầm. Ước đến ngày 15/3/2020 toàn tỉnh có 3.521 ngàn con gia cầm, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước.

Đến thời điểm đầu quý I/2020 trên địa bàn có 01 doanh nghiệp nuôi gà với quy mô 62,5 ngàn con chiếm 1,8% trong tổng đàn gia cầm của toàn tỉnh; còn lại là các hộ, gia trại, trang trại 3.458,5 ngàn con, chiếm 98,2%. Nhìn chung, chăn nuôi gia cầm trên địa bàn tỉnh quy mô nông hộ, gia trại nhỏ lẻ là chủ yếu, số trang trại, doanh nghiệp lớn hiện rất ít, do đặc điểm của gia cầm thường nhạy cảm với thời tiết, dễ phát sinh dịch bệnh, rủi ro nên người chăn nuôi không mạnh dạn đầu tư chăn nuôi quy mô lớn.

*Tình hình phòng phòng, chống dịch tả lợn Châu phi:

Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh đã được khống chế, tính đến thời điểm ngày 15/3/2020 có 47/47 xã, phường, thị trấn xuất hiện ổ dịch đều đã qua 30 ngày không phát sinh thêm lợn mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, trong đó đã có 34 xã, phường, thị trấn có quyết định công bố hết dịch; đồng thời ngành chức năng đang tiến hành thẩm định các điều kiện để công bố hết bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn xã Đức Tín thuộc huyện Đức Linh; các xã Gia An, Bắc Ruộng, Đức Bình, Đức Tân (gồm xã Đức Tân và xã Măng Tố cũ), Đồng Kho, Đức Thuận, Đức Phú, La Ngâu, Huy Khiêm, Nghị Đức và thị trấn Lạc Tánh thuộc huyện Tánh Linh.

Để chủ động phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu phi trong thời gian tới, các địa phương tăng cường quản lý, theo dõi, giám sát chặt chẽ hoạt động tại các lò giết mổ lợn, việc chăn nuôi tại các cơ sở chăn nuôi, đặc biệt là công tác tái đàn lợn; kiên quyết không thực hiện tái đàn đối với các hộ chăn nuôi không đủ điều kiện chăn nuôi an toàn sinh học, nhằm hạn chế rủi ro, thiệt hại do dịch bệnh có thể tái phát; khuyến khích vận động các hộ dân chuyển dần từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi trang trại đủ điều kiện về an toàn dịch bệnh. Tổ chức hướng dẫn người chăn nuôi chủ động thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng dịch là chính, tăng cường vệ sinh sát trùng chuồng trại, thực hành chăn nuôi an toàn sinh học theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

* Công tác tiêm phòng, kiểm dịch động vật

- Công tác tiêm phòng: Trong tháng 3 các địa phương trên toàn tỉnh đã tổ chức tiêm phòng 2.102.633 liều vắc xin, trong đó: đàn trâu, bò 17.403 liều, đàn heo 32.179 liều, đàn gia cầm 2.052.690 liều; luỹ kế 3 tháng (đến ngày 15/3)  5.127.717 liều, trong đó: đàn trâu, bò 19.553 liều; đàn heo 92.013 liều; đàn gia cầm 5.014.640 liều.

- Kiểm dịch động vật: Trong tháng 3 các địa phương tăng cường công tác kiểm dịch động vật, kết quả đã kiểm dịch đàn heo 90.399 con, 503 con trâu bò, 271.074 con gia cầm, 5.380 con dê; lũy kế 3 tháng (đến 15/3) đã kiểm dịch 375.361 con heo, 3.584 con trâu bò,  1.089.624 con gia cầm, 14.441 con dê.

- Kiểm soát giết mổ: Trong tháng 3 thực hiện giám sát thường xuyên điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở kinh doanh giết mổ; thường xuyên tiến hành kiểm tra các quầy, sạp kinh doanh thịt gia súc, gia cầm tại chợ, kiểm soát giết mổ 33 con trâu, bò; 3.000 con heo; 5.595 con gia cầm; 270 con dê. Luỹ kế 3 tháng (đến ngày 15/3) con trâu, bò 133 con; con heo 8.384 con; con gia cầm 16.330 con; con dê 597 con.

3. Lâm nghiệp:

Trong quý 1/2020 hoạt động trồng rừng, chăm sóc rừng chưa được triển khai, do đang trong giai đoạn mùa khô. Công tác phòng, chống cháy rừng được ngành chức năng chủ động thực hiện, đồng thời triển khai công tác xây dựng kế hoạch trồng rừng năm 2020. Diện tích giao khoán bảo vệ rừng theo kế hoạch trong năm là 121.000 ha (trong đó từ nguồn vốn Trung ương 10.780 ha, nguồn vốn của tỉnh 64.601 ha, nguồn vốn từ Quỹ dịch vụ môi trường rừng 49.280 ha và nguồn vốn ODA 6.731 ha); diện tích khoanh nuôi tái sinh ước 1.500 ha.

Trong quý, toàn tỉnh đã xây dựng 219.529 km đường băng cản lửa (trong đó: 219.295 km đường băng trắng và 234 km đường băng xanh), 11 chòi canh lửa; trang bị 463 máy móc thiết bị và 4.095 công cụ thủ công, sẵn sàng ứng phó khi tình huống cháy khẩn cấp xảy ra, bên cạnh đó thành lập được 107 ban chỉ huy phòng chống cháy rừng các cấp. Các hộ dân sống trong khu vực có rừng ký cam kết bảo vệ rừng, không gây cháy hoặc phát hiện cháy phải báo ngay cho trạm bảo vệ rừng gần nhất. Trong quý 1 không xảy ra cháy rừng, thời tiết nắng nóng và gió giật mạnh có 20 vụ cháy thực bì với diện tích 21,63 ha, các trường hợp cháy được phát hiện sớm và tổ chức chữa cháy kịp thời nên không gây thiệt hại cây rừng.

Việc kiểm tra, truy quét chống phá rừng tại các điểm nóng và vùng giáp ranh luôn được tăng cường. Trong tháng (từ ngày 11/02 - 10/3/2020) đã phát hiện 13 vụ vi phạm lâm luật. Lũy kế 3 tháng 47 vụ vi phạm lâm luật, trong đó phá rừng trái phép 01 vụ, khai thác gỗ và lâm sản khác 18 vụ, mua bán vận chuyển lâm sản trái phép 12 vụ, vi phạm khác 16 vụ.

Tổng số vụ vi phạm đã xử lý trong tháng là 17 vụ (xử phạt hành chính). Lũy kế 3 tháng số vụ vi phạm đã xử lý 54 vụ (xử phạt hành chính), tịch thu 8 xe máy; 2 xe trâu bò kéo, 1 ghe, 9 phương tiện khác; 62,9 m3 gỗ các loại. Số tiền phạt, bán tang vật nộp vào ngân sách là 439 triệu đồng.

4. Thuỷ sản:

- Trong tháng 3, sản lượng thủy sản ước đạt 17.087,5 tấn, giảm 1,28% so cùng kỳ năm trước. Luỹ kế 3 tháng ước đạt 41.510 tấn, giảm 1,47% so cùng kỳ năm trước và đạt 18,58% so kế hoạch năm. Trong đó:

+ Nuôi trồng thủy sản: Diện tích nuôi trồng tháng 3 ước đạt 227,1 ha, tăng 2,9% so cùng kỳ năm trước; lũy kế 3 tháng 704,2 tấn, tăng 2,99% so cùng kỳ năm trước. Sản lượng thủy sản nuôi trồng tháng 3 ước đạt 1.159,2 tấn, tăng 2,02% so cùng kỳ năm trước; lũy kế 3 tháng ước đạt 3.470 tấn, tăng 2,44% so cùng kỳ năm trước và đạt 25,86% kế hoạch.

+ Khai thác thuỷ sản: Trong quý, tình hình thời tiết và ngư trường ít thuận lợi do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc nên hoạt động đánh bắt hải sản gặp nhiều khó khăn, nhiều tàu phải nằm bờ, lao động khai thác biển không ổn định dẫn đến sản lượng thủy sản khai thác trong tháng giảm, ước đạt 15.928,3 tấn giảm 1,51% so cùng kỳ năm trước; luỹ kế 3 tháng ước đạt 38.040 tấn, giảm 1,81% so cùng kỳ năm trước (trong đó khai thác biển đạt 37.866,7 tấn, giảm 1,82% so cùng kỳ, khai thác nội địa đạt 173,3 tấn, tăng 0,17% so cùng kỳ).

- Sản xuất giống thuỷ sản: Sản lượng giống sản xuất chủ yếu là tôm giống, trong tháng ước đạt 2,42 tỷ con tăng 0,33% so cùng kỳ năm trước; lũy kế 3 tháng ước đạt 5,9 tỷ con, tăng 0,6% so cùng kỳ năm trước và đạt 24,58% kế hoạch. Công tác quản lý về nguồn gốc tôm, giám sát con giống luôn được tăng cường. Dự báo các tháng còn lại tình hình sản xuất tôm giống sẽ gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh viêm phổi Covid-19; giá cả, thị trường tôm thịt xuất khẩu sẽ giảm.

Description: http://cucthongke.vn/fckeditor/editor/filemanager/connectors/aspx/FCKeditor/img/nuoitrong01.jpg

- Tình hình dịch bệnh: Trong tháng, tình hình nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh tương đối thuận lợi không có dịch bệnh xảy ra, chỉ rải rác một số hộ tôm có hiện tượng đốm trắng, chậm lớn nhưng ở mức độ nhẹ.

- Công tác bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản luôn được tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các vi phạm khi sử dụng các biện pháp khai thác mang tính hủy diệt nguồn lợi thuỷ sản như giã cào, mắt lưới nhỏ so quy định, xung điện, chất nổ,... để ngăn chặn giảm bớt vi phạm trong khai thác thủy sản biển. Số vụ vi phạm từ đầu năm đến ngày 15/3/2020 có 3 vụ vi phạm xảy ra, trong đó có 2 vụ tàng trữ công cụ kích điện để khai thác thủy sản và 1 vụ không chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng. Tập trung chấn chỉnh khai thác bất hợp pháp để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; trong quý 1/2020 không có tàu vi phạm.

II. Công nghiệp; đầu tư phát triển; đăng ký kinh doanh; đăng ký đầu tư

1. Công nghiệp

Trong quý 1/2020, chủ yếu  bắt đầu từ tháng 2 đến tháng 3/2020, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh đối mặt với nguy cơ dịch bệnh viêm phổi Covid-19 ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như xuất khẩu hàng hoá. Trước tình hình đó, UBND tỉnh Bình Thuận tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp nhằm khống chế dịch bệnh có thể lây lan trên diện rộng, đã huy động cả hệ thống chính trị tham gia vào việc phòng, chống dịch; bên cạnh đó tích cực tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đến các doanh nghiệp về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của ngành y tế; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát một cách chặt chẽ các đối tượng là chủ doanh nghiệp, lao động Trung Quốc trở lại làm việc trên địa bàn tỉnh sau kỳ nghỉ Tết Canh Tý 2020 vừa qua; tuy nhiên ngành sản xuất và phân phối điện không bị ảnh hưởng nhiều bởi dịch bệnh viêm phổi Covid-19.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 3 ước tăng 16,45% so tháng trước và tăng 11,20% so cùng kỳ năm trước, trong đó ngành khai khoáng tăng 0,30%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 6,16%; sản xuất và phân phối điện tăng 12,54%; cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,38%. Lũy kế 3 tháng, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 14,48% so cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2019 tăng 29,76%). Trong đó, ngành khai khoáng tăng 11,97%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 1,11%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 18,55%; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 4,98% so cùng kỳ năm trước.

Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh năm 2010) trong 3 tháng ước 8.238,39 tỷ đồng, đạt 22,62% kế hoạch năm, tăng 10,2% so cùng kỳ năm trước, trong đó công nghiệp khai khoáng 161,99 tỷ đồng (tăng 16,68%); công nghiệp chế biến chế tạo 3.705,28 tỷ đồng (tăng 0,79%); sản xuất và phân phối điện 4.300,11 tỷ đồng (tăng 19,69%); cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý nước thải, rác thải đạt 70,99 tỷ đồng (tăng 4,57%).

Các sản phẩm sản xuất trong 3 tháng tăng so cùng kỳ gồm: Cát sỏi các loại (tăng 23,6%), đá khai thác (tăng 10,9%), muối hạt (tăng 55,07%), thủy sản đông lạnh (tăng 1,63%), nước mắm (tăng 4,93%), hạt điều nhân (tăng 8,77%), nước khoáng (tăng 3,6%), quần áo may sẵn (tăng 2,93%), nước máy sản xuất (tăng 3,68%), điện (tăng 18,36%), thức ăn gia súc (tăng 8,38%). Sản phẩm giảm gồm: thủy sản khô (giảm 7,77%), gạch các loại (giảm 9,43%), sơ chế mũ cao su (giảm 2,47%), đồ gỗ và các sản phẩm gỗ (giảm 1,01%), giày dép các loại (giảm 19,95%).

Description: http://cucthongke.vn/fckeditor/editor/filemanager/connectors/aspx/FCKeditor/img/IIP.jpg

Nhìn chung, trong quý 1/2020, các doanh nghiệp thực hiện nhiều biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm phổi Covid-19 lây lan khá triệt để. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 14,48% so cùng kỳ năm trước (quý 1/2019 tăng 29,76% so với năm 2018), trong đó, ngành công nghiệp khai khoáng và ngành sản xuất-phân phối điện tăng khá do ít ảnh hưởng bởi dịch bệnh viêm phổi Covid-19; một số sản phẩm như: Cát sỏi các loại, đá khai thác, muối hạt, điện, đều tăng so cùng kỳ, trong đó sản lượng muối hạt tăng 55,07% do thời tiết của tỉnh đang trong giai đoạn mùa khô rất thuận lợi cho hoạt động sản xuất muối. Riêng nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giảm do ảnh hưởng của kỳ nghỉ Tết Canh Tý 2020 và sự tác động của dịch bệnh viêm phổi Covid-19.

2. Đầu tư phát triển:

Ngay từ đầu năm, các dự án trọng điểm của tỉnh đã được UBND tỉnh và các chủ đầu tư quan tâm triển khai thực hiện; được ưu tiên bố trí vốn; định kỳ hàng tháng rà soát đánh giá tiến độ thực hiện của từng dự án, qua đó có những chỉ đạo giải quyết kịp thời các vướng mắc khó khăn; các chủ đầu tư đã chủ động, tích cực phối hợp với các sở ban ngành địa phương liên quan triển khai thực hiện dự án, nhất là công tác đền bù giải phóng mặt bằng. Trong quá trình điều hành thi công các dự án, ngoài việc giám sát đôn đốc tiến độ, quản lý chất lượng công trình; đội ngũ tư vấn giám sát, bộ phận quản lý điều hành dự án của Ban QLDA thường xuyên kiểm tra, quản lý chặt chẽ các khâu chuẩn bị hồ sơ kỹ thuật, đảm bảo trình tự, chặt chẽ công tác đấu thầu, công tác nghiệm thu, hoàn công công trình.

Vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện quý I/2020 theo giá hiện hành ước đạt 5.602,1 tỷ đồng, tăng 6,14% so cùng kỳ năm trước (quý I/2019 tăng 17,74% so với năm 2018), trong đó: Vốn khu vực Nhà nước đạt 556,56 tỷ đồng, chiếm 9,93% tổng vốn và tăng 4,2% so cùng kỳ năm trước; khu vực ngoài Nhà nước đạt 4.630,49 tỷ đồng, chiếm 82,66% và tăng 6,61%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 415,06 tỷ đồng, chiếm 7,41% và tăng 3,69% so với cùng kỳ.

Vốn đầu tư xây dựng cơ bản thực hiện từ nguồn vốn ngân sách nhà nước quý I/2020 ước đạt 353,75 tỷ đồng, tăng 4,0% so cùng kỳ năm trước; trong đó: Vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh ước thực hiện 268,22 tỷ đồng (tăng 5,9% so cùng kỳ năm trước), vốn ngân sách nhà nước cấp huyện 77,15 tỷ đồng (giảm 1,42%), vốn ngân sách nhà nước cấp xã 8,38 tỷ đồng (giảm 3,59%).

Nhìn chung, quý 1/2020 là tháng có sự kiện như tết Nguyên đán thời gian nghỉ nhiều, đặc biệt chịu ảnh hưởng của dịch bệnh viêm phổi Covid-19 nên một số nhà thầu chậm triển khai thi công, chủ yếu thi công các công trình chuyển tiếp từ năm trước nên nhìn chung tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện trong quý không cao so với kế hoạch năm 2020; nguồn vốn tập trung chủ yếu thực hiện các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng chuyển tiếp của năm trước.

3. Tình hình đăng ký doanh nghiệp:

Lũy kế từ đầu năm đến ngày 09/3/2020, thành lập mới 156 doanh nghiệp (không tính chi nhánh và đơn vị trực thuộc), tăng 19,08% so với cùng kỳ; vốn đăng ký mới 1.160 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước đạt 56,93%. Có 23 doanh nghiệp đăng ký giải thể (tăng 21,05% so với cùng kỳ); Thông báo tạm ngừng 80 trường hợp (tăng 48,14%); đăng ký thay đổi 61 trường hợp (tăng 11,6%).

4. Đăng ký đầu tư:

Trong quý I/2020 (tính đến ngày 13/3/2020), trên địa bàn tỉnh có 14 dự án được cấp Quyết định chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư, với tổng diện tích đất 62,04 ha, tổng vốn đăng ký 503,93 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước, số dự án được cấp mới giảm 03 dự án, tổng diện tích đất bằng 61,4%, tổng vốn đăng ký bằng 36%. Lũy kế đến nay (tính đến ngày 13/3/2020) trên địa bàn tỉnh có 1.563 dự án được cấp Quyết định chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư, với tổng diện tích đất 59.775 ha, tổng vốn đăng ký 315.998 tỷ đồng. Công tác hỗ trợ doanh nghiệp được quan tâm và chú trọng. Công tác xúc tiến đầu tư tiếp tục được thực hiện.

III. Thương mại, giá cả; du lịch; xuất nhập khẩu; giao thông vận tải

1. Thương mại, giá cả:

- Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tháng 3 ước đạt 4.338,5 tỷ đồng, so tháng trước giảm 8,15% và giảm 3,45% so tháng cùng kỳ năm trước; trong đó, Tổng mức bán lẻ hàng hoá ước đạt 3.186,8 tỷ đồng, giảm 2,21% so tháng trước và tăng 7,26% so tháng cùng kỳ; Dịch vụ ước đạt 419,3 tỷ đồng, giảm 10,7% so tháng trước và giảm 14,56% so tháng cùng kỳ; Lưu trú - ăn uống ước đạt 732,4 tỷ đồng, giảm 26,4% so tháng trước và giảm 29,03% so tháng cùng kỳ.

Luỹ kế 3 tháng ước đạt 14.645,4 tỷ đồng, tăng 3,4% so cùng kỳ năm trước (quý 1/2018 tăng 12,72% so với năm 2017; quý 1/2019 tăng 12,64% so với năm 2018), trong đó, Tổng mức bán lẻ hàng hoá ước đạt 10.130,1 tỷ đồng, tăng 7,76%; Dịch vụ ước đạt 1.480 tỷ đồng, giảm 2,03% so cùng kỳ; dịch bệnh viêm phổi Covid-19 đang làm người tiêu dùng thay đổi thói quen mua sắm, việc hạn chế đi đến chỗ đông người đã làm cho người tiêu dùng chuyển sang chọn hình thức mua sắm online để hạn chế số lần phải đến các cửa hàng mua sắm trực tiếp, giảm nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, đồng thời việc tạm ngừng cấp visa cho du khách nước ngoài đã ảnh hưởng đến dịch vụ lưu trú và ăng uống, ước tính doanh thu lưu trú, ăn uống đạt 3.035,3 tỷ đồng, giảm 6,7%, so cùng kỳ năm trước.

Description: http://cucthongke.vn/fckeditor/editor/filemanager/connectors/aspx/FCKeditor/img/tongmuc01.jpg

Nhìn chung, trong quý, hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn tỉnh đã trở lại, tuy nhiên sức mua trên thị trường sau Tết Nguyên đán giảm do ảnh hưởng bởi dịch bệnh viêm phổi Covid-19 gây ra. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, tỉnh Bình Thuận đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ về việc bình ổn giá sau dịp Tết Nguyên Đán, đặc biệt là việc chuẩn bị các nguồn hàng, nhu yếu phẩm cần thiết cho công tác phòng chống dịch bệnh viêm phổi Covid-19, đến nay tình hình cung cầu hàng hoá các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu trên địa bàn vẫn giữ ổn định, không có tình trạng thiếu hàng. Bên cạnh một số mặt hàng nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ cho người tiêu dùng, một số mặt hàng phục vụ y tế như: khẩu trang, dụng cụ khử trùng, khử khuẩn, các loại thuốc bổ, thuốc tăng sức đề kháng,... có sức mua tăng mạnh khi dịch bệnh bùng phát trên địa bàn của tỉnh. 

- Trong quý, công tác tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, quản lý địa bàn, nắm tình hình giá cả, biến động được tăng cường, qua đó phát hiện nhanh, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của các đối tượng kinh doanh theo quy định của pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi để hàng hoá lưu thông trên thị trường, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng gây bất ổn thị trường. Trong tháng 02 năm 2020, ngành chức năng đã kiểm tra 58 vụ, phát hiện và xử lý 06 vụ vi phạm, trong đó 01 vụ vi phạm hàng nhập lậu, 01 vụ vi phạm trong kinh doanh, 03 vụ vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, 01 vụ vi phạm trên các lĩnh vực khác,... đã xử phạt và thu nộp ngân sách Nhà nước 244,5 triệu đồng. Luỹ kế 2 tháng đã kiểm tra 257 vụ, phát hiện và xử lý 102 vụ vi phạm trong đó có 08 vụ vi phạm hàng cấm, 08 vụ vi phạm hàng nhập lậu, 01 vụ vi phạm đầu cơ, găm hàng và sai phạm trong lĩnh vực giá, 33 vụ vi phạm trong kinh doanh, 27 vụ vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, 25 vụ vi phạm trên các lĩnh vực khác,... đã xử phạt và thu nộp ngân sách Nhà nước 790,8 triệu đồng.

- Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3/2020 so tháng trước giảm 0,5%; so với tháng cùng kỳ năm trước (sau 01 năm) tăng 5,28%; bình quân 3 tháng năm 2020 tăng 5,88% so bình quân 3 tháng năm 2019; so với tháng 12/2019 (sau 3 tháng) chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,19%.

So với tháng trước, trong mức giảm 0,5% của chỉ số giá tiêu dùng có 5 nhóm hàng hàng hoá và dịch vụ giảm: Nhóm giao thông giảm mạnh nhất, giảm 5,34%, do tác động điều chỉnh của giá xăng dầu giảm vào ngày 15/3/2020 làm cho chỉ số giá nhóm giao thông giảm, do ảnh hưởng dịch bệnh viêm phổi Covid-19 làm cho nhu cầu đi lại người dân hạn chế. Văn hóa, giải trí và du lịch giảm 1,4%, ảnh hưởng của dịch bệnh viêm phổi Covid-19 dẫn đến nhu cầu đi lại, du lịch giảm mạnh nên giá các tour du lịch trong nước giảm 4,65%, du lịch ngoài nước giảm 6,62%; giá khách sạn, nhà nghỉ giảm 2,92% so với tháng trước. Nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng giảm 1,38%, do tác động điều chỉnh giá gas trong tháng 3/2020 giảm 6,09% so với tháng 2/2020; chỉ số giá dầu hỏa giảm 12,16% do giá dầu hỏa được điều chỉnh giảm ngày 15/3/2020. Đồ uống và thuốc lá giảm 0,86%, chủ yếu các mặt hàng rượu bia giảm 2,48%, do ảnh hưởng dịch xảy ra trên địa bàn tỉnh trong tháng 3, nên các nhà hàng ăn uống, quán nhậu đóng cửa buôn bán trong thời gian dài, lượng tiêu thụ bị giảm mạnh, làm ảnh hưởng giá bán thị trường các mặt hàng rượu bia cũng giảm theo. May mặc, mũ nón, giầy dép giảm 0,5%, sau tết nhu cầu mua sắm quần áo, giầy dép giảm, do hạn chế đi lại trong thời gian dịch nên giá một số mặt hàng giảm như: quần áo may sẵn giảm 0,77%; giá quần, áo sơ mi nam giảm 0,83%; giá giầy dép giảm 0,08%, mũ nón giảm 0,27%. Có 3 nhóm hàng tăng: Hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,56% (trong đó nhóm lương thực tăng 1,28% do giá gạo tăng; thực phẩm tăng 0,36%); Hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,33%; Thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,17%, tăng chủ yếu ở các mặt hàng xà phòng và chất tẩy rửa tăng 0,44% so với tháng trước do ảnh hưởng dịch nhu cầu mua sắm phục vụ cho sức khoẻ gia đình tăng. Có 3 nhóm hàng ổn định là Thuốc và dịch vụ y tế, Bưu chính viễn thông, Giáo dục, không tăng so với tháng trước.

Description: http://cucthongke.vn/fckeditor/editor/filemanager/connectors/aspx/FCKeditor/img/cpi01.jpg

Nhìn chung, chỉ số giá tiêu dùng tháng 3 giảm so với tháng trước, do sự điều hành của Chính phủ về giá xăng dầu, giá gas cùng với ảnh hưởng của Dịch bệnh viêm phổi Covid-19 là các nguyên nhân chính để chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3/2020 giảm 0,5% so với tháng trước, tăng 0,19% so với tháng 12/2019, tăng 5,28% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 3 tháng đầu năm 2020, CPI tăng 5,88% so với cùng kỳ năm 2019. Dịch bệnh viêm phổi Covid-19 ảnh hưởng tới sức tiêu thụ của thị trường đối với các nhóm hàng Hàng ăn và dịch vụ ăn uống, giao thông, du lịch, lễ hội,... tác động tới tâm lý người tiêu dùng, cũng như hạn chế các hoạt động vui chơi, giải trí, du lịch, lễ hội,... của khách du lịch trong thời điểm dịch  đang diễn ra; nhu cầu tiêu thụ rượu, bia giảm do ảnh hưởng từ Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Du lịch

Dự ước trong tháng 3 các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh đón và phục vụ 312,2 ngàn lượt khách, giảm 27,99% so tháng trước và giảm 33,87% so tháng cùng kỳ năm trước; ngày khách phục vụ đạt 506,3 ngàn ngày khách, giảm 30,82% so tháng trước và giảm 33,94% so tháng cùng kỳ năm trước. Luỹ kế 3 tháng ước đạt 1.331,7 ngàn lượt khách, giảm 10,32% so cùng kỳ năm trước, ngày khách ước đạt 2.215,4 ngàn ngày khách, giảm 9,36% so cùng kỳ năm trước.

Do ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh viêm phổi Covid-19 đến lĩnh vực du lịch dẫn đến khách quốc tế đến tỉnh giảm mạnh, dự ước số lượt khách quốc tế trong tháng 3 đạt 34,8 ngàn lượt khách, giảm 30,58% so tháng trước và giảm 44,5% so tháng cùng kỳ năm trước; ngày khách phục vụ đạt 108,2 ngàn ngày khách, giảm 30,47% so tháng trước và giảm 42,41% so tháng cùng kỳ năm trước. Luỹ kế 3 tháng ước đạt 164,4 ngàn lượt khách, giảm 16,25% so cùng kỳ năm trước, ngày khách ước đạt 513,4 ngàn ngày khách, giảm 14,92% so cùng kỳ năm trước. Cơ cấu khách du lịch đến từ Nga chiếm tỷ trọng cao nhất chiếm 37,69%; Hàn Quốc chiếm 11,2%; Đức chiếm 6,71%; Thái Lan chiếm 5,02%; Pháp chiếm 3,72%; Ba Lan chiếm 3,31%; Anh chiếm 3,07%; Trung Quốc chiếm 2,18%,...

Description: http://cucthongke.vn/fckeditor/editor/filemanager/connectors/aspx/FCKeditor/img/luotkhach.jpg

Doanh thu từ hoạt động du lịch trong tháng 3 ước đạt 766,6 tỷ đồng, giảm 32,21% so tháng trước và giảm 37,42% so cùng kỳ năm trước; luỹ kế 3 tháng ước đạt 3.386 tỷ đồng, giảm 8,66% so cùng kỳ năm trước.

Nhìn chung, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh ảnh hưởng khá nặng do dịch bệnh viêm phổi Covid-19 gây ra. Tình trạng khách hủy tour, hủy đặt chỗ, hủy dịch vụ, không lên kế hoạch đi du lịch,… là phổ biến hiện nay. Lượng khách đến cũng như doanh thu giảm mạnh làm ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh của các cơ sở, doanh nghiệp kinh doanh du lịch. Tình hình tiếp tục xấu đi với các quy định hạn chế đi lại từ các vùng có dịch được gia tăng trong tháng 3 khi dịch bệnh viêm phổi Covid-19 đã xảy ra trên địa bàn tỉnh; các hoạt động lễ hội, dịch vụ vui chơi giải trí, ăn uống, karaoke, bar, hát với nhau, internet, game online, các cơ sở tập gym, yoga đều bị tạm dừng trên địa bàn toàn tỉnh cho đến khi công bố hết dịch.

3. Xuất, nhập khẩu:

- Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá tháng 3 ước đạt 35,65 triệu USD, tăng 3,35% so tháng trước và giảm 0,15% so với cùng kỳ năm trước. Luỹ kế 3 tháng ước đạt 101 triệu USD, tăng 2,93% so cùng kỳ năm trước; trong đó, nhóm hàng thủy sản ước đạt 31 triệu USD, tăng 11,83% so cùng kỳ; nhóm hàng nông sản ước đạt 1,5 triệu USD, giảm 49,41% so cùng kỳ; nhóm hàng hoá khác ước đạt 68,5 triệu USD, tăng 1,57% so cùng kỳ. Khu vực kinh tế tư nhân vẫn nắm vai trò đầu tàu về kim ngạch xuất khẩu 3 tháng đầu năm 2020 đạt 81,5 triệu USD, tăng 10,95% so cùng kỳ, kinh tế nhà nước giảm 87,24% và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài giảm 18,76% so với cùng kỳ năm trước. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của tỉnh như sau:

+ Hàng dệt, may: Kim ngạch xuất khẩu 3 tháng ước đạt 44 triệu USD, tăng 4,91% so cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 43,56% kim ngạch xuất khẩu cả tỉnh. Mặt hàng dệt may xuất khẩu vẫn giữ được mức tăng trưởng, thị trường xuất khẩu chủ yếu là Nhật Bản; đến nay các doanh nghiệp sản xuất hàng dệt may vẫn đủ nguyên liệu sản xuất trong tháng 3 và tháng 4, 75% nguyên liệu được nhập khẩu từ thị trường Nhật Bản.

+ Các mặt hàng như giấy và sản phẩm từ giấy, sản phẩm gỗ vẫn tăng so cùng kỳ; các mặt hàng này chủ yếu xuất đi thị trường Nhật, Bỉ, Mỹ. Sản phẩm gỗ kim ngạch xuất khẩu 3 tháng ước đạt 3,42 triệu USD, tăng 36,44% so cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 3,39%; Giấy và các sản phẩm từ giấy kim ngạch xuất khẩu ước đạt 4,01 triệu USD, tăng 27,73% so cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 3,97% kim ngạch xuất khẩu. Riêng, mặt hàng giầy, dép các doanh nghiệp ngay từ đầu năm đã ký được hợp đồng cho cả năm, tuy nhiên qua 3 tháng tình hình xuất khẩu chưa được khả quan, ước đạt 10,7 triệu USD, giảm 12,82% so cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 10,59% kim ngạch xuất khẩu.

+ Hàng thuỷ sản: Kim ngạch xuất khẩu 2 tháng ước đạt 31 triệu USD, tăng 11,83% so cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 30,69% kim ngạch xuất khẩu của tỉnh. Hàng xuất khẩu thuỷ sản của tỉnh chủ yếu xuất khẩu sang các thị trường như Đức, Nhật Bản, Anh.

- Về thị trường hàng hoá xuất khẩu, Nhật bản là thị trường xuất khẩu lớn nhất trong quý 1/2020 với kim ngạch đạt 43,4 triệu USD, tăng 12,04% so với cùng kỳ năm trước; Đài Loan đạt 13,8 triệu USD, tăng 2,1%; Hoa Kỳ đạt 8,9 triệu USD, giảm 32,47%; Hàn Quốc đạt 5,8 triệu USD, giảm 21,78%; Trung Quốc đạt 0,9 triệu USD, giảm 8,05%; thị trường Châu Á đạt 66,2 triệu USD, tăng 1,86%; thị trường Châu Âu đạt 14,8 triệu USD, tăng 73,04%; thị trường Châu Mỹ đạt 14,8 triệu USD, giảm 23,9%; thị trường Châu Đại Dương đạt 0,7 triệu USD, tăng 19,45%.

- Ủy thác xuất khẩu 3 tháng đầu năm 2020 ước đạt 4,01 triệu USD, tăng 3,99% so với cùng kỳ; chủ yếu tăng ở mặt hàng bộ quần áo, mực tươi.

- Nhập khẩu 3 tháng đầu năm 2020 ước đạt 160 triệu USD giảm 49,93% so với cùng kỳ; giảm chủ yếu ở mặt hàng như máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác.

Description: http://cucthongke.vn/fckeditor/editor/filemanager/connectors/aspx/FCKeditor/img/knxk01.jpg

Nhìn chung, kim ngạch xuất khẩu hàng hoá 3 tháng đầu năm 2020 có tốc độ tăng trưởng thấp tăng 2,93% so quý cùng kỳ năm trước (quý 1/2018 tăng 9,55% so năm 2017; quý 1/2019 tăng 8,24% so năm 2018), một phần là do ảnh hưởng của dịch bệnh viêm phổi Covid-19 xảy ra trên toàn cầu, bị ảnh hưởng nhiều nhất vẫn là nhóm hàng nông sản ước đạt 1,5 triệu USD, giảm 49,41% so với cùng kỳ. Mặt hàng cao su trong quý 1 giảm sâu do không xuất khẩu được, mặt hàng thanh long cũng bị tác động mạnh bởi dịch bệnh viêm phổi Covid-19, trong 3 tháng đầu năm mặt hàng này giảm 27,66% so với cùng kỳ năm trước.

4. Giao thông vận tải:

- Vận tải hành khách:

+ Ước tháng 3 đã vận chuyển 2.072,06 nghìn hành khách và luân chuyển 104,13 triệu hk.km. Lũy kế 3 tháng, toàn tỉnh đã vận chuyển 6.959,22 nghìn hành khách, tăng 2,78% so cùng kỳ và luân chuyển 344,78 triệu hk.km, tăng 2,47% so cùng kỳ năm trước.

+ Xét theo lĩnh vực, trong tháng 3 vận chuyển hành khách đường bộ đạt 2.056,92 nghìn hành khách, lũy kế 3 tháng đạt 6.910,60 nghìn hành khách, tăng 2,86% so cùng kỳ; vận chuyển hành khách đường thủy đạt 15,14 nghìn hành khách, lũy kế 3 tháng đạt 48,62 nghìn hành khách, giảm 6,49% so cùng kỳ; luân chuyển hành khách đường bộ đạt 102,42 triệu hk.kmm, lũy kế 3 tháng đạt 339,33 triệu hk.km, tăng 2,64% so cùng kỳ; luân chuyển hành khách đường thủy đạt 1,70 triệu hk.km, lũy kế 3 tháng đạt 5,45 triệu hk.km, giảm 6,76% so cùng kỳ năm trước.

- Vận tải hàng hoá:

+ Ước tháng 3 vận chuyển hàng hoá đạt 826,08 nghìn tấn và luân chuyển hàng hoá đạt 45,72 triệu tấn.km. Lũy kế 3 tháng, toàn tỉnh đã vận chuyển 2.713,05 nghìn tấn hàng hoá, tăng 7,89% so cùng kỳ và luân chuyển hàng hoá đạt 151,10 triệu tấn.km, tăng 7,55% so cùng kỳ năm trước.

+ Xét theo lĩnh vực, trong tháng 3 vận chuyển hàng hoá đường bộ đạt 824,47 nghìn tấn, lũy kế 3 tháng đạt 2.707,96 nghìn tấn, tăng 7,92% so cùng kỳ; vận chuyển hàng hoá đường thủy đạt 0,74 nghìn tấn, lũy kế 3 tháng đạt 2,35 nghìn tấn, tăng 1,64% so cùng kỳ; luân chuyển hàng hoá đường bộ đạt 44,98 triệu tấn.km, lũy kế 3 tháng đạt 148,78 triệu tấn.km, tăng 7,84% so cùng kỳ; luân chuyển hàng hoá đường thủy đạt 90 nghìn tấn.km, lũy kế 3 tháng đạt 280 nghìn tấn.km, tăng 2,18% so cùng kỳ năm trước.

- Cảng quốc tế Vĩnh Tân: Khối lượng bốc xếp hàng hoá tháng 3 ước đạt 30.000 tấn, lũy kế 3 tháng đạt 72.568 tấn. Các mặt hàng chủ yếu thông qua cảng gồm quặng Ilmenite, cát, tro bay, xi măng,... Ước doanh thu 3 tháng đầu năm đạt 3,887 tỷ đồng.

Nhìn chung, trong tháng 3 do ảnh hưởng nhiều của dịch bệnh viêm phổi Covid-19, nên các chuyến vận chuyển hành khách giảm 12,72% so với tháng trước và giảm 3,74% so với cùng kỳ. Hầu hết xe buýt, xe khách, tàu khách,... đều giảm chuyến, các tour du lịch cũng hủy tham quan, hành khách cũng ngại đi lại, ít di chuyển để chống dịch bệnh. Công tác tuần tra, kiểm soát được duy trì thường xuyên, phối hợp tốt với các ngành chức năng giải tỏa các tụ điểm lấn chiếm lòng lề đường; tăng cường tuần tra, kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng xe quá khổ, quá tải, các phương tiện chở quá số người quy định, chạy sai lịch trình,… qua đó chấn chỉnh và nâng cao chất lượng vận tải. Đồng thời triển khai tuyên truyền cho các đơn vị kinh doanh vận tải công cộng thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của ngành y tế. Hạn chế các phương tiện vận tải hành khách đi, đến các khu vực đang có dịch.

IV. Thu, chi ngân sách; hoạt động tín dụng

1. Thu ngân sách:

Ước thu ngân sách tháng 3 đạt 600 tỷ đồng. Lũy kế 3 tháng đạt 2.712,75 tỷ đồng, đạt 25,23% dự toán năm, giảm 16,71% so cùng kỳ năm trước; trong đó thu nội địa (trừ dầu) đạt 2.087,62 tỷ đồng, đạt 27,29% dự toán năm, giảm 8,32%. Trong tổng thu ngân sách gồm: Thu thuế, phí 1.826,85 tỷ đồng, đạt 27,28% dự toán năm, giảm 8,48%; thu tiền nhà, đất 260,76 tỷ đồng, đạt 27,36% dự toán năm, giảm 7,13% (trong đó, thu tiền sử dụng đất 176,14 tỷ đồng, đạt 25,16% dự toán năm, giảm 8,7%); thu dầu thô 372,71 tỷ đồng, đạt 28,67% dự toán năm, giảm 12,67% và thu thuế xuất nhập khẩu 252,42 tỷ đồng, đạt 14,02% dự toán năm, giảm 54,39% so cùng kỳ năm trước.

Description: http://cucthongke.vn/fckeditor/editor/filemanager/connectors/aspx/FCKeditor/img/tns01(1).jpg

Dự ước các khoản thu quý 1/2020 tăng (giảm) so cùng kỳ năm trước như sau: Thu từ doanh nghiệp nhà nước 260,79 tỷ đồng (giảm 26,32%), thu doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 277,48 tỷ đồng (giảm 2,08%), thu ngoài quốc doanh 292,71 tỷ đồng (giảm 27,26%), thuế thu nhập cá nhân 166,31 tỷ đồng (giảm 7,14%), thuế bảo vệ môi trường 127,73 tỷ đồng (giảm 10,62%); lệ phí trước bạ 64,71 tỷ đồng (giảm 25,74%); thu từ các loại phí, lệ phí 49,51 tỷ đồng (tăng 11,79%); thu khác ngân sách 49,41 tỷ đồng (giảm 7,05%); thu xổ số kiến thiết 521,62 tỷ đồng (tăng 25,10%); thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 7,76 tỷ đồng (giảm 75,14%); thu tiền thuê mặt đất, mặt nước 83,58 tỷ đồng (tăng 0,52%); thu tiền sử dụng đất 176,14 tỷ đồng (giảm 8,7%); thu từ dầu thô 372,71 tỷ đồng (giảm 12,67%) và thu thuế xuất nhập khẩu đạt 252,42 tỷ đồng (giảm 54,39%).

Nhìn chung, trong quý 1/2020, do ảnh hưởng của thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý dài ngày, đồng thời chịu sự tác động của dịch bệnh viêm phổi Covid-19 đã ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, từ đó ảnh hưởng tới hoạt động thu, chi ngân sách của tỉnh trong 3 tháng đầu năm.

2. Chi ngân sách:

Ước chi ngân sách địa phương trong tháng 3 ước thực hiện 650 tỷ đồng; lũy kế 3 tháng 2.659,3 tỷ đồng; trong đó chi đầu tư phát triển 546,39 tỷ đồng, chi thường xuyên 1.332,34 tỷ đồng. Trong chi ngân sách, đã bám sát theo Quyết định giao dự toán của Chủ tịch UBND tỉnh; đồng thời, tăng cường công tác theo dõi, đánh giá, kiểm tra, thanh tra, giám sát việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong quản lý ngân sách nhà nước.

3. Hoạt động tín dụng:

- Tình hình thực hiện lãi suất: Hiện nay, lãi suất huy động đối với tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng đến dưới 6 tháng là 4,3-5%/năm; kỳ hạn từ 6 tháng đến 12 tháng là 5,3-7,3%/năm; kỳ hạn từ trên 12 tháng trở lên là 6,8-7,4%/năm; lãi suất cho vay các khoản vay mới ở các lĩnh vực ưu tiên ngắn hạn 5,5-6%/năm (riêng Quỹ tín dụng nhân dân là 7%/năm), các lĩnh vực khác từ 7,5-9,5%/năm; lãi suất cho vay trung và dài hạn phổ biến từ 10-12%/năm.

- Hoạt động huy động vốn: Được tiếp tục đẩy mạnh để tạo nguồn cho vay phục vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương. Luỹ kế 3 tháng (tính đến 31/3/2020) vốn huy động đạt 39.200 tỷ đồng, tăng 0,5% so với cuối năm 2019.

- Hoạt động tín dụng: Các Tổ chức tín dụng tiếp tục mở rộng cho vay đi đôi với an toàn và hiệu quả, gắn với thực hiện các chính sách của trung ương và địa phương. Luỹ kế 3 tháng (tính đến 31/3/2020) dư nợ đạt 59.869 tỷ đồng, tăng 1,5% so với cuối năm 2019.

- Vốn tín dụng được tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên gắn với thực hiện các chính sách của trung ương và địa phương, trong đó dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn đạt 32.894 tỷ đồng, chiếm 55,4% tổng dư nợ; dư nợ cho vay xuất khẩu đạt 541 tỷ đồng, chiếm 1,0% tổng dư nợ; dư nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa  đạt 13.391 tỷ đồng, chiếm 22,6% tổng dư nợ. Dư nợ cho vay các đối tượng chính sách xã hội đạt 2.759 tỷ đồng.

- Chính sách tín dụng đối với thủy sản theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP: Dư nợ đạt 966,7 tỷ đồng (cho vay đóng mới tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ là 297,7 tỷ đồng, cho vay đóng mới tàu khai thác hải sản xa bờ là 656,7 tỷ đồng; cho vay nâng cấp tàu 12,3 tỷ đồng), trong đó nợ xấu 24,4 tỷ đồng/6 tàu; dư nợ cơ cấu lại thời hạn 76,6 tỷ đồng/77 tàu.

- Cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch theo Quyết định số 813/QĐ-NHNN và Nghị quyết số 30/NQ-CP: Dư nợ cho vay đạt 321 tỷ đồng phục vụ nuôi tôm giống, tôm thịt, nuôi tôm giống công nghệ cao, chăn nuôi bò sữa công nghệ cao; dư nợ cho vay chăn nuôi lợn, sản xuất thuốc thú y, thức ăn gia súc đạt 484 tỷ đồng.

- Cho vay hỗ trợ nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP: Hiện đang được triển khai tại Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh với dư nợ đạt 27,4 tỷ đồng/69 hộ.

- Chất lượng tín dụng: Các Tổ chức tín dụng tiếp tục triển khai các giải pháp xử lý nợ xấu và nâng cao chất lượng tín dụng. Đến 29/02/2020, nợ xấu (nội bảng) trên địa bàn là 410 tỷ đồng, chiếm 0,69% tổng dư nợ, tăng 0,12% so với cuối năm 2019.

- Hoạt động thanh toán, cung ứng tiền mặt: Tiếp tục tăng cường đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, chuyển lương qua tài khoản, thanh toán qua POS. Mạng lưới ATM, POS tiếp tục được mở rộng, hoạt động thông suốt và an toàn. Đến 29/02/2020, trên địa bàn có 184 máy ATM (tăng 9 máy so với cuối năm 2019) và 1.636 máy POS (tăng 16 máy so với cuối năm 2019), hầu hết máy POS được kết nối liên thông giữa các ngân hàng với nhau, góp phần thúc đẩy phát triển thanh toán không dùng tiền mặt.

- Tình hình thị trường ngoại tệ và vàng trên địa bàn: Các Tổ chức tín dụng trên địa bàn đã bám sát và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước về lãi suất huy động ngoại tệ, quy định cho vay bằng ngoại tệ, các quy định về mua bán ngoại tệ. Diễn biến thị trường vàng, ngoại hối trên địa bàn tiếp tục ổn định, các nhu cầu mua ngoại tệ hợp pháp đều được đáp ứng đầy đủ, kịp thời, các giao dịch mua bán ngoại tệ được thực hiện thông suốt. Doanh số mua bán ngoại tệ trong tháng 02/2020 đạt 135,6 triệu USD, doanh số chi trả kiều hối đạt 17,4 triệu USD.

Nhìn chung, trong quý các tổ chức tín dụng triển khai thực hiện các giải pháp hỗ trợ cho khách hàng khi gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là những ngành, lĩnh vực có thể bị ảnh hưởng nhiều của dịch bệnh viêm phổi Covid-19 (như du lịch, nông nghiệp, xuất khẩu…); tập trung thực hiện các giải pháp đẩy mạnh huy động vốn, tạo nguồn cho vay đáp ứng kịp thời nhu vốn cho doanh nghiệp và người dân, trong đó tập trung vào các lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, doanh nghiệp nhỏ và vừa, xuất khẩu; thường xuyên thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, đối thoại doanh nghiệp; đẩy mạnh công tác thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển mạng lưới ATM và POS,…

V. Lĩnh vực Văn hoá - Xã hội

1. Hoạt động văn hoá:

Trong quý tập trung tuyên truyền hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý 2020; Chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020); 89 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2020); 61 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959 - 03/3/2020); 31 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989 - 03/3/2020); 74 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2020); Ngày quốc tế phụ nữ (8/3), thực hiện tuyên truyền xe loa, lắp đặt pa nô, bảng khuyến cáo về phòng, chống dịch bệnh viêm phổi Covid-19 gây ra trên địa bàn tỉnh,…

Các hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp được biểu diễn phục vụ chính trị; Biểu diễn Chương trình “Lễ hội Giao thừa Canh Tý” 2020 phục vụ nhân dân thành phố Phan Thiết và huyện Hàm Thuận Nam; biểu diễn phục vụ nhân dân và du khách tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các resort tại khu vực Hàm Tiến, Mũi Né. Tổ chức Chung kết xếp hạng Liên hoan “Tình khúc Bolero” tỉnh Bình Thuận lần thứ III năm 2020; Triển lãm ảnh chủ đề “Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng gắn với mừng Xuân Canh Tý”, với 50 tấm tranh cổ động lớn và 100 ảnh của Câu lạc bộ Nhiếp ảnh. Đội Tuyên truyền và Chiếu phim lưu động biểu diễn chương trình ca múa nhạc và kịch bản tuyên truyền “Ngáo đá” phục vụ tại trại giam Huy Khiêm và các huyện, thị xã (08 buổi),… Ước thực hiện quý I/2020 đã chiếu phim 134 buổi phục vụ nhân dân vùng sâu, miền núi, thiếu nhi, với 55.100 lượt người xem.

Hoạt động Thư viện: Cấp mới 211 thẻ (thiếu nhi 37 thẻ), với 709.041 lượt bạn đọc (lượt bạn đọc tại thư viện: 12.130, qua web site: 696.911); luân chuyển 723.142 lượt tài liệu (lượt tài liệu tại thư viện: 26.231, lượt tài liệu qua website: 696.911). Sưu tầm 295 tin, bài cho tập Thông tin tư liệu Bình Thuận; 66 tin, bài Chuyên mục Thông tin kinh tế. Biên soạn Thông tin chuyên đề mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý 2020; dán bảng tuyên truyền 126 trang, bài và cập nhật 560 tin trên website Thư viện tỉnh. Tổ chức Hội Báo Xuân Canh Tý năm 2020 tại 02 điểm (Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh Bình Thuận và Trung tâm Văn hoá, Thể thao huyện Bắc Bình), với 160 loại báo Xuân của Trung ương, các tỉnh và ấn phẩm địa phương, thu hút 975 lượt bạn đọc. Phục vụ 3.000 bản sách qua xe Thư viện lưu động, thu hút 267 lượt bạn đọc (Mùng 3 Tết).

Hoạt động bảo tồn, bảo tàng, phát huy các giá trị lịch sử văn hoá đem lại cho du khách tham quan, thưởng lãm nhiều trải nghiệm quý báo về con người văn hoá Bình Thuận. Lũy kế 3 tháng (tính đến 15/3/2020), đã đón 57.552 lượt khách, trong đó 13.814 lượt khách nước ngoài. Trưng bày, triển làm trên 247 ảnh tư liệu, ảnh nghệ thuật, chủ đề “Phan Thiết xưa”, “sắc màu Bình Thuận”, “Hành trình vươn tới những ước mơ”, ảnh tư liệu các kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam từ lần thứ I đến lần thứ XII (năm 1930-2016). Sưu tầm 17 hiện vật, ước đến cuối quý đạt 30 hiện vật. Tiến hành khảo sát, khoanh vùng lập hồ sơ khoa học Bãi đá bảy màu, huyện Tuy Phong trình UBND tỉnh xếp hạng thắng cảnh cấp tỉnh năm 2020.

Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao truyền thống đã được tổ chức khá chu đáo với nội dung phong phú, hấp dẫn. Do ảnh hưởng của dịch bệnh viêm phổi Covid-19 gây ra, lượng khách du lịch quốc tế đến tỉnh bị ảnh hưởng rất nhiều. Ngành văn hoá đã tổ chức triển khai các biện pháp phòng, chống dịch dịch bệnh viêm phổi Covid-19 theo hướng dẫn chỉ đạo của Trung ương và địa phương, tại các điểm tham quan du lịch đều được trang bị các loại khẩu trang y tế miễn phí cho khách và tăng cường tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh, tờ rơi,… Bên cạnh đó, nhằm hạn chế tối đa nguy cơ bùng phát dịch trên diện rộng và để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 937/UBND-KGVXNV, ngày 16/3/2020 về việc tạm hoãn việc tổ chức đám cưới, liên hoan, sinh hoạt tập trung đông người.

2. Thể dục thể thao:

Thể dục, thể thao quần chúng: Đã tổ chức các hoạt động thể thao phục vụ tết Nguyên đán 2020 như Hội thi Đua thuyền truyền thống trên sông Cà Ty; giải Windsurf mở rộng lần thứ 21; Hội thi leo núi Tà Cú huyện Hàm Thuận Nam mở rộng lần thứ XXIII năm 2020; giải Chạy vượt đồi cát tại Hòn Rơm, Mũi Né. Phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Bình Dương tổ chức giải Xe đạp Nữ quốc tế Bình Dương mở rộng lần thứ X năm 2020 - Cúp Biwase,...

Hoạt động thể thao thành tích cao: Trong quý I/2020, tổng số huy chương đạt 04/110 huy chương (đạt 3,6% chỉ tiêu), trong đó 02/35 HCB (đạt 5,7% chỉ tiêu), 02/45 HCĐ (đạt 4,4% chỉ tiêu).

Công tác đào tạo, bồi dưỡng học sinh năng khiếu, vận động viên, hướng dẫn viên TDTT, cụ thể: Đào tạo 336 học sinh năng khiếu, vận động viên các tuyến. Xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình đào tạo vận động viên thể thao cơ sở năm 2020.

3. Giáo dục và Đào tạo

- Kết quả Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh năm học 2019-2020: Tổng số học sinh đạt giải 355 (đạt tỷ lệ 43,71%), so với năm học trước tăng 52 giải, trong đó 15 giải nhất (giảm 06 giải); 63 giải nhì (tăng 29 giải); 277 giải ba (tăng 29 giải).

- Kết quả Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia: Có 10 học sinh đạt giải (trong đó 01 học sinh giải nhì; 02 học sinh giải ba; 07 học sinh giải khuyến khích); so với năm học 2018-2019, tăng 01 giải khuyến khích.

- Kết quả Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh (dành cho học sinh trung học): Có 38 dự án tham gia dự thi; kết quả có 14 dự án đạt giải chính thức, 01 đơn vị đạt giải tập thể (ngoài ra có 06 dự án đạt giải chuyên biệt), cụ thể: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 04 giải ba, 08 giải khuyến khích và Trường THPT Đức Linh giải tập thể.

- Tỷ lệ học sinh bỏ học trong học kỳ I, năm học 2019-2020 có 373 học sinh, đạt tỷ lệ 0,16% (giảm 253 học sinh bỏ học so sới cùng kỳ năm học trước, tỷ lệ giảm 0,11%), cụ thể:

 + Cấp Tiểu học: Số học sinh bỏ học từ đầu năm học đến cuối học kỳ I là: 03 học sinh, tỷ lệ: 0,003% (giảm 0,017% với cùng kỳ năm học trước).

 + Cấp THCS: Số học sinh bỏ học từ đầu năm học đến cuối học kỳ I là: 302 học sinh, tỷ lệ: 0,39% (giảm 0,29% so với cùng kỳ năm học trước).

 + Cấp THPT: Số học sinh bỏ học từ đầu năm học đến cuối học kỳ I là: 68 học sinh, tỷ lệ: 0,20% (giảm 0,01% so với cùng kỳ năm học trước).

Nguyên nhân học sinh bỏ học chủ yếu do hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, có học lực yếu kém và các nguyên nhân khác.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh và để đảm bảo công tác phòng, chống dịch dịch bệnh viêm phổi Covid-19 tại địa phương, theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có công văn thông báo cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh nghỉ học như sau:

- Đợt 1: Công văn số 182/SGDĐT-GDTrH-GDCN-GDTX, ngày 02/02/2020 “về việc cho nghỉ học phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virut Corona gây ra” (từ ngày 03/02 đến hết ngày 09/02/2020).

- Đợt 2: Công văn số 249/SGDĐT-GDTrH-GDCN-GDTX, ngày 07/02/2020 “về việc cho học sinh nghỉ học thêm phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virut Corona gây ra” (từ ngày 10/02 đến hết ngày 16/02/2020).

- Đợt 3: Công văn số 516/UBND-KGVXNV, ngày 15/02/2020 “về việc cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19” (từ ngày 17/02 đến hết tháng 2/2020).

- Đợt 4: Công văn số 416/SGDĐT-GDTrH&CN-TX, ngày 28/02/2020 về việc cho học sinh, sinh viên đi học lại sau thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19. Cụ thể: Học sinh trung học phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên, sinh viên trên địa bàn tỉnh đi học trở lại kể từ ngày 02/3/2020; Đối với trẻ em mầm non, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 15/3/2020 và bắt đầu đi học lại từ ngày 16/3/2020.

- Đợt 5: Công văn số 499/SGDĐT-GDTrH&CN-TX, ngày 10/3/2020 về việc cho học sinh nghỉ học để chống dịch bệnh Covid-19, từ ngày 11/3/2020 cho đến khi có thông báo mới.

Bên cạnh đó ngành giáo dục đã phối hợp với ngành y tế tỉnh, tổ chức phun thuốc khử trùng cho 100% các cơ sở giáo dục, cơ sở nghề nghiệp, cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh để phòng, chống dịch bệnh viêm phổi Covid-19 nhầm đảm bảo an toàn khi học sinh các cấp trở lại lớp học. Ngoài ra, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, Ngành giáo dục đã quyết định không tổ chức kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 THCS cấp tỉnh năm học 2019-2020 (tại Công văn số 422/GDDĐT-TCCB&QLCLGD, ngày 02/3/2020) và các hoạt động có liên quan đến tập trung đông học sinh đều tạm dừng cho đến khi có thông báo mới. Sự gián đoạn này đã phần nào ảnh hưởng đến tinh thần học tập của học sinh, đồng thời gây ra các xáo trộn trong việc triển khai nhiều kế hoạch chuyên môn của ngành giáo dục, có khả năng làm ảnh hưởng đến chất lượng dạy - học, công việc của phụ huynh,...

4. Y tế

Theo số liệu công bố của Bộ Y tế, đến 14 giờ 00 phút, ngày 23/3 tỉnh Bình Thuận đã ghi nhận 9 trường hợp nhiễm dịch bệnh viêm phổi Covid-19 gây ra (trong đó, huyện Hàm Thuận Bắc 2 trường hợp, Tp. Phan Thiết 7 trường hợp) và 47 trường hợp đang theo dõi, giám sát tại bệnh viện và các khu cách ly tập trung  (có 01 trường hợp ho, sốt; 01 trường hợp sốt, ho khan đang được theo dõi, giám sát tại Bệnh viện Phổi), còn lại sức khỏe bình thường. Hiện nay, công tác phòng, chống dịch bệnh được các đơn vị tích cực triển khai, thành lập 20 số điện thoại đường dây nóng phục vụ công tác phòng chống dịch và phun thuốc khử khuẩn diện rộng trên địa bàn để phòng chống dịch bệnh viêm phổi Covid-19.

Thực hiện quy định luật phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, UBND tỉnh đã có Quyết định số 557/QĐ-UBND, ngày 12/3/2020 kể từ 0h ngày 13/3 đến 0h ngày 03/4/2020, cách ly 2 tuyến đường tại phường Đức Thắng, thành phố Phan Thiết để chống dịch Covid-19. Cụ thể, tuyến đường thứ nhất, đường Hoàng Văn Thụ, đoạn từ số nhà 38 (ngã tư Hoàng Văn Thụ - Ngô Sĩ Liên), đến nhà 48 (ngã tư Hoàng Văn Thụ - Chu Văn An). Tuyến thứ hai, đường Ngô Sĩ Liên đoạn từ ngã tư Hoàng Văn Thụ- Ngô Sĩ Liên đến số nhà 109 Ngô Sĩ Liên (ngã ba Ngô Sĩ Liên -Ngư Ông). Đồng thời phối hợp các ban ngành lập 02 điểm kiểm soát (số 1 - Phú Hài, số 2 - Khu vực Long Sơn, Suối nước thành phố Phan Thiết) đo thân nhiệt, giám sát triệu chứng ho, sốt, khó thở đối với các du khách tham quan. Ngoài các bệnh viện, trung tâm y tế,… Tỉnh đã chọn thêm 4 cơ sở làm điểm cách ly tập trung để tổ chức phòng chống dịch Covid-19: Trung tâm Sinh hoạt Dã ngoại thanh thiếu nhi tỉnh; Nhà khách Công an tỉnh; Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh; Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia thành phố Hồ Chí Minh - cơ sở 2. Tính đến ngày 23/3/2020 toàn tỉnh đã có 22 cơ sở thực hiện việc cách ly tập trung với tổng số giường là 1.867 giường.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và Trung tâm Y tế tuyến huyện đã triển khai xử lý, khử khuẩn môi trường tại các trường học trên địa bàn tỉnh, đến nay đã hoàn thành việc xử lý, kết quả khử khuẩn môi trường tại các trường học trên địa bàn tỉnh: 967/967 trường (trong đó có 493 trường mầm non, mẫu giáo; 316 trường tiểu học; 125 trường Trung học cơ sở; 33 trường Trung học phổ thông) đạt 100%, số cloramin B đã sử dụng 820 kg.

Tình hình ngộ độc thực phẩm: Trong quý đã xảy ra 01 vụ ngộ độc thực phẩm với tổng số 16 người mắc (trong đó: 01 người nhập viện và 01 người tử vong); theo ngành chức năng xác định nguyên nhân nghi ngờ ngộ độc do độc tố tự nhiên từ cá nóc mú.

Nhìn chung, các bệnh viện thực hiện tốt công tác cấp cứu, khám và điều trị bệnh nhân. Thực hiện tốt các nhiệm vụ sẵn sàng tiếp nhận, điều trị các trường hợp bệnh nhân nhiễm dịch bệnh viêm phổi Covid-19, chuẩn bị sẵn sàng các khu cách ly, thành lập các đội đáp ứng nhanh hỗ trợ điều trị cho tuyến dưới, chuẩn bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ, thuốc, hoá chất phòng chống dịch. Theo đó, 04 bệnh viện (Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận, Bệnh viện Đa khoa khu vực phía Nam và Bệnh viện Đa khoa khu vực La Gi) thực hiện chức năng thu dung, điều trị đều chuẩn bị đầy đủ, tổ chức các khu vực cách ly đúng theo quy định.

5. Thông tin và Truyền thông; Khoa học - Công nghệ:

- Thông tin và Truyền thông: Trong quý 1/2020, công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng kịp thời, đa dạng. Đáng chú ý các báo tập trung đăng tin, bài về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm phổi Covid-19 và những nỗ lực ngăn chặn dịch của tỉnh nhà. Thông tin liên lạc đảm bảo thông suốt đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ nhân dân; hạ tầng mạng lưới bưu chính, viễn thông được đầu tư theo hướng hiện đại, chất lượng các dịch vụ ngày càng được nâng lên. Hạ tầng mạng viễn thông 3G, 4G được phát triển mở rộng; đảm bảo an toàn mạng lưới thông tin, thông tin liên lạc thông suốt phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của các cơ quan nhà nước và phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Mạng lưới phục vụ bưu chính, viễn thông với 1.150 cơ sở kinh doanh dịch vụ bưu chính – viễn thông; tổng số thuê bao điện thoại cố định là 38.320 thuê bao, tổng số thuê bao Internet ước đạt 128.340 thuê bao, tỷ lệ người sử dụng Internet (quy đổi) là 59,5%.

Các sở, ngành, địa phương đã tích cực trong việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động chuyên môn. Các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước đã phát huy hiệu quả tốt, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, thúc đẩy cải cách hành chính, minh bạch hoá thông tin, phục vụ chỉ đạo điều hành, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin và phòng chống mã độc trong các cơ quan nhà nước được quan tâm thực hiện.

Khoa học - Công nghệTrong quý 1/2020, hoạt động khoa học và công nghệ tiếp tục được chú trọng. Đã bàn giao 4 nhiệm vụ khoa học công nghệ đã nghiệm thu cho 28 cơ quan, đơn vị, địa phương để triển khai ứng dụng vào thực tiễn. Tổ chức họp hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ đợt 1 năm 2020 với đề xuất 10 nhiệm vụ khoa học công nghệ (đang chờ phê duyệt danh mục nhiệm vụ thực hiện trong năm 2020). Các giải pháp nhằm hỗ trợ thúc đẩy hình thành và phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ, phát triển thị trường khoa học và công nghệ, hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đã được triển khai thực hiện.

6. Xây dựng; Tài nguyên - môi trường

Công tác quản lý quy hoạch, xây dựng và trật tự đô thị trên địa bàn tỉnh luôn được quan tâm chỉ đạo. Chủ động trong công tác rà soát, điều chỉnh quy hoạch đô thị; lập chương trình kế hoạch phát triển đô thị. Hoàn thành điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Phan Thiết đến năm 2040, điều chỉnh Quy hoạch về chỉ giới xây dựng nhà ở và công trình xây dựng dọc theo các Quốc lộ, tỉnh lộ và huyện lộ thuộc địa bàn nông thôn chưa có quy hoạch xây dựng được duyệt trên địa tỉnh. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trên lĩnh vực xây dựng và việc thực hiện các quy định pháp luật trong kinh doanh bất động sản, xử lý nghiêm các vi phạm.

Tăng cường công tác quản lý đất đai, triển khai lập kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025 của tỉnh, thẩm định kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được 811,96 ha, đạt 24,1% kế hoạch (Trong đó tổ chức là 105,09 ha, đạt tỷ lệ 21% kế hoạch; hộ gia đình cá nhân là 706,87 ha đạt 24,7%). Tập trung ưu tiên giải quyết hồ sơ đo đạc các công trình trọng điểm để phục vụ công tác bồi thường, giải tỏa mặt bằng. Công tác quản lý nhà nước về khoáng sản được tăng cường, đôn đốc các chủ đầu tư dự án mỏ khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục theo quy định để đi vào khai thác. Các điểm nóng về môi trường luôn được giám sát chặt chẽ, nhất là tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, Cảng quốc tế Vĩnh Tân. Tình hình môi trường tại Cụm công nghiệp chế biến hải sản Phú Hài cơ bản đã tương đối ổn định, Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân đã dần đi vào nề nếp. Thường xuyên theo dõi, giám sát chặt chẽ việc sử dụng nước trong hoạt động khai thác titan.

 Chỉ đạo theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, triển khai kịp thời công tác chống hạn gắn với triển khai các biện pháp để đảm bảo nguồn nước sinh hoạt và sản xuất cho nhân dân trong mùa khô, vận động nhân dân thực hiện các biện pháp tiết kiệm nước trong sinh hoạt và sản xuất; thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình khô hạn, tích trữ nước tại các hồ thủy lợi để có biện pháp điều tiết nước hợp lý, phục vụ tốt nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của nhân dân.

7. Lao động - Xã hội; Chính sách vùng đồng bào dân tộc

- Lao động – xã hội:

+ Trong quý I/2020 (tính đến ngày 10/3/2020), đã giải quyết việc làm cho 6.095 lao động, đạt 25,4% kế hoạch năm và bằng 98,78% so với quý cùng kỳ năm trước; trong đó cho vay vốn giải quyết việc làm 330 lao động, cung ứng 400 lao động cho các doanh nghiệp, đưa đi làm việc ở nước ngoài 15 lao động (bao gồm các thị trường Nhật Bản 13 người, Hàn Quốc 02 người). Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tuyển mới và đào tạo nghề cho 3.137 người, đạt 28,52% so với kế hoạch năm và bằng 127,37% so với quý cùng kỳ năm trước.

+ Toàn tỉnh có 2.787 người nghiện ma túy; có 107/124 xã, phường, thị trấn có người sử dụng chất ma túy, chiếm 86,29%. Số người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone là 1.544 người.

+ Theo báo cáo của hệ thống giám sát tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của Covid-19, tính đến 17/3/2020 trên địa bàn tỉnh có 900 người Trung Quốc và người nước khác được quản lý, trong đó số đang lao động, làm việc 301 người Trung Quốc, 12 người Hàn Quốc (3 người là chủ đầu tư, 9 người là lao động) và 02 người Pháp.

- Chính sách vùng đồng bào dân tộcTrong quý 1/2020, tỉnh đã quan tâm thực hiện tốt việc phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tổ chức các đoàn đi thăm, tặng quà chúc tết Đầu lúa của đồng bào dân tộc thiểu số thuộc 04 xã vùng cao huyện Bắc Bình và tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 các xã, thôn thuần đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh với 30 tập thể, 100 cá nhân là già làng, người có uy tín, gia đình chính sách, gia đình có công cách mạng. Thăm, tặng quà tết Nguyên đán Canh Tý cho 04 tập thể và 35 hộ nghèo, gia đình chính sách, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số,… Cung ứng kịp thời vật tư hàng hoá các loại phục vụ sản xuất và đời sống cho đồng bào dân tộc. Nhìn chung hoạt động sản xuất và đời sống của đồng bào được cải thiện rõ nét, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và hoạt động của các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trong vùng đồng bào dân tộc cơ bản ổn định, khối đại đoàn kết các dân tộc ngày càng được củng cố tiếp tục được nâng lên và giữ vững.

Công tác an sinh xã hội: Các chế độ chính sách ưu đãi và hỗ trợ đời sống đối với người có công với cách mạng được quan tâm triển khai tích cực. Các dự án, chính sách hỗ trợ giảm nghèo năm 2020 tiếp tục được triển khai; các địa phương triển khai tốt các giải pháp cụ thể trợ giúp hộ nghèo ổn định sản xuất và phát triển sản xuất, chính sách an sinh xã hội được bảo đảm, chi trả trợ cấp kịp thời, đúng thời gian quy định, đúng chế độ, chính sách; đời sống của nhân dân nói chung ổn định, không xảy ra thiếu đói sau tết.

8. Hoạt động bảo hiểm

Tính đến ngày 29/02/2020, toàn tỉnh có 96.015 người tham gia BHXH bắt buộc, tăng 2,1% so cùng kỳ năm trước; có 84.010 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, tăng 2,4% so cùng kỳ năm trước; Số người tham gia BHXH tự nguyện 3.454 người, tăng 220% so cùng kỳ năm trước; Số người tham gia BHYT 964.719 người (bao gồm thẻ BHYT của thân nhân do Bộ Quốc phòng cung cấp là 10.785 người), tăng 2% so cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ bao phủ BHYT chung toàn tỉnh đạt 83,5% dân số.

- Toàn tỉnh thu được 297,9 tỷ đồng (tính đến ngày 29/02/2020), đạt 11,6% kế hoạch, tăng 4,8% so cùng kỳ năm trước. Tổng số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN là 151,233 tỷ đồng, đạt 5,9% kế hoạch và tăng 1% so cùng kỳ năm trước.

Nhìn chung, công tác giải quyết, chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho đối tượng thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia và thụ hưởng; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT chính xác, trả sổ BHXH cho người lao động cơ bản đúng kế hoạch; thực hiện tốt việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, BHTN đảm bảo đầy đủ, kịp thời, an toàn.

9. Tai nạn giao thông

Trong tháng 03 (từ 15/02 - 14/3/2020), tai nạn giao thông trên địa bàn xảy ra như sau:

- Số vụ tai nạn giao thông 25 vụ (trong đó có 01 vụ tai nạn đường sắt xảy ra tại Huyện Hàm Thuận Nam), so tháng trước tăng 6 vụ và so cùng kỳ năm trước giảm 8 vụ. Luỹ kế 3 tháng 69 vụ (trong đó đường sắt 01 vụ), so cùng kỳ năm trước giảm 19 vụ.

- Số người bị thương 16 người, tăng 6 người so tháng trước và so cùng kỳ năm trước giảm 5 người. Luỹ kế 3 tháng 45 người, giảm 10 người so cùng kỳ năm trước.

- Số người chết 14 người (trong đó đường sắt 01 người), tăng 01 người so tháng trước và giảm 7 người so cùng kỳ năm trước. Luỹ kế 3 tháng 40 người (trong đó đường sắt 01), so cùng kỳ giảm 19 người.

Description: http://cucthongke.vn/fckeditor/editor/filemanager/connectors/aspx/FCKeditor/img/ttatxh01.jpg

Trong tháng không xảy ra vụ tai nạn giao thông nào đặt biệt nghiêm trọng. Các vụ tai nạn giao thông chủ yếu xảy ra ở khu vực ngoài đô thị, nguyên nhân của các vụ tai nạn trên là do người tham gia giao thông phóng nhanh vượt ẩu, qua đường không quan sát. Qua 3 tháng thực hiện Nghị định số 100/2019/NĐ-CP, ngày 30/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về “Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt” các vụ tai nạn liên quan đến rượu, bia khi tham gia giao thông đã giảm đáng kể. Bên cạnh đó, người dân thực hiện phương pháp phòng chống dịch bệnh viêm phổi Covid-19 hạn chế ra đường và ở nhà nên cũng góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông.

10. Thiên tai, cháy nổ và vi phạm môi trường (từ ngày 15/02 - 15/3/2020):

- Thiên tai: Trong 3 tháng trên địa bàn tỉnh không xảy ra vụ thiên tai nào.

- Cháy nổ: Trong tháng xảy ra 08 vụ cháy (tăng 4 vụ so cùng kỳ), thiệt hại 750 triệu đồng (trong đó có 05 vụ chưa thống kê được thiệt hại); không xảy ra nổ. Lũy kế 3 tháng 28 vụ cháy (tăng 17 vụ so cùng kỳ), thiệt hại 1,8 tỷ đồng.

- Vi phạm môi trường: Trong tháng đã phát hiện 02 vụ (giảm 01 vụ so cùng kỳ), đã xử phạt 85 triệu đồng. Lũy kế 3 tháng 07 vụ (giảm 02 vụ so cùng kỳ), đã xử phạt  504 triệu đồng.

Biểu số liệu

Description: http://cucthongke.vn/fckeditor/editor/filemanager/connectors/aspx/FCKeditor/img/b01(1).jpg

Description: http://cucthongke.vn/fckeditor/editor/filemanager/connectors/aspx/FCKeditor/img/b02(1).jpg

Description: http://cucthongke.vn/fckeditor/editor/filemanager/connectors/aspx/FCKeditor/img/b03(1).jpg

Description: http://cucthongke.vn/fckeditor/editor/filemanager/connectors/aspx/FCKeditor/img/b04(1).jpg

Description: http://cucthongke.vn/fckeditor/editor/filemanager/connectors/aspx/FCKeditor/img/b05(1).jpg

Description: http://cucthongke.vn/fckeditor/editor/filemanager/connectors/aspx/FCKeditor/img/b06(1).jpg

Description: http://cucthongke.vn/fckeditor/editor/filemanager/connectors/aspx/FCKeditor/img/b07(1).jpg

Description: http://cucthongke.vn/fckeditor/editor/filemanager/connectors/aspx/FCKeditor/img/b08(1).jpg

 

Nguồn: Cục Thống kê Bình Thuận 


Các tin tiếp
Sản lượng thủy sản 4 tháng đầu năm 2020 ước đạt gần 17 nghìn tấn   (15/5/2020)
Bình Thuận công bố tình huống khẩn cấp do hạn hán cấp độ 2: Nhiều việc cấp bách cần làm để chống hạn   (8/5/2020)
4 tháng đầu năm 2020: Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục được duy trì ổn định   (6/5/2020)
Tình hình Kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2020   (6/5/2020)
QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Ngân hàng (cơ sở dữ liệu) tên đường và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh   (6/5/2020)
Bình Thuận: Ban hành quyết định công bố chỉ số cải cách hành chính (Par index) năm 2019 của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh   (5/5/2020)
Đảm bảo thị trường hoạt động ổn định xuyên suốt thời gian phòng, chống dịch COVID-19   (4/5/2020)
Bình Thuận đạt nhiều kết quả tích cực sau hơn 2 năm thực hiện giải pháp cấp bách chống khai thác IUU   (4/5/2020)
Sẽ sớm có giải pháp phục hồi nền kinh tế   (4/5/2020)
TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI QUÝ I NĂM 2020   (7/4/2020)
TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2019   (7/4/2020)
TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2018 TỈNH BÌNH THUẬN   (7/4/2020)
TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2017 TỈNH BÌNH THUẬN   (7/4/2020)
TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI THÁNG 12 VÀ CẢ NĂM 2016   (7/4/2020)
Bình Thuận thu ngân sách trong Quý I năm 2020 đạt 2.712 tỷ đồng   (6/4/2020)
Tìm kiếm
Liên kết
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    4809469