Bình Thuận thu ngân sách trong Quý I năm 2020 đạt 2.712 tỷ đồng   6/4/2020

Quý I/2020, toàn tỉnh thu ngân sách đạt trên 2.712 tỷ đồng, bằng 25,23% dự toán năm, giảm 16% so cùng kỳ năm trước. Trong đó thu nội địa đạt 2.087,62 tỷ đồng, bằng 27,29% dự toán năm, giảm 8,32%. Thu thuế, phí 1.826,85 tỷ đồng, đạt 27,28% dự toán năm, giảm 8,48%; thu tiền nhà, đất 260,76 tỷ đồng, đạt 27,36% dự toán năm, giảm 7,13%; thu dầu thô 372,71 tỷ đồng, đạt 28,67% dự toán năm, giảm 12,67% và thu thuế xuất nhập khẩu 252,42 tỷ đồng, đạt 14,02% dự toán năm, giảm 54,39% so cùng kỳ năm trước.Các khoản thu quý I/2020 tăng (giảm) so cùng kỳ năm trước như sau: Thu từ doanh nghiệp nhà nước 260,79 tỷ đồng (giảm 26,32%), thu doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 277,48 tỷ đồng (giảm 2,08%), thu ngoài quốc doanh 292,71 tỷ đồng (giảm 27,26%), thuế thu nhập cá nhân 166,31 tỷ đồng (giảm 7,14%), thuế bảo vệ môi trường 127,73 tỷ đồng (giảm 10,62%); lệ phí trước bạ 64,71 tỷ đồng (giảm 25,74%); thu từ các loại phí, lệ phí 49,51 tỷ đồng (tăng 11,79%); thu khác ngân sách 49,41 tỷ đồng (giảm 7,05%); thu xổ số kiến thiết 521,62 tỷ đồng (tăng 25,10%); thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 7,76 tỷ đồng (giảm 75,14%); thu tiền thuê mặt đất, mặt nước 83,58 tỷ đồng (tăng 0,52%); thu tiền sử dụng đất 176,14 tỷ đồng (giảm 8,7%); thu từ dầu thô 372,71 tỷ đồng (giảm 12,67%) và thu thuế xuất nhập khẩu đạt 252,42 tỷ đồng (giảm 54,39%). Do đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng mạnh đến nền kinh tế, nên kết quả thu ngân sách của tỉnh giảm 16% so với cùng kỳ năm 2019.

baobinhthuan.vn-Phạm Công Luân (Tổng hợp)


Các tin tiếp
Sản lượng thủy sản 4 tháng đầu năm 2020 ước đạt gần 17 nghìn tấn   (15/5/2020)
Bình Thuận công bố tình huống khẩn cấp do hạn hán cấp độ 2: Nhiều việc cấp bách cần làm để chống hạn   (8/5/2020)
4 tháng đầu năm 2020: Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục được duy trì ổn định   (6/5/2020)
Tình hình Kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2020   (6/5/2020)
QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Ngân hàng (cơ sở dữ liệu) tên đường và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh   (6/5/2020)
Bình Thuận: Ban hành quyết định công bố chỉ số cải cách hành chính (Par index) năm 2019 của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh   (5/5/2020)
Đảm bảo thị trường hoạt động ổn định xuyên suốt thời gian phòng, chống dịch COVID-19   (4/5/2020)
Bình Thuận đạt nhiều kết quả tích cực sau hơn 2 năm thực hiện giải pháp cấp bách chống khai thác IUU   (4/5/2020)
Sẽ sớm có giải pháp phục hồi nền kinh tế   (4/5/2020)
TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI QUÝ I NĂM 2020   (7/4/2020)
TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2019   (7/4/2020)
TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2018 TỈNH BÌNH THUẬN   (7/4/2020)
TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2017 TỈNH BÌNH THUẬN   (7/4/2020)
TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI THÁNG 12 VÀ CẢ NĂM 2016   (7/4/2020)
Bình Thuận thu ngân sách trong Quý I năm 2020 đạt 2.712 tỷ đồng   (6/4/2020)
Tìm kiếm
Liên kết
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    4893236