Đẩy mạnh liên kết sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm   18/7/2022

BTO-Đó là một trong những nội dung được Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phong chỉ đạo trong Hội nghị sơ kết tình hình kinh tế tập thể, Hợp tác xã (HTX) 6 tháng đầu năm 2022.

 6 tháng của năm, tình hình phát triển kinh tế tập thể, HTX cơ bản ổn định và có chiều hướng phát triển khả quan hơn, cho thấy tín hiệu phục hồi tích cực sau đại dịch Covid - 19. Toàn tỉnh hiện có 3.096 tổ hợp tác (THT), với 125.969 thành viên; có 203 HTX và 2 Liên hiệp HTX, trong đó có 180 HTX đang hoạt động, 23 HTX ngừng và tạm ngừng hoạt động; thành lập mới 5 HTX, 1 HTX giải thể. Tổng số thành viên HTX là 48.533 thành viên.

Các HTX nông nghiệp đã từng bước khắc phục những khó khăn, thay đổi phương thức sản xuất, chú trọng vào sản xuất nông nghiệp theo các tiêu chuẩn an toàn, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong canh tác. Các Quỹ tín dụng (QTD) nhân dân đã có nhiều cố gắng vươn lên, có định hướng hoạt động đúng, phù hợp, nên hầu hết các QTD nhân dân kinh doanh có lãi. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, nhân rộng các mô hình điển hình được thường xuyên thực hiện... 

Tuy nhiên, trong 6 tháng  năm 2022, do còn ảnh hưởng từ dịch Covid -19, giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng cao nhất là phân bón, xăng dầu... đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của các HTX trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là các HTX thuộc lĩnh vực vận tải và nông nghiệp. Ngoài ra, với quy mô nhỏ cả về thành viên và nguồn vốn, cơ sở vật chất còn sơ sài, chưa có máy móc, thiết bị hiện đại, thiếu vốn để đầu tư sản xuất. Bên cạnh đó, khả năng liên kết hợp tác sản xuất, tiêu thụ - chế biến và tham gia chuỗi giá trị sản phẩm còn hạn chế. Hầu hết các HTX nông nghiệp chỉ dừng lại ở khâu sản xuất...

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các HTX, thường trực Ban Chỉ đạo ở các huyện, thành phố, lãnh đạo các sở, ngành đã thảo luận, nêu những bất cập, khó khăn như việc thành lập HTX để đạt tiêu chí số 13 về xây dựng nông thôn mới, chưa tiếp cận được những chính sách mới... Qua đó, đề xuất một số giải pháp để kinh tế tập thể hoạt động hiệu quả hơn. 

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những nỗ lực của các HTX thời gian qua, đồng thời chia sẻ những khó khăn mà các HTX tiếp tục đối mặt những tháng đầu năm. Để kinh tế tập thể, mà nòng cốt là các HTX hoạt động có hiệu quả hơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã lưu ý 5 vấn đề. Thứ nhất, Sở KHĐT, Liên minh HTX tỉnh cần phối hợp với các ngành, làm tốt vai trò tham mưu UBND tỉnh thực hiện Quyết định 1804/QĐ -TTg ngày 13/11/2020 của Chính phủ. Tham mưu Tỉnh ủy, UBND, HĐND và Ban Chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Thứ hai, UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm rà soát, kiện toàn Ban chỉ đạo kinh tế tập thể của huyện, đồng thời nâng cao nhận thức, vai trò, vị trí quan trọng của kinh tế hợp tác trong giai đoạn hiện nay. Ngoài ra, quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện để các HTX thành lập, hoạt động có hiệu quả. 

Thứ ba, các sở, ngành, đoàn thể, địa phương cần phối hợp Liên minh HTX kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc của các HTX; tham mưu triển khai các chế độ, chính sách của Trung ương, nhất là các luật liên quan đến đất đai, tín dụng ngân hàng... Thứ tư, duy trì, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng HTX, quan tâm công tác thi đua khen thưởng, đặc biệt chăm lo đời sống của các thành viên. Thứ năm, các HTX, QTD trên địa bàn tỉnh cần đổi mới mạnh mẽ hơn nữa trong sản xuất, kinh doanh, tăng cường nội lực, giúp đỡ lẫn nhau. Đặc biệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các HTX cần quan tâm liên kết sản xuất theo chuỗi, đa dạng ngành nghề, đối tượng để nâng cao chất lượng sản phẩm.

 

                                                                                                                                       Nguồn: baobinhthuan.com.vn


Các tin tiếp
Sản lượng thủy sản 4 tháng đầu năm 2020 ước đạt gần 17 nghìn tấn   (15/5/2020)
Bình Thuận công bố tình huống khẩn cấp do hạn hán cấp độ 2: Nhiều việc cấp bách cần làm để chống hạn   (8/5/2020)
4 tháng đầu năm 2020: Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục được duy trì ổn định   (6/5/2020)
Tình hình Kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2020   (6/5/2020)
QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Ngân hàng (cơ sở dữ liệu) tên đường và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh   (6/5/2020)
Bình Thuận: Ban hành quyết định công bố chỉ số cải cách hành chính (Par index) năm 2019 của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh   (5/5/2020)
Đảm bảo thị trường hoạt động ổn định xuyên suốt thời gian phòng, chống dịch COVID-19   (4/5/2020)
Bình Thuận đạt nhiều kết quả tích cực sau hơn 2 năm thực hiện giải pháp cấp bách chống khai thác IUU   (4/5/2020)
Sẽ sớm có giải pháp phục hồi nền kinh tế   (4/5/2020)
TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI QUÝ I NĂM 2020   (7/4/2020)
TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2019   (7/4/2020)
TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2018 TỈNH BÌNH THUẬN   (7/4/2020)
TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2017 TỈNH BÌNH THUẬN   (7/4/2020)
TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI THÁNG 12 VÀ CẢ NĂM 2016   (7/4/2020)
Bình Thuận thu ngân sách trong Quý I năm 2020 đạt 2.712 tỷ đồng   (6/4/2020)
Tìm kiếm
Liên kết
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    4642304