Tôn vinh trí thức KHCN tiêu biểu   28/8/2015

Gần 60 trí thức thuộc Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật (KH&KT) các tỉnh, thành phố đã được tặng danh hiệu “Trí thức khoa học và công nghệ (KH&CN) tiêu biểu Liên hiệp Hội KH&KT Việt Nam năm 2015”.Lễ tôn vinh các nhà khoa học. Ảnh: VGP/Minh Trang
 

Ngày 20/8, tại TP. Đà Nẵng, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã tổ chức Hội nghị thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2015 và tôn vinh các nhà trí thức KH&CN tiêu biểu năm 2015.

Hoạt động nghiên cứu khoa học và bảo vệ môi trường là lĩnh vực gắn liền với sự phát triển của Liên hiệp Hội KH&KT Việt Nam trong nhiều năm qua. Từ năm 2011 đến nay, các hội thành viên và tổ chức KH&CN trực thuộc đã đấu thầu thành công 12 nhiệm vụ cấp Nhà nước gồm các đề tài độc lập, dự án sản xuất thử nghiệm, đề tài nghiên cứu cơ bản và nghị định thư cấp Nhà nước với tổng kinh phí gần 39,9 tỉ đồng; triển khai trên 300 đề tài KH&CN từ cấp bộ đến cấp tỉnh, ngành và từ các tổ chức phi chính phủ.

Các đề tài do Liên hiệp Hội KH&KT Việt Nam triển khai mang tính thực tiễn cao, được áp dụng vào sản xuất hoặc làm cơ sở, luận cứ khoa học hoạch định chính sách phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, địa phương. Bên cạnh đó, các hội thành viên, các tổ chức KH&CN trực thuộc thực hiện hàng trăm đề tài, dự án nghiên cứu, ứng dụng KH&CN gắn với thực tiễn sản xuất và đời sống trên cơ sở huy động kinh phí từ nhiều nguồn khác nhau.

Kết quả phong trào thi đua và công tác khen thưởng của Liên hiệp Hội đã góp phần tạo mối liên kết, thúc đẩy mạnh mẽ hơn công tác tập hợp, đoàn kết tri thức KH&CN Việt Nam và là động lực thúc đẩy hoạt động hội phát triển bền vững. Hoạt động giải thưởng, hội thi, cuộc thi ở cấp tỉnh, thành phố và cấp quốc gia đã được tổ chức ngày càng quy mô, nề nếp hơn. Số công trình, đề tài, giải pháp tham gia nhiều hơn và chất lượng ngày càng tốt hơn.

Giải thưởng sáng tạo KH&CN Việt Nam từ năm 2010 đến năm 2014 đã trao cho 193 công trình đoạt giải trong số 497 công trình dự thi; tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc được tổ chức 2 năm/lần đã có 1.065 giải pháp dự thi và 170 giải pháp đoạt giải; cuộc thi thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc tổ chức hằng năm đã có 2.284 đề tài dự thi và có 436 đề tài đoạt giải.

Các công trình dự thi đã xây dựng nhiều sáng kiến tạo ra sức cạnh tranh, nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành, tiết kiệm chi phí, bảo vệ môi trường, cải thiện điều kiện lao động, tăng tỉ lệ xuất khẩu và giảm chi phí nhập khẩu.

Tại Hội nghị, Liên hiệp Hội KH&KT Việt Nam đã trao tặng danh hiệu “Trí thức KH&CN tiêu biểu Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam năm 2015” cho 56 trí thức thuộc Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật các tỉnh, thành phố.

Đây là những cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác vận động, tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức trong cơ quan, ngành, lĩnh vực, địa phương; có nhiều sáng kiến, đóng góp về mô hình tổ chức, phương thức tập hợp, vận động trí thức tham gia vào các hoạt động trong hệ thống Liên hiệp Hội.

Theo baochinhphu.vn


Các tin tiếp
Kế hoạch Tổ chức xét chọn và tôn vinh “Trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ tỉnh Bình Thuận” lần thứ IV, năm 2023-2024   (18/1/2023)
Lễ tôn vinh “Trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ tỉnh Bình Thuận” lần thứ III, năm 2022   (26/12/2022)
Kết quả xét chọn tôn vinh “Trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ tỉnh Bình Thuận” lần thứ III năm 2022   (10/11/2022)
Một số giải pháp đẩy mạnh việc xét chọn, tôn vinh trí thức khoa học công nghệ tiêu biểu của tỉnh Bình Thuận   (10/6/2022)
Họp Hội đồng xét chọn “Trí thức khoa học và công nghệ” tiêu biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam năm 2022.   (5/4/2022)
Liên hiệp hội tích cực tuyên truyền, hướng dẫn tham gia xét chọn và tôn vinh trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ lần thứ III năm 2021-2022   (5/4/2022)
KẾ HOẠCH Tổ chức xét chọn và tôn vinh “Trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ tỉnh Bình Thuận” lần thứ III, năm 2021 - 2022   (7/5/2021)
Liên hiệp hội đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền và hướng dẫn tham gia xét chọn tôn vinh danh hiệu “Trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ tỉnh Bình Thuận” lần thứ II, năm 2020.   (21/8/2020)
Vai trò của trí thức khoa học và công nghệ trong hệ thống chính trị và nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền từ Trung ương đến địa phương   (21/8/2020)
Liên hiệp hội đẩy mạnh tuyên truyền, tiếp nhận hồ sơ tham gia xét chọn, tôn vinh Trí thức tiêu biểu tỉnh Bình Thuận lần thứ II   (12/8/2020)
Hương dẫn tham gia xét chọn và tôn vinh danh hiệu “Trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ tỉnh Bình Thuận” lần thứ II, năm 2020   (12/8/2020)
Kế hoạch tổ chức xét chọn và tôn vinh “Trí thức tiêu biểu về khoa học - công nghệ tỉnh Bình Thuận” lần thứ II, năm 2018   (28/12/2016)
Tôn vinh Trí thức tiêu biểu và kỷ niệm chương vì sự nghiệp khoa học và công nghệ lần thứ I năm 2016   (28/12/2016)
Họp Hội đồng xét chọn “Trí thức tiêu biểu về khoa học – công nghệ” của tỉnh   (14/10/2016)
Tôn vinh trí thức KHCN tiêu biểu   (28/8/2015)
Tìm kiếm
Liên kết
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    4870130