Lễ tôn vinh “Trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ tỉnh Bình Thuận” lần thứ III, năm 2022   26/12/2022

Sáng ngày 24/12/2022, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận long trọng tổ chức lễ tôn vinh “Trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ tỉnh Bình Thuận” lần thứ III, năm 2022. 

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Minh - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh - Chủ tịch Hội đồng xét chọn, cùng đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, huyện, thị, thành phố, các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh, các Hội thành viên, hội viên tập thể thuộc Liên hiệp hội và một số trí thức của tỉnh.

Thực hiện theo Kế hoạch số 4714/KH-HĐXC ngày 02/12/2020 của Hội đồng xét chọn về việc tổ chức xét chọn và tôn vinh “Trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ tỉnh Bình Thuận” lần thứ III, năm 2021- 2022. Buổi Lễ tôn vinh trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ tỉnh diễn ra trong không khí trang trọng và cởi mở nhằm khẳng định vị trí, vai trò, ghi nhận và tôn vinh các trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu của tỉnh có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực trong lĩnh vực khoa học công nghệ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bình Thuận; Qua đó tạo điều kiện cho trí thức gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm; động viên, khuyến khích các cá nhân tập hợp, đoàn kết, phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, năng lực trí tuệ , nâng cao nhận thức của xã hội về tầm quan trọng của việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và vai trò của đội ngũ trí thức trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà đội ngũ trí thức của tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị các cấp, các ngành tích cực quan tâm, tăng cường triển khai các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng và Nhà nước về việc xây dựng đội ngũ trí thức, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các tri thức phát huy tối đa năng lực chuyên môn, luôn có tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh và tâm huyết, hoàn thành xuất sắc chức trách nhiệm vụ trên mọi cương vị công tác và ngày càng có thêm nhiều sáng kiến quan trọng, đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà.

Cũng tại buổi lễ, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tôn vinh 07 trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ đã có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

 

                                                                                                                                                                      Trần Lê Bảo Hân


Các tin tiếp
Kế hoạch Tổ chức xét chọn và tôn vinh “Trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ tỉnh Bình Thuận” lần thứ IV, năm 2023-2024   (18/1/2023)
Lễ tôn vinh “Trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ tỉnh Bình Thuận” lần thứ III, năm 2022   (26/12/2022)
Kết quả xét chọn tôn vinh “Trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ tỉnh Bình Thuận” lần thứ III năm 2022   (10/11/2022)
Một số giải pháp đẩy mạnh việc xét chọn, tôn vinh trí thức khoa học công nghệ tiêu biểu của tỉnh Bình Thuận   (10/6/2022)
Họp Hội đồng xét chọn “Trí thức khoa học và công nghệ” tiêu biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam năm 2022.   (5/4/2022)
Liên hiệp hội tích cực tuyên truyền, hướng dẫn tham gia xét chọn và tôn vinh trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ lần thứ III năm 2021-2022   (5/4/2022)
KẾ HOẠCH Tổ chức xét chọn và tôn vinh “Trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ tỉnh Bình Thuận” lần thứ III, năm 2021 - 2022   (7/5/2021)
Liên hiệp hội đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền và hướng dẫn tham gia xét chọn tôn vinh danh hiệu “Trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ tỉnh Bình Thuận” lần thứ II, năm 2020.   (21/8/2020)
Vai trò của trí thức khoa học và công nghệ trong hệ thống chính trị và nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền từ Trung ương đến địa phương   (21/8/2020)
Liên hiệp hội đẩy mạnh tuyên truyền, tiếp nhận hồ sơ tham gia xét chọn, tôn vinh Trí thức tiêu biểu tỉnh Bình Thuận lần thứ II   (12/8/2020)
Hương dẫn tham gia xét chọn và tôn vinh danh hiệu “Trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ tỉnh Bình Thuận” lần thứ II, năm 2020   (12/8/2020)
Kế hoạch tổ chức xét chọn và tôn vinh “Trí thức tiêu biểu về khoa học - công nghệ tỉnh Bình Thuận” lần thứ II, năm 2018   (28/12/2016)
Tôn vinh Trí thức tiêu biểu và kỷ niệm chương vì sự nghiệp khoa học và công nghệ lần thứ I năm 2016   (28/12/2016)
Họp Hội đồng xét chọn “Trí thức tiêu biểu về khoa học – công nghệ” của tỉnh   (14/10/2016)
Tôn vinh trí thức KHCN tiêu biểu   (28/8/2015)
Tìm kiếm
Liên kết
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    4893304