Tôn vinh Trí thức tiêu biểu và kỷ niệm chương vì sự nghiệp khoa học và công nghệ lần thứ I năm 2016   28/12/2016

Ngày 26/12/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận long trọng tổ chức lễ tôn vinh trí thức tiêu biểu về khoa học - công nghệ lần thứ nhất năm 2016 và trao kỷ niệm chương cho các cá nhân có những đóng góp vì sự nghiệp khoa học và công nghệ. Ông Nguyễn Đức Hòa – UV Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh; ông Lê Minh Khánh - Phó cục trưởng Cục công tác phía Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện thị, thành phố và đông đảo đội ngũ trí thức của tỉnh tham dự.Lễ tôn vinh trí thức tiêu biểu về khoa học - công nghệ lần thứ nhất năm 2016 và trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp khoa học và công nghệ diễn ra trong không khí ấm áp, thân tình và cởi mở. Các trí thức giao lưu, chia sẻ các giải pháp, sáng kiến, công trình khoa học mà họ đã dày công nghiên cứu, áp dụng vào thực tiễn có hiệu quả. Đó là các sáng kiến liên quan đến lĩnh vực khai thác thủy sản, lai tạo giống lúa có chất lượng cao trong nông nghiệp, công tác khám chữa bệnh, giáo dục và bảo tồn di sản văn hóa dân tộc tỉnh Bình Thuận. Đây là những hạt nhân tiêu biểu có nhiều cống hiến trong công cuộc xây dựng và phát triển của tỉnh ta. Mặc dù trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng đội ngũ trí thức tỉnh Bình Thuận đã thể hiện được bản lĩnh và trách nhiệm của mình đối với quê hương, đất nước, không ngừng sáng tạo, tìm tòi, ứng dụng những thành tựu khoa học - công nghệ trên nhiều lĩnh vực đời sống, tạo ra giá trị mới góp phần thúc đẩy kinh tế -xã hội địa phương phát triển.

Phát biểu tại lễ tôn vinh, ông Nguyễn Đức Hòa - Phó chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà đội ngũ trí thức của tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị các cấp, các ngành cần tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, nghị quyết của Đảng về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng đất nước; đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sáng tạo, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong tất cả các lĩnh vực, ngành nghề; thực hiện thắng lợi chủ trương của Đảng về khoa học và công nghệ. Đội ngũ trí thức trong toàn tỉnh cần tiếp tục phát huy trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, hoàn thành xuất sắc chức trách nhiệm vụ trên mọi cương vị công tác và ngày càng có thêm nhiều sáng kiến quan trọng, đóng góp cho sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh nhà.

Tại buổi lễ, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tôn vinh 6 trí thức tiêu biểu về khoa học - công nghệ; Bộ Khoa học công nghệ trao kỷ niệm chương cho 14 cá nhân đã có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh./.

Tác giả bài viết: Phạm Công Luân


Các tin tiếp
Kế hoạch Tổ chức xét chọn và tôn vinh “Trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ tỉnh Bình Thuận” lần thứ IV, năm 2023-2024   (18/1/2023)
Lễ tôn vinh “Trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ tỉnh Bình Thuận” lần thứ III, năm 2022   (26/12/2022)
Kết quả xét chọn tôn vinh “Trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ tỉnh Bình Thuận” lần thứ III năm 2022   (10/11/2022)
Một số giải pháp đẩy mạnh việc xét chọn, tôn vinh trí thức khoa học công nghệ tiêu biểu của tỉnh Bình Thuận   (10/6/2022)
Họp Hội đồng xét chọn “Trí thức khoa học và công nghệ” tiêu biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam năm 2022.   (5/4/2022)
Liên hiệp hội tích cực tuyên truyền, hướng dẫn tham gia xét chọn và tôn vinh trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ lần thứ III năm 2021-2022   (5/4/2022)
KẾ HOẠCH Tổ chức xét chọn và tôn vinh “Trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ tỉnh Bình Thuận” lần thứ III, năm 2021 - 2022   (7/5/2021)
Liên hiệp hội đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền và hướng dẫn tham gia xét chọn tôn vinh danh hiệu “Trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ tỉnh Bình Thuận” lần thứ II, năm 2020.   (21/8/2020)
Vai trò của trí thức khoa học và công nghệ trong hệ thống chính trị và nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền từ Trung ương đến địa phương   (21/8/2020)
Liên hiệp hội đẩy mạnh tuyên truyền, tiếp nhận hồ sơ tham gia xét chọn, tôn vinh Trí thức tiêu biểu tỉnh Bình Thuận lần thứ II   (12/8/2020)
Hương dẫn tham gia xét chọn và tôn vinh danh hiệu “Trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ tỉnh Bình Thuận” lần thứ II, năm 2020   (12/8/2020)
Kế hoạch tổ chức xét chọn và tôn vinh “Trí thức tiêu biểu về khoa học - công nghệ tỉnh Bình Thuận” lần thứ II, năm 2018   (28/12/2016)
Tôn vinh Trí thức tiêu biểu và kỷ niệm chương vì sự nghiệp khoa học và công nghệ lần thứ I năm 2016   (28/12/2016)
Họp Hội đồng xét chọn “Trí thức tiêu biểu về khoa học – công nghệ” của tỉnh   (14/10/2016)
Tôn vinh trí thức KHCN tiêu biểu   (28/8/2015)
Tìm kiếm
Liên kết
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    4893234