Họp Hội đồng xét chọn “Trí thức khoa học và công nghệ” tiêu biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam năm 2022.   5/4/2022

Chiều ngày 04/4/2022, tại hội trường Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận, Hội đồng xét chọn trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam năm 2022 đã tổ chức họp và đánh giá các hồ sơ đủ tiêu chuẩn tham gia xét chọn.Tham dự buổi họp có đồng chí Lương Thanh Sơn- Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh- Chủ tịch Hội đồng, các thành viên Hội đồng cùng tổ chuyên viên giúp việc cho Hội đồng xét chọn.

Nhằm thực hiện theo kế hoạch số 125/ KH-LHHVN ngày 08/3/2022 của Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2022. Qua quá trình tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến các cá nhân có thành tích xuất sắc, đạt đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét chọn, ghi nhận và biểu dương các tri thức có đóng góp trong hoạt động nghiên cứu, phát triển khoa học công nghệ. Hội đồng xét chọn đã thu nhận 2 hồ sơ xuất sắc nhất như sau: Ông Hồ Trung Phước- Nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ- Hội viên Câu Lạc bộ trí thức Và Ông Đỗ Huy Sơn- Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận. Tại buổi họp, các đại biểu đã xem xét, đánh giá về báo cáo thành tích của các cá nhân, trao đổi và thảo luận nội dung đáp ứng trình tự, quy chế thủ tục xét chọn, tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu mà Liên hiệp Hội Việt Nam ban hành theo Quyết định số 206/QĐ-LHHVN ngày 15 tháng 3 năm 2022.