Triển khai thông tin, tuyên truyền tổ chức xét chọn và tôn vinh “Trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ tỉnh Bình Thuận” lần thứ IV   23/6/2023

Trong 2 tháng qua, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã làm việc với các cấp lãnh đạo huyện, thị xã, thành phố để trao đổi về việc triển khai thông tin, tuyên truyền, phổ biến về tổ chức xét chọn và tôn vinh “Trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ tỉnh Bình Thuận “lần thứ IV, năm 2023-2024.

 

 Tham dự các buổi làm việc có đồng chí Lương Thanh Sơn - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, đại diện lãnh đạo, các phòng, ban và các đơn vị có liên quan của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Mục đích của việc tôn vinh nhằm khẳng định vị trí, vai trò, ghi nhận công lao của các cá nhân trí thức có thành tích xuất sắc về khoa học công nghệ được áp dụng trong thực tiễn, góp phần trong tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá của tỉnh, đồng thời tăng cường động viên, khuyến khích đội ngũ trí thức khoa hoc công nghê ̣tiếp tục tăng cường đoàn kết, phát huy trí tuệ, góp phần xây dựng tỉnh.

Qua các buổi làm việc, đại diện UBND các huyện, thị xã, thành phố đã rất quan tâm trong triển khai thực hiện như: đã ban hành công văn về việc triển khai thông tin cũng như thường xuyên tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên truyền thông, rà soát chọn lọc các đối tượng là các trí thức có trình độ đại học trở lên tham gia hoạt động trong lĩnh vực khoa học công nghệ trong và ngoài tỉnh, đáp ứng đủ điều kiện và tiêu chuẩn xét chọn theo Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 15/10/2014 của UBND tỉnh và Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND ngày 28/7/2020 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xét chọn và tôn vinh danh hiệu “Trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ tỉnh Bình Thuận”, đồng thời thực hiện theo Kế hoạch số 4296/KH-HĐXC ngày 16/12/2022 của Hội đồng xét chọn, tôn vinh trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ tỉnh Bình Thuận về tổ chức xét chọn và tôn vinh “Trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ tỉnh Bình Thuận “lần thứ IV, năm 2023-2024.

Thay mặt Đoàn làm việc, đồng chí Lương Thanh Sơn đã bày tỏ sự ghi nhận trước thành tích mà các huyện đã đạt được sau 3 lần tổ chức, đồng thời đề nghị lãnh đạo các huyện tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng cũng như hỗ trợ, khắc phục những khó khăn, hạn chế trong quá trình hoàn thiện hồ sơ tham gia xét chọn của các trí thức, nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy năng lực, trách nhiệm cá nhân trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

 

  Trần Lê Bảo Hân


Các tin tiếp
Kế hoạch Tổ chức xét chọn và tôn vinh “Trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ tỉnh Bình Thuận” lần thứ IV, năm 2023-2024   (18/1/2023)
Lễ tôn vinh “Trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ tỉnh Bình Thuận” lần thứ III, năm 2022   (26/12/2022)
Kết quả xét chọn tôn vinh “Trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ tỉnh Bình Thuận” lần thứ III năm 2022   (10/11/2022)
Một số giải pháp đẩy mạnh việc xét chọn, tôn vinh trí thức khoa học công nghệ tiêu biểu của tỉnh Bình Thuận   (10/6/2022)
Họp Hội đồng xét chọn “Trí thức khoa học và công nghệ” tiêu biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam năm 2022.   (5/4/2022)
Liên hiệp hội tích cực tuyên truyền, hướng dẫn tham gia xét chọn và tôn vinh trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ lần thứ III năm 2021-2022   (5/4/2022)
KẾ HOẠCH Tổ chức xét chọn và tôn vinh “Trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ tỉnh Bình Thuận” lần thứ III, năm 2021 - 2022   (7/5/2021)
Liên hiệp hội đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền và hướng dẫn tham gia xét chọn tôn vinh danh hiệu “Trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ tỉnh Bình Thuận” lần thứ II, năm 2020.   (21/8/2020)
Vai trò của trí thức khoa học và công nghệ trong hệ thống chính trị và nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền từ Trung ương đến địa phương   (21/8/2020)
Liên hiệp hội đẩy mạnh tuyên truyền, tiếp nhận hồ sơ tham gia xét chọn, tôn vinh Trí thức tiêu biểu tỉnh Bình Thuận lần thứ II   (12/8/2020)
Hương dẫn tham gia xét chọn và tôn vinh danh hiệu “Trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ tỉnh Bình Thuận” lần thứ II, năm 2020   (12/8/2020)
Kế hoạch tổ chức xét chọn và tôn vinh “Trí thức tiêu biểu về khoa học - công nghệ tỉnh Bình Thuận” lần thứ II, năm 2018   (28/12/2016)
Tôn vinh Trí thức tiêu biểu và kỷ niệm chương vì sự nghiệp khoa học và công nghệ lần thứ I năm 2016   (28/12/2016)
Họp Hội đồng xét chọn “Trí thức tiêu biểu về khoa học – công nghệ” của tỉnh   (14/10/2016)
Tôn vinh trí thức KHCN tiêu biểu   (28/8/2015)
Tìm kiếm
Liên kết
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    4857003